ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

47ό έτος
30 Δεκεμβρίου 2004


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2004/C 324/1

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

1

2004/C 324/2

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

9

2004/C 324/3

Eκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

16

2004/C 324/4

Eκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

23

2004/C 324/5

Eκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

30

2004/C 324/6

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Aσφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Αρχής

39

2004/C 324/7

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου

46

2004/C 324/8

Εκθεση σχετικά με τoυς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου

53

2004/C 324/9

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust

61

2004/C 324/0

Eκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

68

2004/C 324/1

Eκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

75

2004/C 324/2

Εκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου

83

2004/C 324/3

Eκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Παρατηρητηρίου

91

2004/C 324/4

Εκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου

99

2004/C 324/5

Εκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Γραφείου Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Γραφείου

106

EL

 


I Ανακοινώσεις

Ελεγκτικό Συνέδριο

30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/1


ΕΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2004/C 324/01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Οργανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (εφεξής «ο Οργανισμός») ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου (1). Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ο Οργανισμός έχει ως αποστολή τη συλλογή και τη διάδοση πληροφοριών όσον αφορά τις προτεραιότητες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδον, καθώς και τη στήριξη των σχετικών εθνικών και κοινοτικών υπηρεσιών για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών και την ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει στοιχείων που ο ίδιος παραχώρησε, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή τωv λογαριασμών (3), σύμφωvα με τις εσωτερικές δημoσιovoμικές διατάξεις πoυ θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 τoυ καvovισμoύ (ΕΚ) αριθ. 2062/94. Δυνάμει του άρθρoυ 248 της συvθήκης για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, το Συvέδριo υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτώv τωv λoγαριασμώv.

4.

Τo Συvέδριo διενήργησε τov έλεγχό τoυ σύμφωvα με τις μεθόδoυς και τα πρότυπα ελέγχoυ που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γεvικώς παραδεκτών διεθvών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε vα αvτικατoπτρίζουν τov ειδικό χαρακτήρα τoυ κoιvoτικoύ πλαισίoυ. Το Συνέδριο εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις ελεγκτικές διαδικασίες πoυ κρίθηκαv αvαγκαίες στο πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, τo Συvέδριo αποκόμισε τηv εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικovoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 είvαι αξιόπιστoι και ότι, oι υπoκείμεvες πράξεις είvαι, στo σύvoλό τoυς, vόμιμες και καvovικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός που καταρτίστηκαν από τον Οργανισμό για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Οι μεταφορές πιστώσεων αφορούν, κυρίως, τον τίτλο III του προϋπολογισμού και, παρά την μη ευκαταφρόνητη μείωση, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 45 % των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί. Το Συνέδριο επισύρει εκ νέου την προσοχή του Οργανισμού στην αναγκαιότητα για καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του.

8.

Για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003, ο Οργανισμός άρχισε να εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού του κανονισμού. Ωστόσο, τα δεδομένα για το οικονομικό έτος 2002 δεν έτυχαν επανεπεξεργασίας, πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει τη σύγκριση των δύο οικονομικών ετών.

9.

Το Συνέδριο, στην έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2002 (4), είχε διαπιστώσει κενά στον έλεγχο προγράμματος επιχορηγήσεων για την κατάρτιση και την διάδοση ορθών πρακτικών για τη μείωση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 2003, ο Οργανισμός κατέβαλε 3,1 εκατομμύρια ευρώ βάσει ανάλυσης των εκθέσεων δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων σχετικά με 53 σχέδια αυτού του προγράμματος. Μεταξύ των σχεδίων αυτών, ελέγχθηκαν από το Συνέδριο οι δηλώσεις δαπανών για 20 εξ αυτών. Όσο πλησίαζε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, ο Οργανισμός μείωσε τις απαιτήσεις του σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τεκμηρίωση προς υποστήριξη των αιτήσεων τελικών πληρωμών. Προκύπτει σχετικά ότι για πέντε από τους 20 φακέλους που εξετάστηκαν, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που ανήλθαν σε 348 000 ευρώ βάσει απλής δήλωσης δαπανών χωρίς επαρκή δικαιολογητικά, ακόμη και χωρίς κανένα δικαιολογητικό (5). Στην απάντησή του στην έκθεση του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2002 (6), ο Οργανισμός μελετούσε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχου σε δικαιούχους. Το 2003 δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος αυτού του είδους.

10.

Όπως αναφέρθηκε στη γνώμη του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2002 (7) ο έλεγχος των λογαριασμών του προϋπολογισμού έδειξε και πάλι την ύπαρξη κενών στην τυποποίηση και τον ορισμό των προληπτικών δημοσιονομικών ελέγχων.

11.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του βασικού του κανονισμού, οι εθνικές αρχές γνωστοποιούν το όνομα των φορέων με τους οποίους ο Οργανισμός επιτρέπεται να συνεργάζεται στο πλαίσιο θεματικών κέντρων. Ο Οργανισμός χρηματοδότησε δύο κέντρα (8) που καλύπτουν ευρύ πεδίο θεμάτων, εκ των οποίων το ένα συνεργάζεται με 14 οργανισμούς και το άλλο με 12. Η βασική προστιθέμενη αξία των μελετών που πραγματοποιούν τα κέντρα είναι η συλλογή στοιχείων, η πρόσβαση στα οποία είναι ορισμένες φορές δύσκολη, καθώς και η συγκριτική ανάλυσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενισχύσει το σύστημά του ελέγχου των δαπανών που δηλώνουν τα θεματικά κέντρα, ιδίως με το να απαιτεί την πιστοποίησή τους από εξωτερικό ελεγκτή.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 216 της 20.8.1994, σ. 1. κανονισμός όηως τροποποιήθηκε αηό τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1654/2003, (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 38).

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 27 Ιουνίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά oι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Βλέπε σημείο 12 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 2002 (ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 10).

(5)  Σε τέσσερις περιπτώσεις, δεν είχε επισυναφθεί στην αίτηση κανένα δικαιολογητικό και σε μία περίπτωση τα δικαιολογητικά κάλυπταν μόνο εν μέρει το ζητούμενο ποσό.

(6)  Βλέπε σημείο 13 απάντησης στην έκθεση για το οικονομικό έτος 2002, (ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 14).

(7)  Βλέπε σημείο 9 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 2002 (ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 9).

(8)  'Ενα τρίτο κέντρο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2003 αποκλειστικά για τη συλλογή δεδομένων στις υποψήφιες χώρες. Το κέντρο αυτό έπαυσε να ασκεί τις δραστηριότητές του τον Απρίλιο του 2004.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Bilbao)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Οργανισμού ό

[κανονισμεός (EΚ) αριθ. 2062/94]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού το 2003 (στοιχεία για το 2002)

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οικονομικό έτος το 2003

Κοινωνικές διατάξεις

Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη (…) έχουν ως στόχο (…) τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, (…).

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 136, η Κοινότητα υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

α)

βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων·

β)

οι συνθήκες εργασίας· (…)

(Αποσπάσματα από τα άρθρα 136 και 137 της ουνθήκης)

Στόχοι

Να παρέχει στις κοινοτικές υπηρεσίες, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους κύκλους τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία προκειμένου να προωθήσει την καλυτέρευση ιδίως του χώρου εργασίας για να προστατεύσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων

Καθήκοντα

Συλλογή και διάδοση πληροφοριών για τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες καθώς και για την έρευνα

Προαγωγή της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης

Παροχή, στις κοινοτικές υπηρεσίες και στα κράτη μέλη πληροφοριών για τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διάθεση πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από ή προορίζονται για τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς

Παροχή πληροφοριών για την πρόληψη

Συμβολή στην ανάπτυξη των μελλοντικών κοινοτικών προγραμμάτων δράσης

Θέσπιση δικτύου που να περιλαμβάνει εθνικούς εστιακούς πόλους και θεματικά κέντρα

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος

ένας εκπρόσωπος από τις οργανώσεις εργοδοτών κάθε κράτους μέλους·

ένας εκπρόσωπος από τις οργανώσεις εργαζομένων κάθε κράτους μέλους

ρεις εκπρόσωποι της Επιτροπής

Καθήκον

Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και τη γενική ετήσια έκθεση του Οργανισμού

2.

Διευθυντής

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής

3.

Επιτροπές

Υποχρεωτική διαβούλευση της Επιτροπής και της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο της εργασίας στο πρόγραμμα εργασίας

4.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

5.

Αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Κοινοβούλιο κατόποιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός:

14,6 εκατομμύρια € (13,2 εκατομμύρια ευρώ)

εκ των οποίων:

κοινοτική επιχορήγηση DG EMPLOI: 91,58 % (98,41 %)

κοινοτική επιχορήγηση DG ENLARG: 7,19 % (0 %)

άλλα έσοδα: 1,23 % (1,59 %)

Προσωπικό 31 Δεκεμβρίου 2003:

33 (31) θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού,

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 29 (29)

25 (21) άλλες θέσεις εργασίας (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρoγνώμονες, τοπικοί υπάλληλοι, προσωρινά απασχολούμενοι υπάλληλοι)

Σύνολο προσωπικού:.54 (50)

εκ των οποίων ασκούν

λειτουργικά καθήκοντα:. 34 (32)

διοικητικά καθήκοντα: 12 (9)

μεικτά καθήκοντα: 8 (9)

Ανάπτυξη του δικτύου

600 περίπου εταίροι διαμέσω των εθνικών εστιακών πόλων, εννέα ομάδες εμπειρογνωμόνων, τρία θεματικά κέντρα, συμμετοχή των χωρών PHARE και ΕΖΕΣ

Διάδοση πληροφοριών

Ευρωπαϊκή εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: «οι επικίνδυνες ουσίες»

Συμμετοχή σε 58 παρουσιάσεις/συνέδρια

Ηλεκτρονικά μέσα: δύο φορές την εβδομάδα newsletter (ενημερωτική επιστολή) σε 20 000 συνδρομητές, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (1,7 εκατομμύρια επισκέψεις)

Δημοσιεύσεις: 9 ενημερωτικές εκθέσεις και έγγραφα εργασίας, 11 φύλλα γεγονότων, 1 αντίτυπo του περιοδικού «Forum» 3 newsletters σε χαρτί, 19 δελτιά τύπου

Τρίς πρόγραμμα για τις ΜΜΕ (2003-2004): 40 επιλεγμένα σχέδια

Δεύρο πρόγραμμα για τις ΜΜΕ (2002-2003): 51 ολοκληρωμένα σχέδια

Πηγή:στοιχεία που διαβίβασε ο Οργανισμός.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμ-μένες

αναληφ-θείσες

καταβλη-θείσες

μεταφερ-θείσες

ακυρω-θείσες

αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση

καταβλη-θείσες

ακυρω-θείσες

πιστώσεις

αναληφ-θείσες

καταβλη-θείσες

μεταφερ-θείσες

ακυρω-θείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

13,4

11,6

Τίτλος Ι

Προσωπικό

3,7

3,5

3,2

0,1

0,4

0,1

0,1

0,1

3,9

3,6

3,3

0,1

0,5

Ίδια έσοδα

0,0

0,0

Τίτλος ΙΙ

Λειτουργία

1,4

1,4

1,1

0,2

0,0

0,2

0,2

0,1

1,6

1,6

1,3

0,2

0,1

Λοιπές επιχορηγήσεις

0,2

0,1

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

8,5

8,3

2,6

5,9

0,0

5,8

5,2

0,6

14,3

14,1

7,8

5,9

0,6

Λοιπά έσοδα

p.m.

0,2

Δαπάνες PHARE

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

1,0

0,5

0,5

0,0

Έσοδα PHARE

1,1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

14,6

12,7

Σύνολο

14,6

14,1

7,5

6,6

0,5

6,2

5,5

0,8

20,8

20,3

13,0

6,6

1,2

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 ευρώ)

 

2003

2002

Έσοδα

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

11 641

12 324

Λοιπές επιχορηγήσεις

66

252

Λοιπά έσοδα

157

81

Έσοδα Phare

824

0

Σύνολο των εσόδων (α)

12 688

12 657

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

3 245

3 024

Μεταφερθείσες πιστώσεις

87

136

Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

1 146

1 140

Μεταφερθείσες πιστώσεις

186

247

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

2 559

2 030

Μεταφερθείσες πιστώσεις

5 859

5 623

Δαπάνες Phare

Πληρωμές

548

0

Μεταφερθείσες πιστώσεις

502

0

Σύνολο των δαπανών (β)

14 131

12 199

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (γ = α – β) (1)

–1 443

458

Υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος

–1 108

–2 185

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν

766

609

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

1

0

Πληρωμές έναντι υποχρέωσης που ακυρώθηκε το 2002

- 191

0

Συναλλαγματικές διαφορές

4

4

Τακτοποίηση

–16

7

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους εκτός οικονομικών προσαρμογών (δ)

–1 987

–1 108

Έσοδα του προϋπολογισμού που απομένουν προς είσπραξη

850

0

Λοιπά έσοδα που απομένουν προς είσπραξη

3

0

Αποκτήσεις ακινητοποιήσιμων αγαθών

207

0

Αποσβέσεις (2)

– 186

0

Διάφορες δαπάνες

–1

0

Οικονομικές αναπροσαρμογές (ε)

873

0

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους (δ + ε) (3)

–1 113

–1 108

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ακινητοποιήσεις

 

 

Ίδια κεφάλαια

 

 

Λογισμικό πληροφορικής

95

145

Ίδια κεφάλαια (4)

431

1 229

Υλικό πληροφορικής

136

428

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

–1 113

–1 108

Εγκαταστάσεις και έπιπλα

215

614

Υποσύνολο

– 682

121

Τροχαίο υλικό

0

26

Μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Υποσύνολο

445

1 214

Οφειλές επί κατανεμηθέντων εσόδων

0

369

Μεσο-μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Υποσύνολο

0

369

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

0

369

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Υποσύνολο

0

369

Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων

135

193

Αποθέματα

 

 

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

6 498

5 813

Προμήθειες γραφείου

6

15

Επιτροπή

282

7

Υποσύνολο

6

15

Διάφοροι πιστωτές

128

19

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Κρατήσεις επί των αποδοχών

73

24

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

1 035

681

Οφειλές επί κατανεμηθέντων εσόδων

0

736

Διάφοροι οφειλέτες

62

53

Υποσύνολο

7 117

6 791

Ανακτητέος ΦΠΑ

0

5

Μεταβατικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί τακτοποίησης

 

 

Υποσύνολο

1 097

739

Εντάλματα είσπραξης

11

21

Ρευστά διαθέσιμα

 

 

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση

0

17

Τράπεζες και ταμείο

4 889

4 922

Υποσύνολο

11

37

Πάγιες προκαταβολές

1

61

 

 

 

Υποσύνολο

4 890

4 982

 

 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί καιλογαριασμοί τακτοποίησης

 

 

 

 

 

Προπληρωμές

6

0

 

 

 

Υποσύνολο

6

0

 

 

 

Σύνολο

6 445

7 319

Σύνολο

6 445

7 319

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


(1)  Υπολογισμός σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 (ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 8).

(2)  Ο Οργανισμός προέβη το 2003, για πρώτη φορά, στην απόσβεση των ακινητοποιημένων στοιχείων ενεργητικού που διέθετε.

(3)  Το αρνητικό λογιστικό υπόλοιπο οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεταφορές εξακολουθούν να εξομοιώνονται με δαπάνες χωρίς οικονομικές προσαρμογές. Από κατά προσέγγιση εκτίμηση της εφαρμοστέας προσαρμογής διαφαίνεται ότι το υπόλοιπο του οικονομικού έτους είναι της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.

(4)  Το ύψος του κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2003 αντιστοιχεί στο σύνολο της ακαθάριστης αξίας των ακινητοποιήσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2002, αφαιρουμένων των ιστορικών αποσβέσεων για την περίοδο 1996 έως 2002. Στο ποσό αυτό προστίθεται η διακύμανση της αξίας του αποθέματος μεταξύ 31.12.2002 και 31.12.2003 και οι προσαρμογές στην αποτίμηση, τη λογιστική καταχώριση και την υποβάθμιση των ακινητοποιήσεων. Οι αποσβέσεις σχετικά με το οικονομικό έτος 2003 περιελήφθησαν στο αποτέλεσμα και, επομένως, δεν αφαιρούνται απ' ευθείας από το κεφάλαιο.

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΓΑΝΙΣΜΟΥ

7.

Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευσή του για μείωση του ποσού των μεταφερόμενων πιστώσεων σύμφωνα με την αρχή του ενιαυσίου του προϋπολογισμού. Συγκριτικά με το 2002, ο Οργανισμός μείωσε σημαντικά τις μεταφερόμενες πιστώσεις κατά το 2003 (από 60 σε 45 %). Όπως και το 2002, οι μεταφορές πιστώσεων οφείλονται κυρίως στην ορθή εφαρμογή του σχεδίου χρηματοδότησης ΜΜΕ, για το οποίο προβλέπεται καθαρός κύκλος εφαρμογής δύο ετών.

