14.3.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 75/6


Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/06/12

Programa „Veiklus jaunimas“

3.2 veiksmas – Jaunimas pasaulyje: bendradarbiavimas su šalimis, kurios nėra Europos Sąjungos kaimynės

2012/C 75/04

1.   Tikslai

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – remti projektus, kurie skatina bendradarbiavimą jaunimo sektoriuje tarp programoje „Veiklus jaunimas“ dalyvaujančių šalių ir šalių partnerių, kurios nėra Europos Sąjungos kaimynės (šalių, su Europos Sąjunga pasirašiusių jaunimo srities susitarimą). Pagal šį kvietimą teikti paraiškas teikiamos dotacijos projektams įgyvendinti.

Kvietimas skirtas organizacijoms, kurios dirba jaunimo sektoriuje ir yra suinteresuotos vykdyti projektus, kurie skatina bendradarbiavimą šioje srityje, į veiklą įtraukiant su jaunimu dirbančius žmones ir jaunimo lyderius, patį jaunimą ir kitus aktyvius jaunimo organizacijų ir struktūrų dalyvius.

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslai:

gerinti jaunų ir su jaunimu dirbančių žmonių judumą, taip pat jaunimo galimybes įsidarbinti,

skatinti didesnių galių suteikimą jaunimui ir jų aktyvų dalyvavimą,

skatinti jaunimo organizacijų ir struktūrų gebėjimų ugdymą, siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės raidos,

skatinti bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi bei gerąja praktika jaunimo ir neformaliojo švietimo srityje,

prisidėti prie jaunimo politikos plėtojimo, su jaunimu susijusios ir savanoriškos veiklos, ir

plėtoti tvarią jaunimo organizacijų partnerystę ir tinklus.

Prioritetai

Pirmenybė bus teikiama tiems projektams, kuriuos rengiant geriausiai atsižvelgta į šiuos prioritetus:

i)

Programos „Veiklus jaunimas“ ilgalaikius tikslus:

jaunų žmonių dalyvavimą,

kultūrinę įvairovę,

Europos pilietiškumą,

mažiau galimybių turinčio jaunimo įtrauktį.

ii)

Metinius programos „Veiklus jaunimas“ prioritetus:

kovą su jaunimo nedarbu, skurdu ir atskirtimi,

iniciatyvumą, kūrybingumą ir verslumą bei įsidarbinimo galimybes,

jaunimo ir lauko sporto veiklą,

visuotinius aplinkosaugos uždavinius ir priemones klimato kaitai lėtinti.

iii)

Bendradarbiavimą su konkrečiais regionais arba šalimis partnerėmis:

Tęsiant veiklą po ES ir Kinijos 2011 jaunimo metų programos ir vykdant ES ir Kinijos 2012 kultūrų dialogo metų programą, dėmesys skiriamas projektams, kuriais siekiama skatinti ES ir Kinijos jaunimo dialogą, mainus ir bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas projektams, kuriais tęsiamas ir palaikomas 2011 m. pradėtas bendradarbiavimas, ir (arba) projektams, kurie skatina ES ir Kinijos jaunimo tarpkultūrinį dialogą.

2.   Reikalavimus atitinkantys kandidatai

Paraiškas gali teikti ne pelno organizacijos. Tai gali būti:

nevyriausybinės organizacijos (NVO),

regiono ar vietos lygmens viešosios įstaigos, arba

nacionalinės jaunimo tarybos.

Tokie patys reikalavimai galioja ir organizacijoms partnerėms.

Iki nustatyto paraiškų teikimo termino pareiškėjai turi būti bent dvejus (2) metus teisiškai užsiregistravę vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių.

Programoje dalyvaujančios šalys yra šios:

Europos Sąjungos valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė (1),

Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalys: Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija,

šalys kandidatės, kurioms parengtos pasirengimo narystei strategijos, pagal šių šalių dalyvavimo ES programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytas pagrindų susitarimuose, sudarytuose su šiomis šalimis dėl jų dalyvavimo ES programose: Kroatija, Turkija.

Struktūros, įsisteigusios toliau nurodytose šalyse, gali dalyvauti kaip partnerės, bet pagal šį kvietimą paraiškų teikti negali. Šalimis partnerėmis laikomos šalys, kurios yra pasirašiusios su Europos Sąjunga susitarimus jaunimo reikalų srityje. Tokios šalys partnerės yra šios:

Lotynų Amerikos šalys: Argentina, Bolivija, Brazilija, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Ekvadoras, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvajus, Peru, Urugvajus, Venesuela,

Afrikos šalys: Angola, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kamerūnas, Žaliasis Kyšulys, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Komorai, Kongas (Brazavilis), Kongo Demokratinė Respublika, Džibutis, Pusiaujo Gvinėja, Eritrėja, Etiopija, Gabonas, Gambija, Gana, Bisau Gvinėja, Kenija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauritanija, Mauricijus, Mozambikas, Namibija, Nigeris, Nigerija, Gvinėja, Ruanda, San Tomė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Pietų Afrika, Sudanas, Svazilandas, Tanzanija, Togas, Uganda, Zambija, Zimbabvė,

Karibų jūros regiono šalys: Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Gajana, Haitis, Jamaika, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, Trinidado ir Tobago Respublika,

