11.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 52/14


Sprendimas baigti oficialią tyrimo procedūrą ELPA valstybei atšaukus pranešimą

2014 m. PCC elektros energijos tiekimo sutartis ir 2014 m. perdavimo sutartis

(2016/C 52/09)

2015 m. birželio 17 d. Sprendimu 238/15/COL ELPA priežiūros institucija nusprendė baigti 2014 m. gruodžio 10 d. Sprendimu Nr. 543/14/COL pradėtą oficialią tyrimo procedūrą pagal Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo 3 protokolo II dalies 4 straipsnio 4 dalį dėl: i) 2014 m. kovo 17 d. pasirašytos Landsvirkjun hf. ir PCC Bakki Silicon hf. elektros energijos tiekimo sutarties ir ii) 2014 m. vasario 7 d. sudarytos Landsnet hf. ir PCC Bakki Silicon hf. perdavimo sutarties.

ELPA valstybei atšaukus pranešimą ir atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudariusios šalys šias sutartis atšaukė dar joms neįsigaliojus, nebeliko bylos dalyko.

Autentišką sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/