8.

Κατόπιν διαφόρων συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των υπολόγων όλων των Οργανισμών, αποφασίστηκε ότι για την απόσυρση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν κατά τη λήξη του έτους απαιτείτο η χρήση ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα αλλά αναπτύσσονται τώρα από τον Οργανισμό.

9.

Σχετικά με τα σχέδια του προγράμματος για τις ΜΜΕ, ο Οργανισμός δεν κατέβαλε την πλήρη επιχορήγηση σε περισσότερους από το ήμισυ των δικαιούχων, ενώ εκδόθηκαν έξι εντολές ανάκτησης, κατόπιν εσωτερικής αξιολόγησης από προσωπικό του Οργανισμού τόσο των εκθέσεων δραστηριοτήτων και των οικονομικών εκθέσεων όσο και των δικαιολογητικών που παρασχέθηκαν από τους 53 δικαιούχους. Η διαφορά μεταξύ του προβλεπόμενου συνολικού ποσού και του συνολικού καταβληθέντος ποσού της επιχορήγησης ήταν 382 377 ευρώ. Ο Οργανισμός τονίζει ότι οι επιπλέον πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τέσσερις εκ των πέντε δικαιούχων στους οποίους αναφέρεται το Συνέδριο, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού μετά την επίσκεψη των ελεγκτών, επιβεβαίωναν τις πληροφορίες που παρέχονταν νωρίτερα από τον ισολογισμό, και επομένως δεν χρειάστηκε να προβεί σε προσαρμογές. Ο πέμπτος δικαιούχος παρείχε ορισμένες από τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη δικαιολόγηση της καταβολής συνολικού ποσού 11 000 ευρώ. Το 2004, ο Οργανισμός ανέθεσε σε ανάδοχο τη διεξαγωγή πέντε εκ των υστέρων δημοσιονομικών ελέγχων – συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων των λογαριασμών των δικαιούχων ΜΜΕ. Οι τελικές εκθέσεις αναμένονται τον Οκτώβριο 2004, ενώ μια ανεξάρτητη αξιολόγηση των πρώτων δύο σχεδίων για ΜΜΕ αναγνωρίζει τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία των ανατεθέντων έργων, καθώς και τη χρηστή διαχείριση των σχεδίων.

10.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τα σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τέλη του 2003 ολοκληρώθηκε η εσωτερική αναδιάρθρωση του Κέντρου Πόρων και Υπηρεσιών — όλες οι λειτουργίες υπόκεινται πλέον σε εκ των προτέρων έλεγχο επαλήθευσης (για τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές).

11.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι, προκειμένου να ενισχύσει τον έλεγχο των δαπανών, όλες οι συμβάσεις που υπογράφονται από τον Σεπτέμβριο του 2003 με τα θεματικά κέντρα περιλαμβάνουν ρήτρα σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος διεξάγει εξωτερικό λογιστικό έλεγχο για τη χρήση των κονδυλίων που διατίθενται βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης. Οι ελεγκτές διατυπώνουν τη γνώμη τους, ενώ στόχος του λογιστικού ελέγχου είναι να πιστοποιείται ότι τα οικονομικά έγγραφα που υποβάλλονται στον Οργανισμό από τον δικαιούχο συμμορφώνονται με τις οικονομικές διατάξεις της συμφωνίας, ότι τα δηλούμενα κόστη είναι τα πραγματικά και ότι έχουν δηλωθεί όλες οι εισπράξεις.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/9


ΕΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2004/C 324/02)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Οργανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») ιδρύθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1592/2002 του Συμβουλίου (1). Το οικονομικό έτος 2003 αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο ο Οργανισμός άρχισε να ασκεί στην πράξη τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες. Αποστολή του Οργανισμού αποτελεί η διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, η εξασφάλιση ορθής λειτουργίας και ανάπτυξης της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και η καθιέρωση προδιαγραφών πιστοποίησης και η απόδοση πιστοποιητικών σε αεροναυπηγικά προϊόντα. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει στοιχείων που ο ίδιος διαβίβασε, παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό στον πίνακα 1.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1592/2002, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές καταστάσεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 52 του ιδίου κανονισμού. Το Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γενικώς παραδεκτών διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου. Το Συνέδριο εξέτασε τα λογιστικά έγγραφα και εφάρμοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο το Συνέδριο αποκόμισε την εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται συνοπτικά ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003.

7.

Ο εκτελεστικός διευθυντής, που είναι διατάκτης, διαθέτει επίσης εξουσία υπογραφής τραπεζικών ενταλμάτων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 37 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

8.

Το άρθρο 4, παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού προβλέπει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

9.

Η εξέταση των φακέλων προσλήψεων κατέδειξε κενά σε ό,τι αφορά την τήρηση των σχετικών τυπικών απαιτήσεων και την τεκμηρίωσή τους. Δεδομένου του εύρους των προσλήψεων που προβλέπονται μέχρι το 2006 (περίπου 300 άτομα), προέχει η λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί καλύτερα ο έλεγχος της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων.

10.

Η εξέταση του περιβάλλοντος που αφορά τον έλεγχο του συστήματος πληροφορικής έδειξε ότι αυτό πρέπει να ενισχυθεί ενόψει της προβλεπόμενης αύξησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 31 Μαρτίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 20 Σεπτεμβρίου. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται με συνοπτική μορφή οι εν λόγω λογαριασμοί.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (προσωρινή έδρα: Βρυξέλλες, προβλέπεται μεταφορά της έδρας στην Κολωνία)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Οργανισμού

[Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1592/2002]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού το 2003

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2003

Κοινή πολιτική μεταφορών

«Το Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία εάν, κατά ποιο μέτρο και κατά ποια διαδικασία, θα είναι δυνατό να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές»

(Άρθρο 80 της συνθήκης)

Στόχοι

Η διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη

Η εξασφάλιση ορθής λειτουργίας και ανάπτυξης της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας

Η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών

Η βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας στις κανονιστικές διαδικασίες και στις διαδικασίες πιστοποίησης και η αποφυγή των αλληλεπικαλύψεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Καθήκοντα

Υποβολή γνωμοδοτήσεων υπόψη της Επιτροπής

Έκδοση προδιαγραφών πιστοποίησης καθώς και κάθε άλλου εγγράφου προσανατολισμού σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής

Πιστοποίηση αεροναυπηγικών προϊόντων σε ό,τι αφορά την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον

Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας όπως ορίζονται από τον Οργανισμό

Διενέργεια των αναγκαίων ερευνών, στις επιχειρήσεις

Εκτέλεση, για λογαριασμό των κρατών μελών, λειτουργιών και καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους δυνάμει των διεθνών συμβάσεων που ισχύουν σχετικά, ιδίως η σύμβαση του Σικάγου (σύμβαση για την πολιτική αεροπορία που υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1944)

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

Ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής

Καθήκοντα

Έγκριση του προγράμματος εργασίας και επαγρύπνηση για την εκτέλεσή του

Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή καθηκόντων πιστοποίησης στα κράτη μέλη ή σε αρμόδιους φορείς

Σύσταση ενός συμβουλευτικού οργάνου των ενδιαφερόμενων μερών

2.

Εκτελεστικός διευθυντής

Ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής

3.

Τμήματα προσφυγών

4.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

5.

Αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός

4,75 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 100 %

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

80 θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού,

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 1

συν 16 άλλες θέσεις (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων)

Σύνολο προσωπικού: 17

εκ των οποίων εκτελούν καθήκοντα

λειτουργικά: 1

διοικητικά: 4

μεικτά: 12

Αριθμός γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν: 2

Αριθμός προδιαγραφών και εγγράφων προσανατολισμού: 19

Αποφάσεις πιστοποίησης: 2 132 (εκ των οποίων 1 606 αφορούσαν ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις)

Επιθεωρήσεις: καμία

Έρευνες: καμία

Πηγή:Πληροφοριακά στοιχεία που διαβίβασε ο Οργανισμός.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

4,7

3,7

Τίτλος I

Προσωπικό

0,9

0,7

0,7

0,0

0,2

Λοιπές επιχορηγήσεις

Τίτλος II

Λειτουργία

0,8

0,5

0,1

0,4

0,3

Λοιπά έσοδα

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

3,0

2,7

0,2

2,5

0,3

Σύνολο

4,7

3,7

Συνολο

4,7

3,9

1,0

2,9

0,8

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Λογαριασμός διαχείρισης του οικονομικού έτους 2003

(1000 ευρώ)

 

2003

Έσοδα

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

3 725

Σύνολο των εσόδων (α)

3 725

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος I του προϋπολογισμού

Πληρωμές

680

Μεταφερθείσες πιστώσεις

27

Λειτουργία — Τίτλος II του προϋπολογισμού

Πληρωμές

153

Μεταφερθείσες πιστώσεις

396

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος III του προϋπολογισμού

Πληρωμές

197

Μεταφερθείσες πιστώσεις

2 486

Σύνολο των δαπανών (β)

3 939

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους (α – β)

– 214

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

Παθητικό

2003

Ακινητοποιήσεις

 

Πάγια κεφάλαια

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις

10

Ίδια κεφάλαια

16

Υλικό πληροφορικής

11

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

– 214

Αποσβέσεις

–5

Υποσύνολο

– 198

Υποσύνολο

16

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

Επιτροπή

8

Λοιπές προπληρωμές

5

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

2 909

Διάφοροι οφειλέτες

1

Διάφοροι πιστωτές

18

Υποσύνολο

6

Κρατήσεις επί αποδοχών

12

Ρευστά διαθέσιμα

 

Υποσύνολο

2 947

Τράπεζα και ταμείο

2 727

 

 

Υποσύνολο

2 727

 

 

Σύνολο

2 749

Σύνολο

2 749

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΓΑΝΙΣΜΟΥ

7.

Έως το τέλος του 2003, ο εκτελεστικός διευθυντής ήταν ο μόνος έκτακτος υπάλληλος που είχε προσλάβει ο Οργανισμός. Εκ των πραγμάτων, ανέλαβε μαζί με τον υπόλογο την υπογραφή των τραπεζικών ενταλμάτων. Η πρόσληψη άλλων έκτακτων υπαλλήλων κατέστησε δυνατή την άρση της ασυμβατότητας αυτής κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2004.

8.

Τα δημοσιονομικά συστήματα επικυρώθηκαν από τον υπόλογο στις αρχές Φεβρουαρίου του 2004. Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των ακινητοποιήσεων που θα εγκαταστήσει ο διατάκτης βρίσκεται στο στάδιο της απόκτησης και θα επικυρωθεί μεταγενέστερα.

9.

Οι αδυναμίες που διαπίστωσε το Συνέδριο συνδέονται με τη φάση ίδρυσης του Οργανισμού. Τον Φεβρουάριο του 2004, συστάθηκε μια υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού, με μια μονάδα ειδικευμένη στις προσλήψεις, η οποία θέσπισε σχετικές διαδικασίες και μέσα. Από τον Ιανουάριο του 2005, ο Οργανισμός εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των προσλήψεων.

10.

Η στέγαση του Οργανισμού σε εγκαταστάσεις της Επιτροπής επηρέασε σημαντικά το περιβάλλον του συστήματος πληροφορικής του. Η μεταφορά του Οργανισμού, τον Νοέμβριο του 2004, σε νέες εγκαταστάσεις στην Κολωνία θα καταστήσει δυνατή τη σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος του συστήματος πληροφορικής και την εγκατάσταση νέας αρχιτεκτονικής του συστήματος πληροφορικής.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/16


EΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2004/C 324/03)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-10

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Οργανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (εφεξής «ο Οργανισμός») δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Το 2003 αποτελεί το πρώτο οικονομικό έτος κατά το οποίο ο Οργανισμός άρχισε να εκτελεί στην πράξη τις λειτουργικές του δραστηριότητες. Αποστολή του Οργανισμού είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία, η στήριξη σε τεχνικό επίπεδο της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει στοιχείων που ο ίδιος διαβίβασε, παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό στον πίνακα 1.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1406/2002. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γενικώς παραδεκτών διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου. Το Συνέδριο εξέτασε τα λογιστικά έγγραφα και εφάρμοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο το Συνέδριo αποκόμισε την εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικoνoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είναι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμενες πράξεις είναι, στo σύνoλό τoυς, νόμιμες και κανoνικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται συνοπτικά ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003.

7.

Ο εκτελεστικός διευθυντής, που είναι ο διατάκτης, έχει επίσης το δικαίωμα υπογραφής των τραπεζικών ενταλμάτων, γεγονός που αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 37 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

8.

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού προβλέπει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν έχει ακόμη τυποποιηθεί.

9.

Ο Οργανισμός οφείλει να προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους σχετικά με την καταβολή των αποδοχών στους υπαλλήλους του.

10.

Η εξέταση του ελεγκτικού περιβάλλοντος του συστήματος πληροφορικής κατέδειξε ότι αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ενόψει της προβλεπόμενης αύξησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕO L 201 της 5.8.2002, σ. 8.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 82 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, οι οριστικοί λογαριασμοί του συνόλου των εσόδων και των δαπανών του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν την 1η Μαρτίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2004. Στους πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι εν λόγω λογαριασμοί.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (προσωρινή έδρα: Βρυξέλλες, προβλέπεται η μεταφορά της έδρας στη Λισαβόνα)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Οργανισμού

[Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1406/2002]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού το 2003

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2003 (1)

Κοινή πολιτική μεταφορών

«Το Συμβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία εάν, κατά ποιο μέτρο και κατά ποια διαδικασία, θα είναι δυνατό να θεσπιστούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές»

(Άρθρο 80 της συνθήκης)

Στόχοι

Η διασφάλιση υψηλού, ομοιόμορφου και αποτελεσματικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

Η παροχή στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή της αναγκαίας τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας

Ο έλεγχος της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας επί του θέματος και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ισχυόντων μέτρων

Καθήκοντα

Ενίσχυση της Επιτροπής στην κατάρτιση της κοινοτικής νομοθεσίας και στην εφαρμογή της

Παρακολούθηση της συνολικής λειτουργίας του κοινοτικού καθεστώτος ελέγχου από τη χώρα του λιμένα, που μπορεί να περιλαμβάνει επισκέψεις στα κράτη μέλη

Παροχή στην Επιτροπή τεχνικής βοήθειας για τον έλεγχο των πλοίων από τη χώρα του λιμένα

Συνεργασία με τακράτη μέλη για την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας

Προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ παράκτιων κρατών στις σχετικές περιοχές ναυτιλίας

Εκπόνηση οιουδήποτε συστήματος πληροφοριών απαιτείται

Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στην ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη διερεύνηση των ατυχημάτων

Παροχή στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη αξιόπιστων πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα και τη ρύπανση από πλοία

Παροχή βοήθειας στην Επιτροπής και στα κράτη μέλη για τον εντοπισμό και τη δίωξη των πλοίων που ευθύνονται για παράνομες απορρίψεις ρύπων

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

Ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος, τέσσερις εκπρόσωποι της Επιτροπής, τέσσερις εκπρόσωποι χωρίς δικαίωμα ψήφου από σχετικούς επαγγελματικούς τομείς

Καθήκον

Έγκριση του προϋπολογισμού και του προγράμματος εργασίας

Εξέταση των αιτημάτων για την παροχή βοήθειας εκ μέρους των κρατών μελών

2.

Εκτελεστικός διευθυντής

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής

3.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

4.

Αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός:

4,5 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 100 %

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

Δεν κοινοποιήθηκαν στοιχεία

Αριθμός γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν: 2

Επιθεωρήσεις: 4

Πηγή:Πληροφοριακά στοιχεία που διαβίβασε ο Οργανισμός.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(1000 ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

4 500

2 630

Τίτλος Ι

Προσωπικό

1 552

713

647

66

838

Λοιπά έσοδα

 

2

Τίτλος ΙΙ

Λειτουργία

848

553

238

315

295

 

 

 

Τίτλος ΙΙΙ

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

230

167

13

155

63

Σύνολο

4 500

2 632

Σύνολο

2 630

1 434

898

536

1 196

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Λογαριασμός διαχείρισης του οικονομικού έτους 2003

(1000 ευρώ)

 

2003

Έσοδα

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

2 630

Λοιπά έσοδα

2

Σύνολο των εσόδων (α)

2 632

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος I του προϋπολογισμού

Πληρωμές

647

Μεταφερθείσες πιστώσεις

66

Λειτουργία — Τίτλος II του προϋπολογισμού

Πληρωμές

238

Μεταφερθείσες πιστώσεις

315

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος III του προϋπολογισμού

Πληρωμές

13

Μεταφερθείσες πιστώσεις

155

Σύνολο των δαπανών (β)

1 434

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους (α – β)

1 198

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

Παθητικό

2003

Ακινητοποιήσεις

 

Ίδια κεφάλαια

 

Λογισμικό πληροφορικής

11

Ίδια κεφάλαια

8

Αποσβέσεις

–3

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

1 198

Υποσύνολο

8

Υποσύνολο

1 206

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Προκαταβολές στο προσωπικό

17

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

536

Λοιποί οφειλέτες

3

Διάφοροι πιστωτές

29

Υποσύνολο

20

Υποσύνολο

566

Ρευστά διαθέσιμα

 

 

 

Τράπεζες

1 744

 

 

Υποσύνολο

1 744

 

 

Σύνολο

1 772

Σύνολο

1 772

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού.