Ramiojo vandenyno šalys: Kuko Salos, Rytų Timoras, Fidžis, Kiribatis, Maršalo Salos, Mikronezija, Nauru, Niue, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Samoa, Saliamono Salos, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,

Azijos šalys: Afganistanas, Bangladešas, Kambodža, Kinija (įskaitant Honkongą ir Makau), Indija, Indonezija, Kazachstanas, Kirgizija, Laosas, Malaizija, Nepalas, Filipinai, Singapūras, Tailandas, Uzbekistanas, Vietnamas, Jemenas,

industrinės šalys (2): Australija, Brunėjus, Kanada, Japonija, Naujoji Zelandija, Korėjos Respublika, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Projekte turi dalyvauti partneriai (įskaitant organizaciją pareiškėją) iš ne mažiau kaip keturių skirtingų šalių, įskaitant ne mažiau kaip dvi programoje dalyvaujančias šalis, iš kurių bent viena yra Europos Sąjungos valstybė narė, ir dvi šalis partneres.

Išimtis teikiama projektams, kuriuose kaip partnerė šalis dalyvauja Kinija ir kurie yra susiję su ES ir Kinijos 2011 jaunimo metų arba ES ir Kinijos 2012 tarpkultūrinio dialogo metų programų tolesne veikla. Tokiais atvejais projektuose gali dalyvauti viena šalis partnerė (Kinija) ir viena ar kelios programos šalys, iš kurių bent viena turi būti Europos Sąjungos valstybė narė.

3.   Remtina veikla

Įgyvendinant projektą, negalima imtis veiklos, kuria siekiama gauti pelno, ir veikla turi būti susijusi su jaunimu ir neformaliuoju švietimu.

Įgyvendinti siūlomų veiklos krypčių orientacinis sąrašas

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas gali būti remiamos šios ir kitos veiklos:

didelio masto jaunimo renginiai, seminarai, konferencijos,

partnerystę ir tinklų plėtrą skatinanti veikla,

veikla, skatinanti dialogą jaunimo reikalų politikos klausimais,

jaunimo vykdomos informacijos ir jaunimo problemų suvokimą skatinančios kampanijos,

su jaunimu dirbančių žmonių, jaunimo organizacijų ir aktyvistų mokymas bei jų veiksnumo didinimas,

su jaunimu dirbančių darbuotojų stažuotės ir ilgalaikis judrumas.

Projektus būtina pradėti vykdyti nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d., ir jie turi būti ne trumpesnės kaip 6 mėnesių ir ne ilgesnės kaip 12 mėnesių trukmės.

4.   Paraiškų vertinimo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos remiantis šiais kriterijais:

projekto aktualumas kvietimo teikti paraiškas tikslų ir prioritetų požiūriu (30 %),

projekto ir jį įgyvendinant taikomų metodų kokybė (50 %),

projekto dalyvių ir rėmėjų skaičius ir charakteristikos (20 %).

Nors parenkant projektus bus stengiamasi užtikrinti proporcingą atstovavimą geografiniu atžvilgiu, kokybė bus svarbiausias veiksnys, lemsiantis kiekvienos šalies finansuojamų projektų skaičių.

5.   Biudžetas

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas bendrajam projektų finansavimui numatyta iš viso skirti 3 000 000 EUR.

Agentūros finansinė parama neviršija 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia dotacija yra ne didesnė kaip 100 000 EUR.

Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų projektui skirtų lėšų.

6.   Paraiškų pateikimas

Prašome atkreipti dėmesį, kad pagal šį kvietimą teikti paraiškas tas pats pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką.

Paraiškos formas rasite internete adresu:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Paraiškos turi būti parengtos viena iš ES oficialiųjų kalbų ir išsiųstos ne vėliau kaip 2012 m. gegužės 15 d. šiuo adresu:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Youth in Action Programme — EACEA/06/12

BOUR 4/029

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

paštu, išsiuntimo data nustatoma pagal pašto antspaudo datą,

per kurjerio paslaugas teikiančią įmonę, išsiuntimo įrodymas – kurjerio paslaugas teikiančios įmonės gavimo kvito data (įmokos kvito kopiją reikia pridėti prie paraiškos formos).

Elektroniniu paštu ar faksu atsiųstos paraiškos nepriimamos.

7.   Papildoma informacija

Paraiškos turi būti parengtos pagal Gairių pareiškėjams „Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/06/12“ nuostatas, naudojant specialią paraiškos formą; jose turi būti visi būtini priedai.

Nurodytus dokumentus rasite internete adresu:

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php


(1)  Asmenys iš užjūrio šalių bei teritorijų ir, atitinkamais atvejais, ten įsikūrusios viešosios ir privačios institucijos yra programos „Aktyvus jaunimas“ reikalavimus atitinkantys kandidatai, jei jie atitinka programos taisykles ir valstybėse narėse, su kuriomis jie yra susiję, taikomas taisykles. Šių užjūrio šalių ir teritorijų sąrašas yra pateiktas 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimas“) 1A priede. (OL L 314, 2001 11 30): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0822:20011202:LT:PDF

(2)  Jei projektuose dalyvauja industrinės šalys, šių šalių projekto partnerių ir dalyvių patirtų išlaidų apmokėti iš ES dotacijos negalima.