11.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 52/14


Rozhodnutí o ukončení formálního vyšetřovacího řízení v důsledku zpětvzetí oznámení státem ESVO

Smlouva o dodávkách elektrické energie se společností PCC z roku 2014 a dohoda o přenosu elektrické energie z roku 2014

(2016/C 52/09)

Rozhodnutím č. 238/15/KOL ze dne 17. června 2015 Kontrolní úřad ESVO rozhodl o ukončení formálního vyšetřovacího řízení podle čl. 4 odst. 4 části II protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, které bylo zahájeno dne 10. prosince 2014 rozhodnutím č. 543/14/KOL, pokud jde o i) smlouvu o dodávkách elektrické energie podepsanou společností Landsvirkjun hf. a společností PCC Bakki Silicon hf. dne 17. března 2014 a ii) dohodu o přenosu elektrické energie uzavřenou mezi společností Landsnet hf. a společností PCC Bakki Silicon hf. dne 7. února 2014.

Věc se stala bezpředmětnou v důsledku zpětvzetí oznámení ze strany státu ESVO a skutečnosti, že smluvní strany ukončily smlouvy předtím, než vstoupily v platnost.

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze najít na internetových stránkách Kontrolního úřadu ESVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.