(1)  Ο Οργανισμός δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει τις λειτουργικές του δραστηριότητες παρά από τον Νοέμβριο του 2003.

Πηγή:Πληροφοριακά στοιχεία που διαβίβασε ο Οργανισμός.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΓΑΝΙΣΜΟΥ

7.

Δεν διαχωρίστηκαν τα καθήκοντα λόγω της ανεπάρκειας ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού. Από τον Ιανουάριο του 2004, μετά την πρόσληψη άλλων υπαλλήλων, κατέστη δυνατή η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και εξασφαλίστηκε ο διαχωρισμός των καθηκόντων.

8.

Μετά τις παρατηρήσεις του Συνεδρίου, ο υπόλογος επικύρωσε τα λογιστικά και δημοσιονομικά συστήματα τον Μάρτιο του 2004.

9.

Το σύστημα «Pay Master Office» της Επιτροπής υπολογίζει τις αποδοχές των υπαλλήλων του EMSΑ (ΕΕΑΘ). Ο έλεγχος των μισθών ενισχύθηκε μετά την αύξηση του προσωπικού του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

10.

Ο Οργανισμός ενίσχυσε σημαντικά την ομάδα πληροφορικής. Το προσωπικό του τμήματος θα αυξηθεί από έναν υπάλληλο (τέλος 2003) σε πέντε υπαλλήλους (τέλος 2004), γεγονός που θα επιτρέψει τον διαχωρισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων και, συνεπώς, τη βελτίωση του συστήματος πληροφορικής.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/23


EΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2004/C 324/04)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Οργανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (εφεξής «ο Οργανισμός») ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου (1). Ο Οργανισμός έχει ως αποστολή τη δημιουργία δικτύου παρατηρήσεων που να παρέχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και γενικότερα στο κοινό, αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα στην Ένωση και στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε ο ίδιος.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90. Δυνάμει του άρθρoυ 248 της συvθήκης για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, το Συvέδριo υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση τωv λoγαριασμώv αυτώv.

4.

Τo Συvέδριo διενήργησε τov έλεγχό τoυ σύμφωvα με τις μεθόδoυς και τα πρότυπα ελέγχoυ που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γεvικώς παραδεκτών διεθvών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε vα αvτικατoπτρίζουν τov ειδικό χαρακτήρα τoυ κoιvoτικoύ πλαισίoυ. Το Συνέδριο εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις ελεγκτικές διαδικασίες πoυ κρίθηκαv αvαγκαίες στο πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, τo Συvέδριo αποκόμισε τηv εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικovoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είvαι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμεvες πράξεις είvαι, στo σύvoλό τoυς, vόμιμες και καvovικές. Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που ακολουθούν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην έκθεση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2  (4). Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Όταν βεβαιώνονται οι απαιτήσεις δεν εκδίδονται συστηματικά εντάλματα είσπραξης, γεγονός που αντιβαίνει στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού (5). Αυτό σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, για απαιτήσεις που αντιστοιχούσαν σε ποσό ύψους 2 539 000 ευρώ, από τα οποία 1 472 000 ευρώ είχαν ήδη εισπραχθεί.

8.

Κατά τη διάρκεια του 2003, δεν πραγματοποιήθηκε καμία συμφωνία μεταξύ των αποσπασμάτων των επτά τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού και του υπολοίπου των λογαριασμών στη λογιστική. Πρέπει να πραγματοποιούνται συμφωνίες κάθε μήνα και να διαβιβάζονται στο αρμόδιο πρόσωπο της διοίκησης.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 120 της 11.5.1990.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90, οι οριστικοί λογαριασμοί για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 6 Αυγούστου 2004 και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά oι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Όλοι οι πίνακες της παρούσας έκθεσης καταρτίστηκαν βάσει των ακριβέστερων δυνατών αξιών των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Τα αριθμητικά στοιχεία στρογγυλοποιήθηκαν για την παρουσίαση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ελάχιστες διαφορές σε επίπεδο συνόλων. Η παύλα σημαίνει ανυπόστατη ή μηδενική αξία και το 0,0 σημαίνει αξία χαμηλότερη από το κατώτατο όριο της στρογγυλοποίησης.

(5)  Άρθρο 53 παράγραφος 2.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Κοπεγχάγη)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Οργανισμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1210/90]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού (δεδομένα για το 2002)

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οικονομικό 2003

Πολιτική για το περιβάλλον

Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή«ο ρυπαίνων πληρώνει». (…) Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της (…), η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα (…)

(Άρθρο 174 της συνθήκης)

Στόχοι

Θέση σε λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου παρατήρησης του περιβάλλοντος για την παροχή στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη αξιόπιστων πληροφοριών προκειμένου:

α)

να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

β)

να αξιολογούν τα αποτελέσματά τους

γ)

να εξασφαλίζουν την ορθή ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση του περιβάλλοντος

Καθήκοντα

Παροχή των αναγκαίων πληροφοριών στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη

Καταγραφή και εκτίμηση των δεδομένων για την κατάσταση του περιβάλλοντος και κατάρτιση έκθεσης σχετικής με την ποιότητά του

Εξασφάλιση της συγκρισιμότητας των περιβαλλοντικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Προώθηση της ενσωμάτωσης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πληροφοριών σε διεθνή προγράμματα

Δημοσίευση ανά πενταετία έκθεσης για την κατάσταση, την εξέλιξη και τις προοπτικές του περιβάλλοντος

Ενθάρρυνση της ανάπτυξης τεχνικών πρόβλεψης σχετικά με το περιβάλλον καθώς και μεθόδων αποτίμησης του κόστους των ζημιών που προξενούνται στο περιβάλλον και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τεχνολογίες για την πρόληψη των ζημιών

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος

δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής

δύο επιστημονικές προσωπικότητες που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Καθήκοντα

Έγκριση του προγράμματος εργασίας και εποπτεία της εκτέλεσής του

2.

Διευθυντής

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής

3.

Συμβουλευτικό όργανο

Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο ανά κράτος μέλος, συμβουλεύει τον διευθυντή

4.

Επιστημονική επιτροπή

Απαρτίζεται από προσωπικότητες που διαθέτουν ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα του περιβάλλοντος και διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο

5.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

6.

Aρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός

27,5 εκατομμύρια ευρώ (25,1 εκατομμύρια ευρώ) εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 77 % (76 %)

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003

111 (106) θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού,

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 95 (85)

συν 16 (26) άλλες θέσεις (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τοπικοί υπάλληλοι, προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό)

Σύνολο προσωπικού: 111 (111)

εκ των οποίων ασκούν καθήκοντα

λειτουργικά: 69 (69)

διοικητικά: 41 (41)

μεικτά: 1 (1)

Εργασίες υποστήριξης και παροχή δεικτών για την έκθεση σύνθεσης σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη

Δείκτες σχετικοί με την κατάσταση του περιβάλλοντος το 2003

Ανάλυση και πρόβλεψη των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο θερμοκηπίου (1990-2020)

Οριστικοποίηση της έκθεσης του Κιέβου (Περιβαλλοντική κατάσταση στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης)

Τρία σεμινάρια διαργανώθηκαν στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου

Παροχή περιβαλλοντικών δεικτών σε συγκεκριμένους τομείς (τομέας των μεταφορών στις υποψήφιες χώρες, περιοχή Δούναβη - Μαύρης Θάλασσας)

Παροχή βοήθειας για την εναρμόνιση των δεδομένων

Διαχείριση του δικτύου πληροφοριών EIONET (European Environment Information and Observation Network)

Πηγή: Πληροφορίες που διαβίβασε ο Οργανισμός.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το (τα) προηγούμενο(–α) οικονομικό(–ά) έτος(–η)

Διαθέσιμες πιστώσεις

 (προϋπολογισμός 2003 και οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

προς μεταφορά

ακυρωθείσες

διαθέσιμες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

21,4

21,4

Τίτλος I

Προσωπικό

11,5

11,5

11,1

0,3

0,1

1,4

1,4

0,8

0,3

0,3

13,0

13,0

11,9

0,7

0,4

Λοιπές επιχορηγήσεις

6,1

8,4

Τίτλος II 

Λειτουργία

2,9

2,8

2,4

0,4

0,0

0,3

0,2

0,2

0,0

0,1

3,1

3,1

2,6

0,4

0,1

Λοιπά έσοδα

0,0

0,1

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

13,1

13,0

6,0

7,0

0,1

5,9

5,6

4,9

0,8

0,3

19,0

18,6

10,9

7,8

0,4

Σύνολο

27,5

29,9

Σύνολο

27,5

27,4

19,6

7,7

0,2

7,6

7,3

5,8

1,1

0,6

35,1

34,6

25,4

8,9

0,9

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος — Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 ευρώ)

 

2003

2002

Έσοδα

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

21 380

18 749

Λοιπές επιχορηγήσεις

8 423

1 136

Λοιπά έσοδα

89

198

Σύνολο των εσόδων (α)

29 891

20 083

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος I του προϋπολογισμού

Πληρωμές

11 123

9 714

Μεταφερθείσες πιστώσεις

315

1 018

Λειτουργία — Τίτλος II του προϋπολογισμού

Πληρωμές

2 447

2 054

Μεταφερθείσες πιστώσεις

395

247

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος III του προϋπολογισμού

Πληρωμές

5 997

6 493

Μεταφερθείσες πιστώσεις

7 008

5 611

Σύνολο των δαπανών (β)

27 284

25 136

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α – β)

2 607

–5 053

Μεταφερθέν υπόλοιπο απότο προηγούμενο οικονομικό έτος

–7 427

–3 275

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν

617

889

Επαναχρησιμοποιήσεις από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

36

8

Συναλλαγματικές διαφορές

–4

4

Τακτοποίηση

–18

0

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

–4 190

–7 427

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος — Ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ακινητοποιήσεις

 

 

Ίδια κεφάλαια

 

 

Υλικό πληροφορικής

1 366

1 847

Ίδια κεφάλαια

1 265

1 295

Εγκαταστάσεις και έπιπλα

2 302

2 254

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

–4 190

–7 427

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

425

405

Υποσύνολο

–2 925

–6 133

Αποσβέσεις

–2 860

-3 237

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Υποσύνολο

1 232

1 269

Επιτροπή

3 124

5 263

Αποθέματα

 

 

Λοιποί συνεισφέροντες

1 066

2 270

Υλικό γραφείου

33

26

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

8 852

7 591

Υποσύνολο

33

26

Διάφοροι πιστωτές

0

769

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Κρατήσεις επί αποδοχών

417

111

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

3 124

5 263

Υποσύνολο

13 460

16 003

Λοιπές επιχορηγήσεις

1 066

2 270

Μεταβατικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί τακτοποίησης

 

 

Εντάλματα είσπραξης

65

226

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση

212

175

Διάφοροι οφειλέτες

127

153

Εντάλματα είσπραξης

65

226

Ανακτητέος ΦΠΑ

232

266

Υποσύνολο

277

400

Υποσύνολο

4 614

8 178

 

 

 

Ρευστά διαθέσιμα

 

 

 

 

 

Τράπεζες

4 892

740

 

 

 

Πάγιες προκαταβολές

40

40

 

 

 

Υποσύνολο

4 932

780

 

 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί

 

 

 

 

 

τακτοποίησης Μεταβατικοί λογαριασμοί

0

18

 

 

 

Υποσύνολο

0

18

 

 

 

Σύνολο

10 811

10 271

Σύνολο

10 811

10 271

Σημ:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στις οικονομικές καταστάσεις του.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΓΑΝΙΣΜΟΥ

7. και 8.

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαχείρισης των ενταλμάτων είσπραξης και πραγματοποίησης τακτικών συμφωνιών λογαριασμών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων και να αυξηθούν οι ικανότητες, αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός υπολόγου σε επίπεδο διοίκησης σύμφωνα με τον πίνακα προσωπικού για το 2004.

Βραχυπρόθεσμα, θα συγκροτηθεί επιχειρησιακή ομάδα του ΕΟΠ σε θέματα λογιστικής με στόχο τη διασφάλιση τακτικών και ορθών διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την εφαρμογή της μεθόδου λογιστικής απεικόνισης και την προετοιμασία του κλεισίματος των λογαριασμών σύμφωνα με τα απαραίτητα πρότυπα και απαιτήσεις.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/30


EΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

(2004/C 324/05)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-14

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 5

Απαντήσεις του Οργανισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός») ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93 του Συμβουλίου (1). Ο Οργανισμός λειτουργεί σε δίκτυο συντονίζοντας τους επιστημονικούς πόρους που θέτουν στη διάθεσή του οι εθνικές αρχές, προς εξασφάλιση της αξιολόγησης και εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Οργανισμού, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε ο ίδιος.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 57α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2309/93, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του εκτελεστικού διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 57 παράγραφος 11 του ιδίου κανονισμού. Το Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γενικώς παραδεκτών διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου. Το Συνέδριο εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις ελεγκτικές διαδικασίες πoυ κρίθηκαv αvαγκαίες στο πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο το Συνέδριo αποκόμισε την εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικoνoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είναι αξιόπιστoι. Ωστόσο, το Συνέδριο εφιστά την προσοχή στην κατάσταση που περιγράφεται στο σημείο 10. Υπό την επιφύλαξη των καταστάσεων που περιγράφονται στα σημεία 7 και 12, το Συνέδριο αποκόμισε την εύλογη βεβαιότητα ότι oι υπoκείμενες πράξεις είναι, στo σύνoλό τoυς, νόμιμες και κανoνικές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 καθώς και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος και ο ισολογισμός του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Στις 5 Ιουνίου 2003, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού ενέκρινε, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από την Επιτροπή, νέο δημοσιονομικό κανονισμό και τους αντίστοιχους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής, που τέθηκαν σε ισχύ από το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2003 (4). Το Συνέδριο, στη γνωμοδότησή του αριθ. 6/2003 της 17ης Ιουλίου 2003, είχε επισημάνει τις διαφορές μεταξύ του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου που εφαρμόζεται στους οργανισμούς. Στο σημείο 7 της γνωμοδότησής του το Συνέδριο τόνισε, ιδίως, ότι οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θέσπισε ο οργανισμός σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του γενικού δημοσιονομικού κανονισμού και τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του. Κατ' αυτό τον τρόπο, ενώ οι γενικοί κανόνες προβλέπουν τη σύσταση επιτροπής εκτίμησης προσφορών για κάθε σύμβαση ύψους άνω των 13 800 ευρώ, ο Οργανισμός καθορίζει αυτό το όριο σε 75 000 ευρώ (στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι διαφορές που επισημάνθηκαν).

8.

Οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το 2003 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από το νέο δημοσιονομικό κανονισμό του (5). Δεν έγινε επανεπεξεργασία των λογιστικών στοιχείων σχετικά με το οικονομικό έτος 2002, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των λογαριασμών σχετικά με το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

9.

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού ορίζει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης, τα οποία προορίζονται για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

10.

Το 2003, ο Οργανισμός πραγματοποίησε φυσική απογραφή των ακινητοποιήσεων, βασιζόμενη στη φύση των περιουσιακών στοιχείων που περιλάμβανε η απογραφή, ενώ οι λογαριασμοί των ακινητοποιήσεων τηρούνται κατά έτος κτήσης των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η κατάσταση καθιστά δυσχερή τη συμφωνία μεταξύ των φυσικών και των λογιστικών στοιχείων. Εξάλλου, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία δεν εμφαίνονται ούτε στην απογραφή ούτε στους λογαριασμούς ακινητοποιήσεων. Η συνολική αξία τους μετά τις αποσβέσεις υπολογίστηκε ότι ανέρχεται σε 4 188 000 ευρώ (6) και περιλαμβάνεται στη θέση «ακινητοποιήσεις» του ισολογισμού. Ο Οργανισμός πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης των ακινητοποιήσεων που να εξασφαλίζει την πληρότητα των δεδομένων της απογραφής και τη συνοχή τους με τα λογιστικά δεδομένα.

11.

Δεν εξασφαλίζεται η συνέχεια στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων εσωτερικού ελέγχου. Κατ' αυτό τον τρόπο, σε ορισμένους φακέλους δεν επισυνάπτονται όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για τη δημιουργία ανάληψης υποχρέωσης ή εντάλματος πληρωμής.

