11.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 52/14


Odluka o zaključenju službenog ispitnog postupka nakon povlačenja prijave države EFTA-e

Sporazum s društvom PCC o električnoj energiji iz 2014. i Sporazum o prijenosu električne energije iz 2014.

(2016/C 52/09)

Odlukom 238/15/COL od 17. lipnja 2015. Nadzorno tijelo EFTA-e odlučilo je zaključiti službeni ispitni postupak na temelju članka 4. stavka 4. dijela II. Protokola 3. Sporazuma o nadzoru i sudu, pokrenut 10. prosinca 2014. Odlukom br. 543/14/COL, u pogledu i. Sporazuma o električnoj energiji koji su 17. ožujka 2014. potpisala trgovačka društva Landsvirkjun hf. i PCC Bakki Silicon hf. i ii. Sporazuma o prijenosu električne energije koji su 7. veljače 2014. sklopila trgovačka društva Landsnet hf. i PCC Bakki Silicon hf.

Predmet je postao bespredmetnim zbog povlačenja obavijesti države EFTA-e i činjenice da su ugovorne stranke raskinule te ugovore prije njihova stupanja na snagu.

Vjerodostojan tekst odluke, iz kojeg su uklonjene sve povjerljive informacije, dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici Nadzornog tijela EFTA-e:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/