27.3.2004   

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 78/610


(2004/C 78 E/0644)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Ε-3608/03

υποβολή: Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI), Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI), Benedetto Della Vedova (NI) και Olivier Dupuis (NI) προς την Επιτροπή

(5 Δεκεμβρίου 2003)

Θέμα:   Παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας των δικαιωμάτων της μειονότητας των Τσάμηδων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 1944 διώχθηκαν βιαίως από την Τσαμουριά 44 000 Αλβανοί μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, με την κατηγορία της συνεργασίας με τις ναζιστικές-φασιστικές δυνάμεις κατοχής, μια πράξη που αποτέλεσε τον επίλογο της γενοκτονίας που διαπράχθηκε εις βάρος αυτού του πληθυσμού, του οποίου κατασχέθηκε εξάλλου η κινητή και ακίνητη περιουσία (γη, κατοικίες, ζώα, και έπιπλα)·

ο πληθυσμός των ορθοδόξων Τσάμηδων που παρέμεινε στην Τσαμουριά δεν απολαύει των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα των δικαιωμάτων εθνικής και γλωσσικής μειονότητας και του δικαιώματος εκμάθησης της αλβανικής γλώσσας σε αλβανικά σχολεία, τα οποία είναι απαγορευμένα από το ελληνικό κράτος·

μόνο επί τη βάσει πολιτικής και νομικής ισοτιμίας αυτών των δυο μειονοτήτων, στην Ελλάδα και στην Αλβανία, μπορούν να οικοδομηθούν ειλικρινείς και σταθερές σχέσεις φιλίας μεταξύ των χωρών και των πολιτών, απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα:

ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή, προκειμένου να επιστρέψει ο μουσουλμανικός αλβανικός πληθυσμός, που διώχθηκε από την Τσαμουριά, στον τόπο προέλευσής του, όπου θα μπορέσει επιπλέον να αποκτήσει το δικαίωμα επανάκτησης της περιουσίας του και επανόρθωσης των ζημιών που υπέστη;

ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί στον πληθυσμό των ορθοδόξων Τσάμηδων που παρέμεινε στην Τσαμουριά η δυνατότητα χρήσης της αλβανικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα καθώς και η δυνατότητα να απολαύει πλήρως των δικαιωμάτων του πολίτη στην Ελλάδα όπως απολαύει των αντίστοιχων δικαιωμάτων η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία;

Απάντηση του κ. Patten εξ ονόματος της Επιτροπής

(3 Φεβρουαρίου 2004)

Η Επιτροπή γνωρίζει τις καταγγελίες ενός τμήματος του αλβανικού πληθυσμού σχετικά με το ότι η Ελλάδα δεν σέβεται πλήρως τα δικαιώματά του, ιδίως όσον αφορά τις ιδιοκτησίες που κατασχέθηκαν στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα αυτό πρέπει να τεθεί σε διμερή βάση μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι έχουν παρατηρηθεί ορισμένες θετικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2003. Πραγματοποιήθηκαν υψηλού επιπέδου συναντήσεις (π.χ. μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Nano και του Πρωθυπουργού κ. Σημίτη) με στόχο, μεταξύ άλλων, να αντιμετωπισθούν θέματα όπως η ισχύς του αποκαλούμενου «πολεμικού δικαίου» (που θεσπίστηκε από την Ελλάδα και εφαρμόστηκε στους Αλβανούς), η πρόσβαση του αλβανικού πληθυσμού στα ελληνικά δικαστήρια για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και η απάντηση αυτών των δικαστηρίων. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι ο κ. Nano, κατά τη διάρκεια συνόδου του αλβανικού Κοινοβουλίου (15/05/03), δήλωσε ότι η αλβανική κυβέρνηση θεωρεί ότι το «πολεμικό δίκαιο» δεν υφίσταται πλέον, δεδομένου ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν, την 21η Μαρτίου 1996, ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Το «πολεμικό δίκαιο» ανήκει στο παρελθόν, κατέληξε ο κ. Nano. Συγχρόνως, ο αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος, κ. Sali Berisha (βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης) δήλωσε επίσης ότι πράγματι δεν υπάρχει «πολεμικό δίκαιο» μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Ενώ παραμένει ανοικτό το επίμαχο θέμα της κατάσχεσης των ιδιοκτησιών, τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόοδο προς την ορθή κατεύθυνση.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να ενθαρρύνει τον περαιτέρω διάλογο μεταξύ Αθηνών και Τιράνων με σκοπό να επιτευχθεί μία δίκαιη επίλυση των θεμάτων που εκκρεμούν.