12.

Για ορισμένες διαδικασίες με διαπραγμάτευση, η επιλογή του προμηθευτή βασίζεται σε κριτήριο «προγενέστερης πείρας με τον αντισυμβαλλόμενο», που δεν προβλέπεται από τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής (7) του δημοσιονομικού κανονισμού.

13.

Η εξέταση φακέλων πρόσληψης κατέδειξε σημαντικό αριθμό ελλείψεων τόσο όσον αφορά την τήρηση των τυπικών απαιτήσεων όσο και την τεκμηρίωσή τους: η επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν αιτιολογείται ή ακόμη καταρτίζονται καταστάσεις ελέγχου για την εξακρίβωση των όρων αποδοχής των υποψηφίων, αλλά στις εν λόγω καταστάσεις δεν αναφέρεται το σύνολο των όρων επιλογής που προβλέπονταν στις προκηρύξεις κενών θέσεων.

14.

Η μονάδα «Διασφάλιση ποιότητας» του Οργανισμού λειτουργεί ως εσωτερικός διαχειριστικο-οικονομικός έλεγχος. Δύο από τους ελέγχους της, που διενεργήθηκαν το 2002 σχετικά με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος τεκμηρίωσης, καταδείκνυαν σημαντική αύξηση των εξόδων και σημαντική παράταση των απαιτούμενων χρονικών διαστημάτων, λόγω ανεπαρκούς τήρησης υπό έλεγχο του σχεδίου. Μεταγενέστερος έλεγχος που διενεργήθηκε το 2003 από εξωτερικό εμπειρογνώμονα, επιβεβαίωσε τις αδυναμίες που επισημάνθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή. Το σχέδιο η εφαρμογή του οποίου άρχισε στο τέλος του 2000, έπρεπε να είχε αρχίσει να παράγει αποτελέσματα στις αρχές του 2002 με υπολογιζόμενο κόστος 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2003, το σύστημα εξακολουθούσε να μη λειτουργεί και οι δαπάνες που είχαν ήδη αναληφθεί ανέρχονται σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 214 της 24.8.1993, σ. 18. Μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1) το νέο όνομα του Οργανισμού είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 14 Μαΐου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά oι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Η Επιτροπή γνωμοδότησε στις αρχές του 2004.

(5)  Άρθρο 78 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

(6)  Το ποσό αντιστοιχεί στο λογισμικό και στις διαρρυθμίσεις που έγιναν στα γραφεία.

(7)  'Αρθρο 86 των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων (Λονδίνο)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Οργανισμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2309/93]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού

(δεδομένα για το 2002)

Προϊόντα και υπηρεσίες

(δεδομένα για το 2002)

Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου

H δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία

(Άρθρο 152 της συνθήκης)

Στόχοι

Συντονισμός των επιστημονικών πόρων που θέτουν στη διάθεσή του οι αρχές των κρατών μελών προς εξασφάλιση της έγκρισης και της εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων για χρήση από τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση

Παροχή στα κράτη μέλη και στα όργανα της Ένωσης επιστημονικών πορισμάτων για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική χρήση

Καθήκοντα

Συντονισμός της επιστημονικής αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που υπόκεινται στις κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά

Συντονισμός της εποπτείας των φαρμακευτικών προϊόντων που εγκρίνονται στην Κοινότητα (φαρμακοεπαγρύπνηση)

Παροχή συμβουλών για τα ανώτατα αποδεκτά όρια καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Συντονισμός του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις αρχές της ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, της ορθής εργαστηριακής πρακτικής και της ορθής πρακτικής κλινικών δοκιμών

Καταγραφή του καθεστώτος των αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται

1.

Η επιτροπή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η οποία απαρτίζεται από δύο μέλη ανά κράτος μέλος, είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία της γνώμης του οργανισμού σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση

2.

Η επιτροπή κτηνιατρικών προϊόντων, συγκροτούμενη από δύο μέλη ανά κράτος μέλος που διορίζονται από τα κράτη μέλη, η οποία προετοιμάζει τη γνώμη του οργανισμού σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την αξιολόγηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

3.

Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους ανά κράτος μέλος, δύο εκπροσώπους της Επιτροπής και δύο εκπροσώπους που ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια έκθεση

4.

Ο διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής

5.

Εξωτερικός έλεγχος: Ελεγκτικό Συνέδριο

6.

Απαλλαγή χορηγείται από το Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός:

84,2 εκατομμύρια ευρώ (461,3 εκατομμύρια ευρώ) εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση (χωρίς τη συνεισφορά για ορφανά φάρμακα): 22,9 % (27,9 %)

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

287 (251) θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 256 (227)

συν 48 (37) άλλες θέσεις (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τοπικοί υπάλληλοι, προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό)

Σύνολο θέσεων προσωπικού

εκ των οποίων ασκούν καθήκοντα

λειτουργικά: 242 (211)

διοικητικά: 62 (53)

Φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση

Αιτήσεις άδειας πώλησης: 39 (31)

Θετικές γνώμες: 39 (24)

Μέσος χρόνος αξιολόγησης: 190 ημέρες (192 ημέρες)

Γνώμες μετά την άδεια: 941 (746)

Φαρμακοεπαγρύπνηση: 45 538 εκθέσεις (42 608 εκθέσεις)

Περιοδικές εκθέσεις αξιοπιστίας: 276 (223)

Μέτρα παρακολούθησης: 1 025 (738)

Επιστημονικές γνώμες: 65 (75)

Διαδικασίες αμοιβαίας αναγνώρισης: 4 080 (3 501)

Φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση

Nέες αιτήσεις: 10 (3)

Αιτήσεις για παραλλαγές: 64 (33)

Επιθεώρηση: 76 (75)

Πηγή: Πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον Οργανισμό.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση

καταβληθείσες

ακυρωθείσες

πιστώσεις

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις (1)

23,0

22,5

Τίτλος I

Προσωπικό

31,5

29,7

29,2

0,5

1,8

0,4

0,3

0,1

31,9

30,1

29,5

0,5

1,9

Ίδια έσοδα

59,0

60,1

Τίτλος II

Λειτουργία

19,7

19,2

11,9

7,3

0,5

1,9

1,5

0,4

21,6

21,1

13,4

7,3

0,9

Λοιπά έσοδα

2,2

1,8

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

33,0

32,8

24,5

8,3

0,2

4,5

4,2

0,3

37,5

37,3

28,7

8,3

0,5

Σύνολο

84,2

84,4

Σύνολο

84,2

81,7

65,6

16,1

2,5

6,8

6,0

0,8

91,0

88,5

71,6

16,1

3,3

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων — Λογαριασμοί οκονομικού αποτελέσματος των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 ευρώ)

 

2003

2002 (2)

Έσοδα

Τέλη σχετιζόμενα με τις άδειες κυκλοφορίας

58 657

38 372

Επιχορήγηση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων για τον ΕΟΧ

19 786

14 846

Κοινοτική επιχορήγηση για τα ορφανά φάρμακα

2 814

2 407

Συνεισφορές για κοινοτικά προγράμματα

1 208

9

Έσοδα σχετιζόμενα με τις διοικητικές πράξεις

2 153

1 688

Διάφορα έσοδα

848

54

Σύνολο (α)

85 466

57 376

Δαπάνες (3)

Δαπάνες προσωπικού

29 663

26 216

Δαπάνες λειτουργίας

10 905

10 718

Επιχειρησιακές δαπάνες

32 838

21 467

Χορήγηση για αποσβέσεις

2 364

0

Σύνολο (β)

75 770

58 401

Αποτέλεσμα (γ = α – β)

9 696

–1 025

Λοιπά στοιχεία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από προηγούμενο οικονομικό έτος και ακυρώθηκαν (δ)

823

1 377

Συναλλαγματικές διαφορές και άλλες προσαρμογές (ε)

413

– 352

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (γ + δ + ε)

10 932

0

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων — Ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002 (4)

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ασώματες ακινητοποιήσεις

3 401

0

Ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (α)

4 037

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

 

 

Αποτέλεσμα των προσαρμογών (β)

6 895

Εγκατάσταση, μηχανήματα και εργαλεία

1 635

146

Οικονομικό αποτέλεσμα (α + β)

10 932

Έπιπλα και στόλος οχημάτων

1 011

991

Αποτελέσματα που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα οικονομικά έτη (5)

6 872

2 684

Υλικό πληροφορικής

2 548

1 547

Υποσύνολο

17 804

2 684

Υποσύνολο

5 194

2 684

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Υποχρεώσεις έναντι θεσμικών οργάνων και κοινοτικών οργανισμών

479

444

ΦΠΑ που καταβλήθηκε και ανακτητέο

1 105

571

Πιστώσεις πληρωμών προς μεταφορά

11 936

6 811

Απαιτήσεις από τα θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς οργανισμούς

107

3 744

Λοιπές υποχρεώσεις

127

603

Διάφοροι οφειλέτες

1 034

2 854

Εισπραχθείσες προκαταβολές πελατών

8 845

9 293

Διάφορες απαιτήσεις

64

0

Υποσύνολο

21 387

17 151

Υποσύνολο

2 310

7 169

 

 

 

Διαθέσιμες αξίες

28 286

9 982

 

 

 

Σύνολο

39 191

19 835

Σύνολο

39 191

19 835

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 5

Διαφορές μεταξύ των γενικών κανόνων εφαρμογής και των κανόνων εφαρμογής του Οργανισμού

Επιτροπή εκτίμησης προσφορών (6)

 

άρθρα 145 και 146 των γενικών κανόνων εφαρμογής

άρθρο 107 των κανόνων εφαρμογής του Οργανισμού

Όριο των συμβάσεων

13 800 ευρώ

75 000 ευρώ

Λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση των συμβάσεων μικρής αξίας

Ποσά των συμβάσεων

άρρθο 129 των γενικών κανόνων εφαρμογής

άρθρο 89 των κανόνων εφαρμογής του Οργανισμού

κάτω των 200 ευρώ

απλή απόδοση δαπανών του τιμολογίου

προβλέπεται στο άρθρο 82, δεν προσδιορίζεται όμως όριο

κάτω των 1 050 ευρώ: διαδικασία με διαπραγμάτευση …

δυνατή η υποβολή μίας μόν προσφοράς

κάτω των 1 500 ευρώ: δυνατή η υποβολή μίας μόν προσφοράς

από 1 050 έως 13 800 ευρώ: διαδικασία με διαπραγμάτευση με …

τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι

από 1 500 έως 13 800 ευρώ: τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι

από 13 800 έως 50 000 ευρώ κλειστός διαγωνισμός χωρίς ΠΕΕ με … (7)

τουλάχιστον πέντε υποψήφιοι

τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι

Πηγή:Ελεγκτικό Συνέδριο.


(1)  Συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.

(2)  Τα στοιχεία για το οικονομικό έτος 2002 δεν έτυχαν επανεπεξεργασίας σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για το οικονομικό έτος 2003 (βλ. σημείο 8 της έκθεσης).

(3)  Η εκτίμηση του μέρους των μεταφερθεισών πιστώσεων που έπρεπε να θεωρηθούν ως δαπάνες του οικονομικού έτους, πραγματοποιήθηκε σε συνολική βάση και όχι βάσει της εξέτασης των επιμέρους πράξεων.

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.

(4)  Η χρησιμοποίηση του προτύπου που πρότεινε η Επιτροπή συνεπήχθη ανακατανομές υπολοίπων μεταξύ των υφιστάμενων θέσεων.

(5)  Για το 2002, το ποσό αντιστοιχεί στο σύνολο των καθαρών ακινητοποιήσεων. Για το 2003, το ποσό περιλαμβάνει επίσης ποσό 4 188 000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση, το 2003, περιουσιακών στοιχείων που είχαν αποκτηθεί τα προηγούμενα έτη (βλέπε σημείο 10 της έκθεσης).

Πηγή:Στοιχεία του Οργανισμού — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε ο Οργανισμός στους λογαριασμούς του.

(6)  Η μόνη επιτροπή εκτίμησης των προσφορών που πρότεινε ο Οργανισμός είναι η συμβουλευτική επιτροπή αγορών και συμβάσεων, για τις σμβάσεις ύψους άνω των 75 000 ευρώ (άρθρο 107), ενώ αυτό το όριο φθάνει τα 13 800 ευρώ στους κανόνες εφαρμογής.

(7)  ΠΕΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πηγή:Ελεγκτικό Συνέδριο.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΓΑΝΙΣΜΟΥ

7.

Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού ο Οργανισμός ήρθε σε επαφή με την Επιτροπή. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εξυπηρετούν τον σκοπό της συμμόρφωσης προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικότερα, εναρμονίστηκαν τα όρια που προβλέπουν οι κανόνες εφαρμογής για τις συμβάσεις και τις προμήθειες.

8.

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για τον Δημόσιο Τομέα (IPSA), οι απορρέουσες τροποποιήσεις αναφέρονται ως τροποποιήσεις επί του κεφαλαίου εκκίνησης. Δεν δηλώθηκαν εκ νέου τα συγκριτικά στοιχεία για το έτος 2002, υπό το σκεπτικό ότι η υποβολή τους δεν θα προσέθετε καμία αξιοσημείωτη πληροφορία. Δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι Οργανισμοί υπόκεινται στην υποχρέωση να καταρτίσουν λογαριασμούς για το 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (IPSAS), ο Οργανισμός, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που καθόρισε ο υπόλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει θέσει σε εφαρμογή, έως την 1η Ιανουαρίου του 2005, συστήματα διασφάλισης της συμμόρφωσης, στα οποία περιλαμβάνεται η παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων για το 2004.

9.

Η παρατήρηση του Συνεδρίου είναι, υπό μία έννοια, εύστοχη. Ωστόσο δεν ήταν στις άμεσες προτεραιότητες του EMEA, εφόσον τα υπάρχοντα συστήματα, περιλαμβανομένων τόσο των διαδικασιών όσο και του λογισμικού, υφίστανται από το 1998 και παρέχουν τις απαραίτητες και ακριβείς πληροφορίες για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών. Τα συστήματα αυτά δεν έχουν τροποποιηθεί από την έναρξη της ισχύος των νέων δημοσιονομικών κανονισμών.

Τα συστήματα που ορίζονται από τον διατάκτη θα επικυρωθούν επισήμως από τον υπόλογο εντός του 2004.

10.

Το 2003, ο Οργανισμός κεφαλαιοποίησε ασώματες ακινητοποιήσεις (κυρίως άδειες λογισμικού και ορισμένες δαπάνες ανάπτυξης λογισμικού) σύμφωνα με τα πρότυπα που εκδίδονται από την Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων. Για την απογραφή των ασώματων ακινητοποιήσεων και δαπανών εξοπλισμού των προηγούμενων ετών, πραγματοποιήθηκε διεξοδική ανάλυση των δαπανών λογισμικού και εξοπλισμού για το 2000 και το 2003. Από το 2004, όλες οι ακινητοποιήσεις, ενσώματες και ασώματες, εισάγονται στο νέο σύστημα διαχείρισης ακινητοποιήσεων, ενώ η λογιστική διαχείριση βασίζεται στην ταξινόμηση κατ’ είδος, όπως αυτή προβλέπεται στο εναρμονισμένο σχέδιο λογιστικής που ορίζεται από τον υπόλογο της Επιτροπής.

11.

Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προέβη στη λήψη διορθωτικών μέτρων, προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

12.

Ο Οργανισμός έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα κριτήρια επιλογής αντισυμβαλλομένων.

13.

Ο Οργανισμός τηρεί ενδελεχώς τις διαδικασίες επιλογής. Η αποδοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται κατόπιν κατάρτισης καταλόγου ελέγχου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση, ο οποίος καλύπτει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι τυπικές απαιτήσεις τεκμηριώνονται σε κάθε μεμονωμένο φάκελο. Πέραν της υπάρχουσας αιτιολόγησης για την επιλογή κάθε υποψηφίου που θα κληθεί για συνέντευξη, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει μέτρα για τη βελτίωση της διαδικασίας και την αποφυγή των προβλημάτων που αναφέρονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

14.

Αναγνωρίζοντας τις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου, η διεύθυνση του Οργανισμού ανέλαβε δράση, ξεκινώντας με την ανάθεση εξωτερικού ελέγχου στις αρχές του 2003. Η συγγραφή υποχρεώσεων βελτιώθηκε, ακολουθούμενη από την εφαρμογή ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/39


ΕΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Aσφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Αρχής

(2004/C 324/06)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις της Αρχής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Το 2002, η οικονομική της διαχείριση ασκούνταν από την Επιτροπή και δεν διέθετε δική της χωριστή λογιστική. Συνεπώς, το οικονομικό έτος 2003 αποτελεί το πρώτο οικονομικό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου η Αρχή άσκησε πλήρως τις αρμοδιότητές της στον οικονομικό τομέα. Κύρια αποστολή της αποτελεί η παροχή των αναγκαίων επιστημονικών πληροφοριακών στοιχείων για την επεξεργασία της κοινοτικής νομοθεσίας και η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που καθιστούν δυνατό το χαρακτηρισμό και τον έλεγχο των κινδύνων καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω κατά τρόπο ανεξάρτητο. Οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες της Αρχής, βάσει στοιχείων που η ίδια διαβίβασε, παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 1.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής για το οικονομικό που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 178/2002 (1), ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 44, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γενικώς παραδεκτών διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου. Το Συνέδριο εξέτασε τα λογιστικά έγγραφα και εφάρμοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, το Συνέδριo αποκόμισε την εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικoνoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είναι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμενες πράξεις είναι, στo σύνoλό τoυς, νόμιμες και κανoνικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 καθώς και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός της Αρχής για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής ορίζει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης, προορισμός των οποίων είναι η παροχή ή η αιτιολόγηση λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

8.

Η υπηρεσία προσωπικού δεν προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους σχετικά με τον καθορισμό της αμοιβής, ιδίως όσον αφορά τη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά δικαιώματα του προσωπικού που προσλήφθηκε προσφάτως.

9.

Η εξέταση του ελεγκτικού περιβάλλοντος του συστήματος πληροφορικής κατέδειξε ότι αυτό πρέπει να ενισχυθεί ενόψει της προβλεπόμενης αύξησης των δραστηριοτήτων της Αρχής.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι εν λόγω λογαριασμοί.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (προσωρινή έδρα: Βρυξέλλες, προβλέπεται μεταφορά της έδρας στην Πάρμα)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες της Αρχής

[κανονισμός (EΚ) αριθ. 178/2002]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση της Αρχής το 2003

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2003

Ελεύθερη κυκλοφορία τροφίμων (άρθρο 37 της συνθήκης)

Υψηλό επίπεδο προστασίας σε θέματα υγείας, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη κάθε νέα εξέλιξη βασισμένη σε επιστημονικά γεγονότα (άρθρο 95 της συνθήκης)

Κοινή εμπορική πολιτική (άρθρο 133 της συνθήκης)

Δημόσια υγεία [άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β, της συνθήκης]

Στόχοι

Παροχή επιστημονικής γνώμης καθώς επίσης επιστημονικής και τεχνικής στήριξης σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία της Κοινότητας που ασκούν άμεση ή έμμεση επίδραση στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

Ενημέρωση κατά τρόπο ανεξάρτητο για τους κινδύνους σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων

Συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ζωής των ατόμων

Συγκέντρωση και ανάλυση των αναγκαίων δεδομένων που καθιστούν δυνατό το χαρακτηρισμό και τον έλεγχο των κινδύνων

Καθήκοντα

Επιστημονικές γνώμες και μελέτες

Προώθηση ενιαίων μεθόδων αξιολόγησης κινδύνων

Συμβολή στο έργο της Επιτροπής

Έρευνα, ανάλυση και σύνθεση των αναγκαίων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων

Αναγνώριση και χαρακτηρισμός κινδύνων που προκύπτουν

Καθιέρωση δικτύου οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς

Παροχή επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας για τη διαχείριση των κρίσεων

Βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας

Πληροφορίες αξιόπιστες και αντικειμενικές, που να γίνονται κατανοητές από το ενδιαφερόμενο κοινό και τους ενδιαφερόμενους κύκλους

Συμμετοχή στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Επιτροπής

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

14 μέλη οριζόμενα από το Συμβούλιο (σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή) και 1 εκπρόσωπος της Επιτροπής

Καθήκον

Έγκριση του προγράμματος εργασίας και επαγρύπνηση κατά την εκτέλεσή του

2.

Εκτελεστικός διευθυντής

Ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιοβάσει καταλόγου υποψηφίων που προτείνει η Επιτροπή και κατόπιν ακρόασης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3.

Συμβουλευτική ομάδα

Σύνθεση

Ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος

Καθήκον

Παροχή συμβουλών στο διευθυντή

4.

Επιστημονική επιτροπή και επιστημονικές ομάδες:

Επεξεργασία των επιστημονικών γνωμών της Αρχής

5.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

6.

Αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός:

12,6 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 99,7 %

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

49 θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 27

συν 36 άλλες θέσεις (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τοπικοί υπάλληλοι, προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό)

Σύνολο προσωπικού: 63

εκ των οποίων

λειτουργικά καθήκοντα: 33

διοικητικά: 30

Η Αρχή σύστησε την επιστημονική της επιτροπή και το σύνολο των επιστημονικών ομάδων τον Ιούνιο του 2003. Κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου, η EFSA δημοσιοποίησε 23 γνώμες

Η Αρχή πραγματοποίησε τον Οκτώβριο συνέδριο στην Οστάνδη (Βέλγιο) με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών της, ώστε να προσδιορίσει την εκτέλεση της αποστολής της στο μέλλον

Η συμβουλευτική ομάδα συνεδρίασε έξι φορές για να δημιουργήσει το δίκτυο μεταξύ των εθνικών αρχών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών με την Αρχή καθώς και μεταξύ των ενδιαφερόμενων εθνικών υπηρεσιών

Πηγή:Πληροφοριακά στοιχεία που διαβίβασε η Αρχή.


Πίνακας 2

Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος (1)

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και μεταφορά από το οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

εγγεγραμμένες

καταβληθείσες

ακυρωθείσες

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

12,6

10,0

Τίτλος Ι

Προσωπικό

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

4,1

3,7

3,6

0,1

0,4

Λοιπές επιχορηγήσεις

0,0

0,0

Τίτλος ΙΙ

Λειτουργία

2,8

2,2

1,0

1,2

0,6

0,3

0,1

0,2

3,1

2,2

1,1

1,2

0,8

Λοιπά έσοδα

p.m.

0,0

Τίτλος ΙΙΙ

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

5,7

4,0

1,1

2,9

1,7

0,1

0,1

0,0

5,8

4,0

1,2

2,9

1,7

Σύνολο

12,6

10,0

Σύνολο

12,6

9,9

5,7

4,2

2,7

0,4

0,2

0,2

13,0

9,9

5,9

4,2

2,9

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία της Αρχής. — Στον παρόντα πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που παρείχε η Αρχή στις οικονομικές καταστάσεις της.


Πίνακας 3

Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων — Λογαριασμός διαχείρισης του οικονομικού έτους 2003

(1000 ευρώ)

 

2003

Έσοδα

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

10 284

Λοιπά έσοδα

33

Σύνολο των εσόδων (α)

10 317

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

3 567

Μεταφερθείσες πιστώσεις

149

Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

1 092

Μεταφερθείσες πιστώσεις

1 189

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

1 278

Μεταφερθείσες πιστώσεις

2 895

Σύνολο των δαπανών (β)

10 171

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α – β)

146

Συναλλαγματικές διαφορές

0

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

146

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία της Αρχής.


Πίνακας 4

Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

Παθητικό

2003

Ακινητοποιήσεις

 

Πάγια κεφάλαια

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις

362

Ίδια κεφάλαια

769

Εγκαταστάσεις και έπιπλα

106

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

146

Υλικό πληροφορικής

701

Υποσύνολο

915

Αποσβέσεις

– 401

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Υποσύνολο

769

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

4 233

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

Κρατήσεις μισθών

8

Εντάλματα είσπραξης

1

Υποσύνολο

4 241

Διάφοροι οφειλέτες

2

Μεταβατικοί λογαριασμοί

 

Υποσύνολο

3

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση

6

Ρευστά διαθέσιμα

 

Υποσύνολο

6

Τράπεζες

4 342

 

 

Πάγιες προκαταβολές

15

 

 

Υποσύνολο

4 357

 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί

33

 

 

Σύνολο

5 162

Σύνολο

5 162

Σημ:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία της Αρχής.


(1)  Η Αρχή δεν ανέφερε στους λογαριασμούς της τις μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν αυτοδικαίως και τη χρησιμοποίησή τους, με την αιτιολογία ότι η Επιτροπή ήταν ο δευτερεύων διατάκτης της για το οικονομικό έτος 2002. Η Αρχή διαχειρίστηκε και καταχώρισε λογιστικά μόνο τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2002 που αποτέλεσαν αντικείμενο μη αυτόματης μεταφοράς.

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία της Αρχής. — Στον παρόντα πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία που παρείχε η Αρχή στις οικονομικές καταστάσεις της.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

7.

Η περιγραφή και επικύρωση των συστημάτων που επηρεάζουν τη λογιστική θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2004.

8.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν, η επαλήθευση του καθορισμού του βαθμού και του κλιμακίου που αποδίδεται στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους έχει επικυρωθεί με συγκεκριμένη ημερομηνία από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού. Τα δεδομένα που αφορούν επιμέρους δικαιώματα του προσωπικού έχουν επίσης επικυρωθεί.

9.

Η ενίσχυση του συστήματος πληροφορικής ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2004. Οι κύριοι άξονες της ενίσχυσής του είναι οι εξής:

1.

Διασφάλισης της αξιοπιστίας στην αρχιτεκτονική της πληροφορικής.

2.

Δημιουργία, τεκμηρίωση και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας.

3.

Εξορθολογισμός των λογισμικών συστημάτων, των διαδικασιών εργασίας και της ροής πληροφοριών.

Οι προσπάθειες αυτές θα δώσουν στην Αρχή τη δυνατότητα να επωφεληθεί από ένα αποτελεσματικό σύστημα πληροφορικής, προσαρμοσμένο στην αύξηση των δραστηριοτήτων του.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/46


ΕΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου

(2004/C 324/07)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-8

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Κέντρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου (1). Αποστολή του Κέντρου αποτελεί το να παρέχει στους κοινοτικούς οργανισμούς, και ενδεχομένως στα θεσμικά όργανα και στις υπηρεσίες που το επιθυμούν, τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές τους. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Κέντρου βάσει στοιχείων που διαβίβασε το ίδιο.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2965/94, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές καταστάσεις που προβλέπει το άρθρο 15, του ιδίου κανονισμού. Το Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γενικώς παραδεκτών διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου. Το Συνέδριο εξέτασε τα λογιστικά έγγραφα και εφάρμοσε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, το Συνέδριο αποκόμισε την εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι, στο σύνολό τους, νόμιμες και κανονικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται συνοπτικά ο λογαριασμός οικονομικού αποτέλεσματος και ο ισολογισμός που υπέβαλε το Κέντρο για το οικονομικό έτος 2003.

7.

Οι λογαριασμοί του Κέντρου για το 2003 έκλεισαν λαμβάνοντας υπόψη λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στο νέο δημοσιονομικό του κανονισμό (4). Το Κέντρο δεν επανεπεξεργάστηκε το σύνολο των λογιστικών δεδομένων του για το οικονομικό έτος 2002 σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

8.

Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ανέρχονταν, στο τέλος του 2003, σε 8 601 000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2 195 000 ευρώ σε σχέση με το 2002. Το μεγαλύτερο μέρος (6 071 000 ευρώ) αφορά τα ποσά που διεκδίκησε η Επιτροπή ως μερίδιο των εργοδοτικών εισφορών για τις συντάξεις των υπαλλήλων του Κέντρου, το οποίο αμφισβητείται από το Κέντρο. Το άλλο μέρος (2 530 000 ευρώ) συστάθηκε για την κάλυψη των μισθωμάτων που οφείλονται στις αρχές του Λουξεμβούργου, μόλις καθοριστεί το οριστικό ποσό τους. Το Κέντρο οφείλει να επιτείνει τις προσπάθειές του για να επιλύσει αυτά τα προβλήματα (5).

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Άρθρο 78 του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

(5)  Βλέπε την έκθεση για το οικονομικό έτος 2001 (σημείο 7, ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 22).


Πίνακας 1

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Κέντρου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2965/94]

Διοίκηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Κέντρου (δεδομένα για το 2002)

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2003 (δεδομένα για το 2002 εντός παρενθέσεων)

Οι εκπρόσωποι κυβερνήσεων των κρατών μελών ενέκριναν, με κοινή συμφωνία, δήλωση σχετικά με τη δημιουργία, στις μεταφραστικές υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο, ενός Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιεί τις μεταφραστικές υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των οργανισμών και υπηρεσιών των οποίων η έδρα ορίστηκε με την απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 1993

(απόφαση του Συμβουλίου ληφθείσα βάσει του άρθρου 235 της συνθήκης)

Στόχοι

Παροχή των μεταφραστικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των παρακάτω οργανισμών:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Αξιολόγηση των Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) και Μονάδα Ναρκωτικών της Europol

Όργανα που ιδρύει το Συμβούλιο, εκτός των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κέντρου· τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτουν ήδη δική τους μεταφραστική υπηρεσία μπορούν, ενδεχομένως να προσφεύγουν, προαιρετικά, στις υπηρεσίες του Κέντρου

Καθήκοντα

Πραγματοποίηση ρυθμίσεων για τη συνεργασία με οργανισμούς, υπηρεσίες και θεσμικά όργανα

Συμμετοχή στις εργασίες της διοργανικής επιτροπής της μετάφρασης

1.

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση

ένας εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος

δύο εκπρόσωποι της Επιτροπής, ο ένας εκ των οποίων ασκεί την προεδρία

ένας εκπρόσωπος από κάθε οργανισμό, υπηρεσία ή θεσμικό όργανο που ζητά τις υπηρεσίες του Κέντρου

Καθήκον

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και την ετήσια έκθεση του Κέντρου

2.

Διευθυντής

Διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής

3.

Εξωτερικός έλεγχος

Ελεγκτικό Συνέδριο

4.

Αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή

Το Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου

Οριστικός προϋπολογισμός

29 εκατομμύρια ευρώ (24 εκατομμύρια ευρώ)

Προσωπικό στις 31η Δεκεμβρίου 2003

158 (158) θέσεις προβλεπόμενες στον πίνακα προσωπικού,

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 132 (136)

συν 15 (5) άλλες θέσεις

Σύνολο προσωπικού 147 (141)

εκ των οποίων ασκούν:

λειτουργικά καθήκοντα: 95 (91)

διοικητικά καθήκοντα: 48 (46)

μεικτά καθήκοντα: 4 (4)

Αριθμός σελίδων που μεταφράστηκαν

238 399(227 783)

Αριθμός σελίδων ανά γλώσσα

επίσημες γλώσσες: 221 127(224 190)

άλλες γλώσσες: 17 272(3 593)

Αριθμός σελίδων ανά κατηγορία πελατών

οργανισμοί 215 992(218 532)

θεσμικά όργανα και άλλα: 22 407(9 521)

Αριθμός συμβάσεων μετάφρασης freelance: 245 (215)

Αριθμός σελίδων που μεταφράστηκαν από μεταφραστές freelance: 94 355(86 826)

Πηγή:Στοιχεία που διαβίβασε το Κέντρο.


Πίνακας 2

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολο-γισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση

καταβληθείσες

ακυρωθείσες

πιστώσεις

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Έσοδα που καταβλήθηκαν από τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα

20,6

19,8

Τίτλος Ι

Προσωπικό

12,5

10,3

10,2

0,1

2,2

0,1

0,1

0,0

12,6

10,4

10,3

0,1

2,2

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

0,1

0,4

Τίτλος ΙΙ

Λειτουργία

3,2

1,9

1,3

0,6

1,3

0,7

0,6

0,1

3,9

2,6

1,9

0,6

1,4

Διάφορα έσοδα

0,0

0,1

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

7,0

3,9

3,4

0,5

3,1

0,4

0,4

0,0

7,4

4,3

3,8

0,5

3,1

Υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους

8,3

0,0

Τίτλος X

Αποθεματικά και προβλέψεις

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,3

Σύνολο

29,0

20,3

Σύνολο

29,0

16,1

14,9

1,2

12,9

1,2

1,1

0,1

30,2

17,3

16,0

1,2

13,0

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 3

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ένωσης — Λογαριασμόςοικονομικού αποτελέσματος των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 ευρώ)

 

2003

2002

Έσοδα εκμετάλλευσης

Τιμολόγηση του οικονομικού έτους

22 075

18 113

Διάφορα έσοδα

223

291

Σύνολο (α)

22 298

18 404

Δαπάνες εκμετάλλευσης

Τρέχοντα έξοδα

18 255

18 446

Σύνολο (β)

18 255

18 446

Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (γ = α – β)

4 043

–42

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

Τραπεζικοί τόκοι

387

495

Συναλλαγματικό κέρδος

1

2

Σύνολο (δ)

388

497

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

Τραπεζικά έξοδα

10

0

Σύνολο (ε)

10

0

Οικονομικό αποτέλεσμα (στ = δ – ε)

378

497

Αποτέλεσμα συνήθων δραστηριοτήτων (ζ = γ + στ)

4 421

455

Έκτακτα έσοδα (η)

19

0

Εκτακτα έξοδα (θ)

9

0

Έκτακτο αποτέλεσμαl (ι = η – θ)

10

0

Αποτέλεσμα οικονομικού έτους (ζ + ι)

4 431

455

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου.


Πίνακας 4

Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ένωσης — Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2003 και στις 31 Δεκεμβρίου 2002 (1)

(1000 ευρώ)

Ενερυητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ασώματες ακινητοποιήσεις

760

889

Ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (α)

4 404

8 330

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

 

 

Αποτέλεσμα των προσαρμογών (β)

27

 

Έπιπλα και στόλος οχημάτων

219

267

Οικονομικό αποτέλεσμα (α + β)

4 431

8 330

Υλικό πληροφορικής

398

486

Αποτελέσματα που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα οικονομικά έτη (2)

1 642

1 642

Τρέχουσες ακινητοποιήσεις και πραγματοποιηθείσες προπληρωμές

35

0

Διαρκή κεφάλαια προχηματοδότησης

8 330

 

Υποσύνολο

652

753

Υποσύνολο

14 403

9 972

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

8 601

6 406

ΦΠΑ καταβλητέος και ανακτητέος από τα κράτη μέλη

3

25

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Απαιτήσεις από θεσμικά όργανα και κοινοτικούς οργανισμούς

2 676

3 360

Υποχρεώσεις έναντι των θεσμικών οργάνων και κοινοτικών οργανισμών

0

3 360

Διάφορες απαιτήσεις

10

26

Πιστώσεις πληρμών προς μεταφορά

784

1 247

Υποσύνολο

2 689

3 411

Διάφοροι πιστωτές

162

15

Διαθέσιμες αξίες

20 354

16 126

Διάφορες υποχρεώσεις

5

15

 

 

 

Προπληρωμές πελατών

500

164

 

 

 

Υποσύνολο

1 451

4 801

Σύνολο

24 455

21 179

Σύνολο

24 455

21 179

Πηγή:Στοιχείατου Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


(1)  Η χρησιμοποίηση του προτύπου που πρότεινε η Επιτροπή συνεπήχθη ανακατανομές υπολοίπων μεταξύ των υφιστάμενων θέσεων.

(2)  Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στην ουσία στο ποσό των καθαρών ακινητοποιήσεων απόσβεσης στις 31 Δεκεμβρίου 2002 [βλέπε πίνακα 3 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 2002 (ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 29)].

Πηγή:Στοιχείατου Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

7.

Κατ’ αρχήν, σε περίπτωση αλλαγής των μεθόδων, οι λογαριασμοί των προηγούμενων οικονομικών ετών πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τη νέα μέθοδο. Δεν κατέστη, ωστόσο, δυνατό για το Κέντρο να προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση των συνεπειών της αλλαγής για τα προηγούμενα έτη. Η ανάλυση του αντίκτυπου της μετάβασης στην αυτοτέλεια των χρήσεων για το έτος 2003 παρουσιάζεται στα παραρτήματα των λογαριασμών του Κέντρου.

8.

Τον Ιούλιο 2004, το Κέντρο υπέγραψε πρωτόκολλο συμφωνίας με τις λουξεμβουργιανές αρχές, επιλύοντας το πρόβλημα των εξόδων που απορρέουν από τη χρήση του κτιρίου Nouvel Hémicycle. Όσον αφορά τις εισφορές για τις συντάξεις των υπαλλήλων του Κέντρου, πρόκειται να κινηθούν εκ νέου οι διαδικασίες για την εξεύρεση λύσης.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/53


ΕΚΘΕΣΗ

σχετικά με τoυς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου

(2004/C 324/08)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Κέντρου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής «το Κέντρο») δημιουργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συμβουλίου (1). Κύριος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης στο κοινοτικό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οφείλει να καταρτίζει τεκμηρίωση σχετικά με τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης και να τη διανέμει. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Κέντρου, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε το ίδιο.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12α, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή του. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ιδίου κανονισμού. Δυνάμει του άρθρoυ 248 της συvθήκης για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, το Ελεγκτικό Συvέδριo υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση των εν λόγω λoγαριασμώv.

4.

Τo Συvέδριo διενήργησε τov έλεγχό τoυ σύμφωvα με τις μεθόδoυς και τα πρότυπα ελέγχoυ που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γεvικώς παραδεκτών διεθvών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε vα αvτικατoπτρίζουν τov ειδικό χαρακτήρα τoυ κoιvoτικoύ πλαισίoυ. Εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις διαδικασίες πoυ κρίθηκαv αvαγκαίες στο πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, το Συνέδριo αποκόμισε την εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικoνoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είναι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμεvες πράξεις είvαι, στo σύvoλό τoυς, vόμιμες και καvovικές. Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που ακολουθούν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2003 συνοψίζονται στους πίνακες 3 και 4.

7.

Το 2003, το Κέντρο έλαβε επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Phare και συνεισφορές από τρίτες χώρες (4) συνολικού ύψους 791 844 ευρώ. Το Συνέδριο δεν ενσωμάτωσε το ποσό αυτών των επιχορηγήσεων για το 2003 στον προϋπολογισμό του, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές της ενότητας και της αυθεντικότητας του προϋπολογισμού.

8.

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός του Κέντρου και οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του θεσπίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2003. Αυτή η κανονιστική ρύθμιση (5) προβλέπει την εφαρμογή νέου συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Στο τέλος του οικονομικού έτους δεν είχε περατωθεί ακόμη η προσαρμογή της οικονομικής οργάνωσης του Κέντρου και του λογιστικού του συστήματος.

9.

Το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου ορίζει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης, τα οποία προορίζονται για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε.

10.

Το Κέντρο δημιούργησε ένα «τμήμα συμβάσεων», στο οποίο ανατέθηκε η εξακρίβωση του ορθού χαρακτήρα των υπό σύναψη συμβάσεων για τις μελέτες που πρόκειται να αναληφθούν, η εν λόγω όμως υπηρεσία δεν ενημερώνεται για τις τρέχουσες διαδικασίες παρά μόνο μετά την υπογραφή της έκθεσης επιλογής. Δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν αποτρεπτικό ρόλο των παρατυπιών σε αρχικό στάδιο (επιλογή της διαδικασίας, εξέταση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και μέτρα δημοσίευσης). Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων αυτής της υπηρεσίας φαίνεται ακόμη πιο αναγκαία, εφόσον η εξέταση διαφόρων φακέλων κατέδειξε ασυνέπειες και τυπικά σφάλματα στο πλαίσιο της διαχείρισης των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων.

11.

Το 2003, το Κέντρο διέθετε πίνακα πιθανών εργοληπτών, σε συνέχεια διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) που άρχισε το 2000. Ο πίνακας αυτός καταρτίστηκε και υπήχθη, στο κεντρικό επίπεδο, στην αρμοδιότητα του διαρκούς προέδρου των επιτροπών αξιολόγησης. Παρείχε στο Κέντρο τη δυνατότητα να προβαίνει στην έναρξη διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία μεταξύ των πιθανών εργοληπτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνει ο πίνακας, χωρίς να δημοσιεύει ούτε να δηλώνει κριτήρια επιλογής, μέχρι ποσό ανερχόμενο σε 163 000 ευρώ περίπου (6). Εξετάστηκαν πέντε φάκελοι κλειστών διαδικασιών με ΠΕΕ. Σε τρεις περιπτώσεις (συνολικό ύψος των συμβάσεων: 79 800 ευρώ), που συνεπήχθησαν πληρωμές το 2003, τα ονόματα των εργοληπτών που επελέγησαν δεν περιλαμβάνονταν στον πίνακα αυτό, χωρίς να δοθεί εξήγηση για την κατάσταση αυτή. Λαμβανομένης υπόψη αυτής της διαπίστωσης, μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση η ορθότητα της ύπαρξης πίνακα εργοληπτών του είδους αυτού. Εξάλλου, το Συνέδριο επισημαίνει ότι, εφόσον αυτός ο πίνακας δεν αναπροσαρμόζεται, το Κέντρο παρέχει εικόνα των διαδικασιών επιλογής που εφαρμόζει η οποία εμφανίζει ελάχιστη συνοχή.

12.

Η εξέταση των φακέλων πρόσληψης και ορισμένων επιμέρους φακέλων κατέδειξε κενά τόσο στο τυπικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της τεκμηρίωσης, τα οποία δεν επέτρεπαν την αναγκαία διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί για τις προσλήψεις και τις οικονομικές επιδράσεις που ασκούσαν στο επίπεδο του υπολογισμού των αποδοχών.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 39 της 13.2.1975, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63, του δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2004. Αυτοί οι λογαριασμοί παρουσιάζονται συνοπτικά στoυς πίvακες πoυ είναι προσαρτημένοι στηv παρoύσα έκθεση.

(4)  Συμμετοχή της Νορβηγίας.

(5)  Άρθρο 25 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού του Κέντρου.

(6)  Βλέπε άρθρο 128 παράγραφος 1 του κανονισμού που θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεσσαλονίκη)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Κέντρου [άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Κέντρου

(δεδομένα για το 2002)

Προϊόντα και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2003

Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών.

Η δράση έχει ως στόχο:

να τονώνει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιχειρήσεων,

να αναπτύσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα κοινά προβλήματα των συστημάτων κατάρτισης των κρατών μελών.

(Αποσπάσματα του άρθρου 150 της συνθήκης)

Αποστολή του Κέντρου

Να παρέχει τη συνδρομή του στην Επιτροπή, με σκοπό να υποβοηθά σε κοινοτικό επίπεδο, την προώθηση και ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχούς κατάρτισης και να συμβάλλει στην εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Καθήκοντα

Να καταρτίζει κατ' επιλογή τεκμηρίωση

Να συμβάλλει στην έρευνα

Να εξασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών

Να προωθεί και να υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να διευκολύνεται συντονισμένη προσέγγιση

Να δημιουργήσει ένα τόπο συνάντησης για τα ενδιαφερόμενα μέρη

1.

Το Διοικητικό συμβούλιο

Ανά κράτος μέλος:

ένας κρατικός εκπρόσωπος,

ένας εκπρόσωπος των οργανώσεων εργοδοτών,

ένας εκπρόσωπος των οργανώσεων εργαζομένων,

τρία μέλη που εκπροσωπούν την Επιτροπή.

2.

Διευθυντής

Διορίζεται από την Επιτροπή, βάσει καταλόγου υποψηφίων που υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο, εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και είναι επιφορτισμένος με την καθημερινή διαχείριση του Κέντρου.

3.

Εξωτερικός έλεγχος:

Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.

Χορήγηση απαλλαγής

Κοινοβούλιο κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου.

Οριστικός προϋπολογισμός:

14,7 εκατομμύρια ευρώ (14,2 εκατομμύρια ευρώ),

εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 98,6 % (96,5 %):

Προσωπικό στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

83 (83) θέσεις προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού, εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 77+2 (79)

συν 46 (32) άλλες θέσεις (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τοπικοί υπαλλήλοι και προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό)

Σύνολο προσωπικού: 125 (111),

εκ των οποίων ασκούν καθήκοντα

λειτουργικά: 66 (59)

διοικητικά: 38 (33)

μεικτά: 21 (19)

Διαλέξεις και σεμινάρια: 72

Μελέτες: 65

Σχέδια: 23

Συμμετοχές:

διαδικασία Κοπεγχάγης,

πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (E-learning),

πρόγραμμα Leonardo da Vinci, κοινό πλαίσιο δράσης των κοινωνικών εταίρων.

Δημοσιεύσεις:

68 δημοσιεύσεις,

Cedefop info, ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

Διάδοση εγγράφων:

10 244 κατόπιν αιτήσεως, 2 346 συνδρομές στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), 8 523 συνδρομές Cedefop info.

Συντήρηση και ανάπτυξη του Electronic Training Village.

Συμμετοχές στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών επισκέψεων 773

Πηγή:Πληροφορίες που διαβίβασε το Κέντρο.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατομμύρια ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολο-γισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και οικονομικό έτος 2002)

εγγεγραμ-μένες

αναληφ-θείσες

καταβλη-θείσες

μεταφερ-θείσες

ακυρω-θείσες

αρχικές

καταβλη-θείσες

προς μεταφορά

ακυρω-θείσες

πιστώσεις

αναληφ-θείσες

καταβλη-θείσες

μεταφερ-θείσες

ακυρω-θείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

14,5

14,5

Τίτλος Ι

Προσωπικό

8,0

8,0

7,6

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

8,3

8,3

7,8

0,4

0,1

Χρηματοπιστωτικά και λοιπά έσοδα

0,2

0,0

Τίτλος ΙΙ

Λειτουργία

1,2

1,1

0,8

0,4

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0

1,5

1,5

1,1

0,4

0,0

Επιχορήγηση κρατών μη μελών

pm (1)

0,2

Τίτλος ΙΙΙ

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

5,5

5,5

2,4

3,1

0,0

2,2

1,8

0,0

0,3

7,7

7,7

4,2

3,1

0,3

Έσοδα προοριζόμενα για το Phare

 (2)

0,6

Έσοδα προοριζόμενα για το Phare και για κράτη μη μέλη

 (2)

0,8

0,5

0,2

0,0

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2

1,0

0,6

0,4

0,0

Σύνολο

14,7

15,3

Σύνολο

14,7

15,4

11,3

4,2

0,0

3,1

2,5

0,1

0,4

17,8

18,5

13,8

4,3

0,4

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης — Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 Συρώ)

 

2003

2002

Έσοδα

Επιχορηγήσεις από την Επιτροπή

14 500

12 135

Έσοδα από προηγούμενα οικονομικά έτη

0

25

Διάφορα έσοδα

3

3

Έσοδα με ειδικό προορισμό (Phare + τρίτοι)

792

333

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

0

50

Σύνολο των εσόδων (α)

15 295

12 546

Δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους

Προσωπικό — Τίτλος Ι του προϋπολογισμού

Πληρωμές

7 554

7 570

Μεταφερθείσες πιστώσεις

443

298

Λειτουργία — Τίτλος ΙΙ του προϋπολογισμού

Πληρωμές

778

767

Μεταφερθείσες πιστώσεις

358

345

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος ΙΙΙ του προϋπολογισμού (εκτός από τα έσοδα με ειδικό προορισμό)

Πληρωμές

2 381

2 491

Μεταφερθείσες πιστώσεις

3 138

2 189

Έσοδα με ειδικό προορισμό (Phare + τρίτοι)

Πληρωμές

546

0

Μεταφερθείσες πιστώσεις

246

187

Σύνολο των δαπανών (β)

15 444

13 847

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α – β)

– 149

–1 301

Υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος

– 545

532

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν

399

215

Επαναχρησιμοποιήσεις από το προηγούμενο οικονομικό έτος που δεν χρησιμοποιήθηκαν

10

8

Αποδόσεις στην Επιτροπή

– 716

0

Συναλλαγματικές διαφορές

8

1

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

– 993

– 545

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης — Ισολογισμοί της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και 2002

(1000 Συρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ακινητοποιήσεις  (3)

 

 

Πάγια κεφάλαια

 

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις

14

0

Ίδια κεφάλαια

5 704

6 007

Ακίνητα

5 179

5 351

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

– 993

– 545

Εγκαταστάσεις και έπιπλα

471

616

Υποσύνολο

4 711

5 462

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, εγγύηση

5

5

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Υποσύνολο

5 669

5 972

Υποχρεώσεις από διατεθέντα έσοδα

0

277

Αποθέματα

 

 

Υποσύνολο

0

277

Προμήθειες γραφείου

35

35

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Υποσύνολο

35

35

Υποχρεώσεις από διατεθέντα έσοδα που δεν εισπράχθηκαν

315

661

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Μεταφερθείσες πιστώσεις των τίτλων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ

3 939

2 832

Χορήγηση δανείων στο προσωπικό

3

9

Μεταφερθείσες πιστώσεις από διατεθέντα έσοδα

382

238

Επιχορήγηση από την Επιτροπή

0

277

Ποσά που απομένουν προς είσπραξη

0

1 615

Υποσύνολο

3

286

Διάφοροι πιστωτές

86

121

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

ΦΠΑ/Λοιποί φόροι

90

73

Επιτροπή

315

2 276

Τραπεζικοί τόκοι που πρέπει να επιστραφούν στην ΕΕ

64

0

Λοιπές προπληρωμές

37

94

Υποσύνολο

4 876

5 540

Ανακτητέος ΦΠΑ

34

23

Μεταβατικοί λογαριασμοί

 

 

Διάφοροι οφειλέτες

81

124

Τρέχουσες πληρωμές

0

226

Υποσύνολο

467

2 517

Έσοδα προς επαναχρησιμοποίηση

157

229

Ρευστά διαθέσιμα

 

 

Υποσύνολο

157

455

Τράπεζες (4)

3 532

2 830

 

 

 

Ταμείο

5

4

 

 

 

Πάγιες προκαταβολές

33

90

 

 

 

Υποσύνολο

2 924

3 570

 

 

 

Σύνολο

9 744

11 734

Σύνολο

9 744

11 734

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


(1)  pm: προς υπόμνηση.

(2)  Τα έσοδα που προορίζονταν για το Phare δεν έχουν εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισμό του Κέντρου και δεν αποτέλεσαν αντικείμενο διορθωτικού προϋπολογισμού (βλέπε σημείο 7 της έκθεσης).

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.

(3)  Οι ακινητοποιήσεις παρουσιάζονται ως προς την καθαρή τους αξία. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία του 2002 έτυχαν επανεπεξεργασίας για να είναι συγκρίσιμα.

(4)  Ο σημαντικός όγκος των κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο τέλος του οικονομικού έτους οφείλεται στις πληρωμές που πραγματοποίησε η Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των πράξεων οι πιστώσεις των οποίων είχαν μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος.

Πηγή:Στοιχεία του Κέντρου — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Κέντρο στους λογαριασμούς του.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

7.

Το Κέντρο θα έπρεπε, όντως, να έχει επισημοποιήσει τη λήψη κεφαλαίων στο πλαίσιο επιχορηγήσεων από τρίτες χώρες και της σύμβασης «Phare», μέσω συμπληρωματικού και διορθωτικού προϋπολογισμού.

8.

Η απαιτούμενη δημοσιονομική προσαρμογή λόγω δημοσιονομικής μεταρρύθμισης ξεκίνησε το 2003 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2005. Όσον αφορά την προσαρμογή του λογιστικού συστήματος, το Κέντρο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

9.

Αληθεύει το γεγονός ότι το λογιστικό σύστημα δεν έχει ακόμη επικυρωθεί. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές που απομένει να γίνουν προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η λογιστική μεταρρύθμιση. Η επικύρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2005.

10.

Η μεταρρύθμιση και ο πολύπλοκος χαρακτήρας των ζητημάτων που άπτονται της σύναψης και της διαχείρισης συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρουσιάζει ο αποκεντρωμένος τρόπος λειτουργίας, ενίσχυσαν την ανάγκη για ένα κεντρικό σύστημα των λειτουργιών που σχετίζονται με τη σύναψη και τη διαχείριση συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, και κατόπιν της απόφασης 2004/1 του διευθυντή, η υπηρεσία Νομικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Συμβάσεων είναι αποκλειστικά αρμόδια για την άμεση κεντρική σύναψη και διαχείριση συμβάσεων από το Cedefop, και υπό την αρμοδιότητά της αυτή αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλα τα επίσημα, νομικά και διοικητικά καθήκοντα που σχετίζονται με όλα τα στάδια και τις πτυχές της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων από το Cedefop. Τέλος, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το Κέντρο επισημαίνει το γεγονός ότι οι διαδικασίες που οδήγησαν στην ανάθεση όλων των συμβάσεων ήταν σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες.

11.

Όσον αφορά τις συμβάσεις 2002/0117 (22 483 ευρώ), 2002/0143 (25 000 ευρώ) και 2003/0069 (32 257,50 ευρώ), το Cedefop επισημαίνει ότι α) οι συμβάσεις 2002/0117 και 2002/0143 αφορούν το έτος 2002, β) οι συμβάσεις 2002/0117 και 2003/0069 ανατέθηκαν στον ίδιο εργολήπτη, και ότι γ) στο σύνολό τους πρόκειται για συμβάσεις μικρής αξίας.

Οι καταστάσεις με τα ονόματα αυτών που προσκλήθηκαν σε υποβολή προσφορών, οι οποίες οδήγησαν στην ανάθεση των τριών προαναφερόμενων συμβάσεων, καταρτίστηκαν με βάση το σύνολο των πιθανών εργοληπτών που διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα, όπως αυτοί προέκυψαν από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Cedefop αριθ. AMI/VET/2000-1. Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση των ελεγκτών, αυτές οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών απευθύνονταν σε οργανισμούς/ιδιώτες που είχαν επιλεγεί με βάση αντικειμενικά και μη διακριτικά κριτήρια που προσιδίαζαν στη φύση κάθε σύμβασης, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες, και όχι σε όλους τους προαναφερθέντες πιθανούς εργολήπτες. Όπως αποδεικνύεται εκ του νόμου και εκ των πραγμάτων από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εν λόγω εργολήπτες έγιναν αποδεκτοί ως πιθανοί εργολήπτες που διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν και τα ονόματά τους δεν αναγράφονταν στην κατάσταση που προσκομίστηκε στους ελεγκτές (συνεπεία των προβλημάτων που οφείλονταν στην τότε αποκέντρωση των επιχειρήσεων), η ιδιότητά τους ως πιθανών εργοληπτών που διέθεταν τα κατάλληλα προσόντα δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το Κέντρο τονίζει ότι οι διαδικασίες που οδήγησαν στην ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων ήταν σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες.

12.

Η Διοίκηση θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις στο πλαίσιο της σύνταξης ή της προσαρμογής του εσωτερικού κανονισμού.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/61


ΕΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Eurojust

(2004/C 324/09)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-9

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις της Eurojust

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η Eurojust, η οποία άρχισε να ασκεί τις δραστηριότητές της στα τέλη του 2002, δημιουργήθηκε δυνάμει της απόφασης αριθ. 2002/187/ΔΕΥ του Ευμβουλίου (1) προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση των σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Στόχος της είναι η βελτίωση του συντονισμού των ερευνών και των διώξεων που καλύπτουν την επικράτεια πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη δε και τρίτων χωρών. Ο πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Eurojust, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε η Eurojust.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 36 της απόφασης αριθ. 2002/187/ΔΕΥ. () του Συμβουλίου.

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς της Eurojust για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 της απόφασης αριθ. 2002/187/ΔΕΥ ο προϋπολογισμός της Eurojust εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διοικητικού διευθυντή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (2), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 της απόφασης του Συμβουλίου. Δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συνέδριο υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Τo Συvέδριo διενέργησε τov έλεγχό τoυ σύμφωvα με τις μεθόδoυς και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γεvικώς παραδεκτών διεθvών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε vα αvτικατoπτρίζoυν τov ειδικό χαρακτήρα τoυ κoιvoτικoύ πλαισίoυ. Το Συνέδριο εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις ελεγκτικές διαδικασίες πoυ κρίθηκαν αvαγκαίες στo πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο τo Συvέδριo αποκόμισε τηv εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί τoυ oικovoμικού έτoυς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είvαι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμεvες πράξεις είvαι, στo σύvoλό τoυς, vόμιμες και καvovικές. Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που ακολουθούν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός οικονομικού αποτελέσματος και ο ισολογισμός της Eurojust για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Η Eurojust δεν μπόρεσε να εκδόσει το νέο δημοσιονομικό κανονισμό της κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Εν αναμονή της έκδοσης, εφαρμόζει το δημοσιονομικό κανονισμό πλαίσιο για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς (3). Τα έγγραφα που περιγράφουν το ρόλο και τα καθήκοντα των διαφόρων φορέων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου εξακολουθούν να είναι ασαφή. Τα δικαιολογητικά, που θα τεκμηρίωναν τις παραγγελίες ή την παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών, δεν τηρήθηκαν στο σύνολό τους.

8.

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου προβλέπει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζονται από το διατάκτη και προορίζονται για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Αυτή η επικύρωση δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

9.

Η διαχείριση των μεταφορών πιστώσεων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικότερης παρακολούθησης. Μεταφορά πιστώσεων ύψους 349 500 ευρώ γνωστοποιήθηκε στο συλλογικό όργανο της Eurojust, ενώ αποτελούσε ήδη μέρος του διορθωτικού προϋπολογισμού που είχε υποβληθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Μεταφορά πιστώσεων ύψους 8 500 ευρώ καταχωρίστηκε στη λογιστική του προϋπολογισμού χωρίς να γνωστοποιηθεί στο συλλογικό όργανο.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  Απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2002 για τη σύσταση της Eurojust (ΕΕ L 63 της 6.3.2002, σ. 1).

(2)  Κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 της απόφασης για την ίδρυση της Eurojust, οι οριστικοί λογαριασμοί του οικονομικού έτους 2003 καταρτίστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά αυτοί οι λογαριασμοί.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72).


Πίνακας 1

Eurojust (Χάγη) — Απόφαση του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2002 (2002/187/JAI)

Τομείς αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αρμοδιότητες της Eurojust [απόφαση (2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση της Eurojust

(Δεδομένα για το 2002 μεταξύ παρενθέσεων)

Δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρασχέθηκαν

(Δεδομένα για το 2002 μεταξύ παρενθέσεων)

Στόχο της Ένωσης αποτελεί το να παρέχει στους πολίτες υψηλό επίπεδο προστασίας σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο προωθεί τη συνεργασία μέσω της Eurojust παρέχοντάς της τη δυνατότητα να συμβάλει στον ορθό συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με διώξεις. (αποσπάσματα από τα άρθρα 29 και 31)

Οι κύριοι τομείς αρμοδιοτήτων της Eurojust ισοδυναμούν με εκείνους της Europol, δηλαδή την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα τη διακίνηση ναρκωτικών, τα δίκτυα μετανάστευσης, την εμπορία κλεμμένων οχημάτων, την εμπορία ανθρώπινων όντων, την παραχάραξη νομισμάτων, την εμπορία ραδιενεργών ουσιών, τα εγκλήματα στον τομέα της πληροφορικής, την προσβολή των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Στόχοι

Προώθηση και βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, όσον αφορά τις έρευνες και τις διώξεις, βελτίωση της συνεργασίας διευκολύνοντας, ιδίως, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δικαστική συνδρομή και την εκτέλεση των αιτήσεων έκδοσης

Υποστήριξη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ερευνών και των διώξεών τους

Παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν ένα κράτος μέλος και ένα τρίτο κράτος.

Παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο των διαδικασιών που αφορούν ένα κράτος μέλος και την Κοινότητα

Καθήκοντα

Για την οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων, η Eurojust ενεργεί, ανάλογα με την περίπτωση,

μέσω των εθνικών μελών της·

ή ως συλλογικό όργανο.

Εάν οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους αποφασίσουν να μην συμμορφωθούν προς τα αιτήματα που εκδίδει η Eurojust ως συλλογικό όργανο, γνωστοποιούν τους λόγους στη Eurojust.

1.

Το συλλογικό όργανο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και τη λειτουργία της Eurojust.

2.

Το συλλογικό όργανο αποτελείται από αποσπασμένα εθνικά μέλη από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το δικαστικό του σύστημα, που έχουν την ιδιότητα του εισαγγελέα, του δικαστή ή του αστυνομικού υπαλλήλου που διαθέτει ισότιμα προνόμια.

3.

Το συλλογικό όργανο εκλέγει τον Πρόεδρό του μεταξύ των εθνικών μελών.

4.

Το κοινό εποπτικό όργανο ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.

Ο διοικητικός διευθυντής διορίζεται ομόφωνα από το συλλογικό όργανο.

6.

Εξωτερικός έλεγχος: ¨Το Ελεγκτικό Συνέδριο.

7.

Η απαλλαγή χορηγείται από το Κοινοβούλιο κατόποιν σύστασης του Συμβουλίου.

Οριστικός προϋπολογισμός:

8 εκατομμύρια EUR (2,8 εκατομμύρια EUR) εκ των οποίων κοινοτική επιχορήγηση: 100 % (100 %):

Θέσεις προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2003:

53 (46) θέσεις προβλεπόμενες στον πίνακα προσωπικού,

εκ των οποίων είναι κατειλημμένες: 28 (5)

συν 15 (7) άλλες θέσεις εργασίας (συμβάσεις επικουρικών υπαλλήλων, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες, τοπικοί υπάλληλοι, προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό)

Σύνολο θέσεων προσωπικού: 43 (12)

εκ των οποίων ασκούν

λειτουργικά καθήκοντα: 18 (3)

διοικητικά καθήκοντα: 20 (6)

μεικτά καθήκοντα: 5 (3)

αριθμός συνεδριάσεων: 26 (20)

διμερείς περιπτώσεις: 222 (144)

πολυμερείς περιπτώσεις: 78 (70)

συνολικός αριθμός περιπτώσεων: 300 (214)

Απάτη: 22 % (30 %)

Διακίνηση ναρκωτικών: 22 % (16 %)

Τρομοκρατία: 6 % (9 %)

Δολοφονίες: 4 % (7 %)

Λαθρεμπόριο: 3 % (6 %)

Εμπορία ανθρώπινων όντων: 4 % (6 %)

Νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες: 8 % (2 %)

Άλλα: 31 % (24 %)

Πηγή: Πληροφορίες που διαβίβασε η Eurojust.


Πίνακας 2

Eurojust — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

(προϋπολογισμός 2003 και 2002)

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση

καταβληθείσες

ακυρωθείσες

πιστώσεις

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

8,0

7,2

Τίτλος I

Προσωπικό

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

0,0

0,0

0,0

2,5

2,2

2,0

0,2

0,3

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

0,0

0,0

Τίτλος II

Λειτουργία

4,0

3,0

2,3

1,0

0,7

0,3

0,3

0,0

4,3

3,3

2,6

1,0

0,7

Διάφορα έσοδα

0,1

0,0

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

1,6

1,0

0,9

0,1

0,6

0,1

0,1

0,0

1,7

1,1

1,0

0,1

0,6

Σύνολο

8,1

7,2

Σύνολο

8,1

6,2

5,2

1,3

1,6

0,4

0,4

0,0

8,5

6,6

5,6

1,3

1,6

Πηγή:Στοιχεία της Eurojust — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε η Eurojust στους λογαριασμούς της.


Πίνακας 3

Eurojust — Λογαριασμοί οικονομικού αποτελέσματος των οικονομικών ετών 2003 και 2002

(1000 ευρώ)

 

2003

2002

Έσοδα εκμετάλλευσης

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

7 125

1 478

Διάφορα έσοδα

12

0

Σύνολο (α)

7 137

1 478

Δαπάνες εκμετάλλευσης

Aγορές αγαθών και υπηρεσιών

3 228

378

Δαπάνες προσωπικού

2 112

256

Χορήγηση για τις αποσβέσεις

211

29

Σύνολο (β)

5 551

663

Οικονομικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α – β)

1 586

815

Πηγή:Στοιχεία της Eurojust.


Πίνακας 4

Eurojust — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ασώματες ακινητοποιήσεις  (1)

62

6

Ίδια κεφάλαια

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (α)

778

–80

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  (1)

 

 

Αποτελέσματα των προσαρμογών (β)

808

895

Εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εργαλεία

114

20

Οικονομικό αποτέλεσμα (α + β)

1 586

815

Έπιπλα και στόλος οχημάτων

492

207

Αποτελέσματα που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα οικονομικά έτη

815

0

Υλικό πληροφορικής

460

451

Υποσύνολο

2 401

815

Υποσύνολο

1 066

678

 

 

 

 

 

 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα

396

0

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

1

0

 

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

 

 

Τρέχουσες υποχρεώσεις

24

173

Τρέχουσες απαιτήσεις

232

158

Λοιπές υποχρεώσεις

305

125

Διάφορες απαιτήσεις

34

30

Υποσύνολο

329

298

Υποσύνολο

266

188

 

 

 

Διαθέσιμες αξίες

1 731

241

 

 

 

Σύνολο

3 126

1 113

Σύνολο

3 126

1 113

Πηγή:Στοιχεία της Eurojust — Ο παρών πίνακας συγκεφαλαιώνει τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurojust στους λογαριασμούς της.


(1)  Η απόσβεση των ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.

Πηγή:Στοιχεία της Eurojust — Ο παρών πίνακας συγκεφαλαιώνει τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurojust στους λογαριασμούς της.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕUROJUST

7.

Στις 11 Νοεμβρίου 2003, το συλλογικό όργανο της Eurojust ενέκρινε την πρόταση νέου δημοσιονομικού κανονισμού που υπέβαλε ο διοικητικός διευθυντής. Στη συνέχεια το κείμενο διαβιβάστηκε προς έγκριση στην Επιτροπή.

Η Eurojust αναθεώρησε τις οδηγίες της σχετικά με τις δημοσιονομικές διαδικασίες και την κατανομή των καθηκόντων και κατάρτισε ειδικούς καταλόγους ελέγχου για κάθε χρηματοοικονομικό τομέα.

Προκειμένου να αποφύγει τους κινδύνους που έχουν σχέση με τον διασκορπισμό των δικαιολογητικών στις διάφορες επιχειρησιακές υπηρεσίες, η Eurojust αποφάσισε τη συγκέντρωση των εν λόγω εγγράφων στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποθέσεις.

8.

O υπόλογος της Eurojust ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο του 2003. Η επικύρωση των λογιστικών συστημάτων κατέστη δυνατή το 2004 εξαιτίας του χρόνου που απαιτήθηκε για την ανάπτυξη και τη δοκιμή τους.

9.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2003, το οποίο είναι το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος της Eurojust, κατέδειξε ορισμένες ανεπάρκειες στον έλεγχο των δημοσιονομικών πράξεων. Ο έλεγχος αυτός ενισχύθηκε με στόχο την αποφυγή των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από το Συνέδριο.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/68


EΚΘΕΣΗ

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

(2004/C 324/10)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-11

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Ιδρύματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (εφεξής το Ίδρυμα) συστήθηκε δυνάμει του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου,  (1). Στόχος του Ιδρύματος είναι να στηρίξει τη μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ιδιότητα αυτή, παρέχει τη βοήθειά του στην Επιτροπή στο πλαίσιο της υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων (PHARE, TACIS, CARDS, MEDA). Ο πίνακας 1 αναφέρει συνοπτικά τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Ιδρύματος βάσει στοιχείων που παρασχέθηκαν από το ίδιο το Ίδρυμα.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 185, παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ Iδρύματoς για τo oικovoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003. Σύμφωvα με τo άρθρo 11 παράγραφoς 1 τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90, o πρoϋπoλoγισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύvη τoυ διευθυvτή. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωvα με τις εσωτερικές δημoσιovoμικές διατάξεις που θεσπίστηκαν βάσει του άρθρoυ 12 τoυ ιδίου καvovισμoύ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτών των λογαριασμών.

4.

Το Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχό του σύμφωνα με τις μεθόδους και τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του κοινοτικού πλαισίου.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, το Συνέδριο αποκόμισε την εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικoνoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είναι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμενες πράξεις είναι, στo σύνoλό τoυς, νόμιμες και κανoνικές. Το περιεχόμενο των παρακάτω παρατηρήσεων δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην παρούσα έκθεση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 καθώς και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται συνοπτικά ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2003.

7.

Βάσει συμφωνιών που συνήφθησαν με την Επιτροπή, το Ίδρυμα διαχειρίζεται τα προγράμματα Tempus, τα οποία περιλαμβάνουν και τεχνική βοήθεια. Το 2003, το Ίδρυμα πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 23,1 εκατομμυρίων ευρώ για λογαρισμό της Επιτροπής για τα εν λόγω προγράμματα και, στις 31 Δεκεμβρίου 2003, το υπόλοιπο των σχετικών τραπεζικών λογαριασμών ανερχόταν στο ποσό των 24,2 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου το 20 % του προσωπικού που υπηρετεί στο Ίδρυμα ασχολείται πλήρως με τα προγράμματα αυτά. Όπως ανέφερε το Συνέδριο σε προγενέστερες εκθέσεις (4), κανένα στοιχείο σχετικό με τα εν λόγω προγράμματα δεν εμφανίζεται στον προϋπολογισμό ή στον ισολογισμό. Το Ίδρυμα παρουσιάζει τις σχετικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών του. Αυτό δεν συνάδει με τις αρχές της ενότητας και της ακρίβειας του προϋπολογισμού (5).

8.

Το 2003 το Ίδρυμα συνήψε δύο συμφωνίες με χρηματοδότες (συνολικό ποσό ύψους 0,5 εκατομμυρίων ευρώ). Οι εν λόγω συμφωνίες αναφέρονται ορθά στη λογιστική, το Ίδρυμα όμως δεν υπέβαλε συμπληρωματικό και διορθωτικό προϋπολογισμό.

9.

Λόγω καθυστέρησης πληρωμών εκ μέρους της Επιτροπής, το Ίδυμα δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές του δεσμεύσεις. Το Ίδρυμα υποχρεώθηκε να προβεί, τον Νοέμβριο του 2003, σε προσωρινή μεταβίβαση 1 εκατομμυρίου ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς προοριζόμενους για το πρόγραμμα Tempus στους δικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς. Η πράξη αυτή επιτελέστηκε χωρίς να ενημερωθούν το διοικητικό συμβούλιο ή η Επιτροπή.

10.

Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος, ο υπόλογος υποχρεούται να επικυρώνει τα συστήματα που εφαρμόζει ο διατάκτης σχετικά με τα λογιστικά στοιχεία. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

11.

Η ανάλυση πέντε διαδικασιών επιλογής έδειξε ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη συνέντευξη (στάδιο προεπιλογής) δεν διέπεται από διαφανείς διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις τα κριτήρια επιλογής δεν καθορίζονται πριν από τη συνέντευξη ούτε τεκμηριώνεται η χρήση τους στους φακέλους.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 131 της 23.5.1990.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά οι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Σημείο 9 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 2002 (ΕΕ C 319 της 30.12.2003, σ. 48)· βλέπε επίσης σημείο 8 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 2001 (ΕΕ C 326 της 27.12.2002, σ. 51) και σημείο 11 της έκθεσης για το οικονομικό έτος 1999 (ΕΕ C 373 της 27.12.2000, σ. 34).

(5)  Άρθρο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τορίνο)

Τομείς αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90]

Διακυβέρνηση

Μέσα που τέθηκαν στη διάθεση του Ιδρύματος (αριθμητικά στοιχεία για το 2002)

Προϊόντα

Η Κοινότητα θα προβεί, στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της, σε δράσεις για οικονομική, χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες. Οι δράσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές εκείνων που θα επιτελεστούν από τα κράτη μέλη και συνεπείς με την πολιτική ανάπτυξης της Κοινότητας.

(Άρθρο181 A)

Στόχοι

Συμβολή στην παροχή βοήθειας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης και στη Μογγολία, σε ορισμένες χώρες της περιοχής των Βαλκανίων και στις χώρες και περιοχές που είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα MEDA·

Προώθηση του συντονισμού της βοήθειας που παρέχεται στις επιλέξιμες χώρες.

Καθήκοντα

Ενίσχυση για τον καθορισμό των αναγκών και προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση,

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις μελλοντικές ανάγκες·

Χρηματοδότηση πιλοτικών σχεδίων

Υλοποίηση προγραμμάτων των μη επιλέξιμων χωρών της Επιτροπής.

Διακυβέρνηση

Διοικητικό συμβούλιο

1 εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος.

2 εκπρόσωποι από την Επιτροπή

Διευθυντής

διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο με πρόταση της Επιτροπής

Συμβουλευτικό σώμα

διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο,

2 εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος,

2 εμπειρογνώμονες από κάθε επιλέξιμη χώρα,

2 εμπειρογνώμονες από τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Χρηματοοικονομικός εξωτερικός έλεγχος

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Χορήγηση απαλλαγής

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Συμβουλίου.

Προϋπολογισμός:

17,2 εκατομμύρια ευρώ (16,8 εκατομμύρια ευρώ) εξολοκλήρου χρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή.

Προσωπικό την 31η Δεκεμβρίου 2003:

104 (130) θέσεις στον πίνακα προσωπικού εκ των οποίων 99 (94) θέσεις είναι κατειλημμένες,

31 (35) υπάλληλοι άλλων κατηγοριών (επικουρικοί, εθνικοί εμπειρογνώμονες, προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό) Σύνολο απασχολούμενου προσωπικού: 130 (129) εκ των οποίων ασκούν:

λειτουργικά καθήκοντα: 80 (78)

διοικητικά καθήκοντα: 35 (33)

μεικτά καθήκοντα: 15 (18).

Παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή:

Η στήριξη του ΙΕΕ καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων που περιλαμβάνει: αρχική επαγγελματική εκπαίδευση· δια βίου μάθηση· συνεχή εκπαίδευση (ενηλίκων)·ανάπτυξη του τομέα ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες· πολιτική προσλήψεων·· εκπαίδευση ανέργων· ανακούφιση από τη φτώχια και κοινωνική συμμετοχή και εκπαίδευση για την ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης.

Δίκτυο παρατηρητηρίων σε επιλέξιμες χώρες:

Μελέτες τομέων ανά χώρα, στατιστικές για την εκπαίδευση, πολιτική παροχής συμβουλών σε χώρες.

Συμβάσεις τεχνικής βοήθειας με τα προγράμματα Cards, Meda και Tacis για κάλυψη του σχεδίου Tempus:

Κοινά ευρωπαϊκά σχέδια (ΚΕΣ): ελήφθησαν 507 αιτήσεις· χρηματοδοτήθηκαν 129

Διαρθρωτικά και συμπληρωματικά μέτρα (ΔΣΜ) ελήφθησαν 36 αιτήσεις· χρηματοδοτήθηκαν 12

Ατομικά επιδόματα κινητικότητας ελήφθησαν 1 246 αιτήσεις· χρηματοδοτήθηκαν 286.

Η διαχείριση των δραστηριοτήτων του προγράμματος Tempus καλύπτει τις πρότυπες λειτουργίες της διαχείρισης συμβάσεων, την επί τόπου παρακολούθηση φακέλων και τη συνολική στήριξη σχεδίων σε εξέλιξη. Εκδόθηκαν 1 149 ετήσιες επιχορηγήσεις για τη διαχείριση των σχεδίων Tempus και αξιολογήθηκαν 255 εκθέσεις. Εκατοντάδες σχέδια Tempus έτυχαν στήριξης και καθοδήγησης.

Πηγή:Οι πληροφορίες παρασχέθηκαν από το Ίδρυμα.


Πίνακας 2

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2003

(εκατ. ευρώ)

Έσοδα

Δαπάνες

Προέλευση των εσόδων

Έσοδα εγγεγραμμένα στον οριστικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους

Εισπραχθέντα έσοδα

Κατανομή των δαπανών

Πιστώσεις του οριστικού προϋπολογισμού

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος

Διαθέσιμες πιστώσεις

εγγεγραμμένες

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

αναλήψεις υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση

καταβληθείσες

ακυρωθείσες

πιστώσεις

αναληφθείσες

καταβληθείσες

μεταφερθείσες

ακυρωθείσες

Κοινοτικές επιχορηγήσεις

17,2

18,1

Τίτλος I

Προσωπικό

11,2

11,1

10,8

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

11,4

11,3

11,0

0,3

0,1

Λοιπές επιχορηγήσεις

0,0

0,5

Τίτλος II

Λειτουργία

1,4

1,4

1,1

0,3

0,0

0,6

0,5

0,1

2,0

2,0

1,6

0,3

0,1

Λοιπά έσοδα

 (1)

0,0

Τίτλος III

Επιχειρησιακές δραστηριότητες

4,6

4,5

3,4

1,1

0,1

2,6

2,3

0,3

7,2

7,1

5,7

1,1

0,4

 

 

 

Έσοδα με καθορισμένο προορισμό (1)

0,5

0,5

0,2

0,3

0,0

0,3

0,3

0,0

0,8

0,5

0,5

0,3

0,0

Σύνολο

17,2

18,6

Σύνολο

17,7

17,5

15,5

2,0

0,2

3,7

3,3

0,4

21,4

20,9

18,8

2,0

0,6

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 3

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Λογαριασμός διαχείρισης των οικονομικών ετών 2003 και 2002 (2)

(1000 ευρώ)

 

2003

2002

Έσοδα

Επιχορηγήσεις της Επιτροπής

18 100

13 179

Λοιποί χρηματοδότες

523

Διάφορα έσοδα

17

23

Χρηματοπιστωτικά έσοδα

140

Σύνολο των εσόδων (α)

18 640

13 342

Δαπάνες

Προσωπικό — Τίτλος I του προϋπολογισμού

Πληρωμές

10 771

10 153

Μεταφερθείσες πιστώσεις

329

215

Λειτουργία — Τίτλος II του προϋπολογισμού

Πληρωμές

1 076

805

Μεταφερθείσες πιστώσεις

310

559

Επιχειρησιακές δραστηριότητες — Τίτλος III του προϋπολογισμού

Πληρωμές

3 396

2 307

Μεταφερθείσες πιστώσεις

1 087

2 591

Έσοδα με καθορισμένο προορισμό

Πληρωμές

237

Μεταφερθείσες πιστώσεις

286

Σύνολο των δαπανών (β)

17 492

16 631

Αποτέλεσμα του οικονομικού έτους (α – β)

1 148

–3 289

Υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο οικονομικό έτος

–2 155

4 055

Μεταφερθείσες πιστώσεις που ακυρώθηκαν

375

424

Επιστροφές στην Επιτροπή

– 703

–3 352

Συναλλαγματικές διαφορές

17

6

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

–1 318

–2 155

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.


Πίνακας 4

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης — Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2003 και της 31ης Δεκεμβρίου 2002 (3)

(1000 ευρώ)

Ενεργητικό

2003

2002

Παθητικό

2003

2002

Ασώματες ακινητοποιήσεις  (4)

 

 

Πάγια κεφάλαια

 

 

Δικαιώματα απασχόλησης

5 000

5 000

Ίδια κεφάλαια

3 852

4 059

Άδειες λογισμικών

146

Υπόλοιπο του οικονομικού έτους

–1 318

–2 155

Απαξίωση

–1 611

–1 333

Υποσύνολο

2 534

1 904

Υποσύνολο

3 535

3 667

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Eνσώματες ακινητοποιήσεις

 

 

Πιστώσεις μεταφερθείσες αυτοδικαίως

1 726

3 366

Εξοπλισμός και έπιπλα

273

618

Έσοδα κατανεμηθέντα αυτοδικαίως

286

273

Εξοπλισμός πληροφορικής

1 438

1 235

Λοιποί συνεισφέροντες

30

85

Απαξίωση

–1 444

–1 521

Διάφοροι πιστωτές

1

28

Υποσύνολο

267

332

Ετεροχρονισμένα έσοδα

83

3 537

Αποθέματα

 

 

Υποσύνολο

2 126

7 289

Προμήθειες γραφείου

50

60

 

 

 

Υποσύνολο

50

60

 

 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

 

 

 

 

 

Εισπρακτέες επιχορηγήσεις της Επιτροπής

0

3 366

 

 

 

Λοιπές προκαταβολές

4

2

 

 

 

Εντάλματα είσπραξης

43

171

 

 

 

Διάφοροι εισπρακτέοι λογαριασμοί

39

30

 

 

 

Υποσύνολο

86

3 569

 

 

 

Ταμειακά διαθέσιμα

 

 

 

 

 

Τραπεζικοί λογαριασμοί

719

1 524

 

 

 

Πάγιες προκταβολές

3

41

 

 

 

Υποσύνολο

722

1 565

 

 

 

Σύνολο

4 660

9 193

Σύνολο

4 660

9 193

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.


(1)  Στον προϋπολογισμό δεν περιελήφθησαν τα έσοδα που είχαν καθορισμένο προορισμό (βλέπε σημείο 8 της έκθεσης).

Σημ.:Τα σύνολα ενδέχεται να εμφανίζουν αποκλίσεις οφειλόμενες στις στρογγυλοποιήσεις.

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.

(2)  Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός λαμβάνουν υπόψη μόνον τις ειδικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, εξαιρουμένων των προγραμμάτων των οποίων ασκεί τη διαχείριση για λογαριασμό της Επιτροπής.

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.

(3)  Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός λαμβάνουν υπόψη μόνον τις ειδικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, εξαιρουμένων των προγραμμάτων των οποίων ασκεί τη διαχείριση για λογαριασμό της Επιτροπής.

(4)  Το Ίδρυμα κατέβαλε στον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου στεγάζεται πέντε εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνισή του. Η καταβολή αυτού του ποσού παρέχει στο Ίδρυμα το δικαίωμα να κάνει χρήση του κτιρίου αντί ενός ευρώ το έτος επί 30 έτη, από το 1995 και εξής. Κατά συνέπεια, το στοιχείο αυτό για το 2002 επανεξετάστηκε.

Πηγή:Στοιχεία του Ιδρύματος — Στον παρόντα πίνακα συγκεφαλαιώνονται τα στοιχεία που παρείχε το Ίδρυμα στους λογαριασμούς του.


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΠΑΤΟΣ

7.

Όταν καταρτίζονταν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2003, δεν είχαν ακόμη διασαφηνιστεί οι κανόνες βάσει των οποίων οι συμφωνίες Tempus θα εγγράφονταν τόσο στον προϋπολογισμό, όσο και στις λοιπές οικονομικές καταστάσεις. Το Ίδρυμα αποφάσισε να παραθέσει τα εν λόγω ποσά λεπτομερώς σε παράρτημα, έως ότου επιτευχθεί σαφής συμφωνία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με την παρουσίαση των λογαριασμών 2005.

Σε συνεδρίαση των υπολόγων των οργανισμών, η οποία οργανώθηκε από την Επιτροπή και διεξήχθη στις 11 Ιουνίου 2004 στις Βρυξέλλες, δόθηκε συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με τις νέες λογιστικές μεθόδους, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται για κεφάλαια που συνιστούν αντικείμενο διαχείρισης για λογαριασμό της Επιτροπής και που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2005 και εξής.

8.

Το Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση του Συνεδρίου. Aπό το 2004 και εφεξής κάθε δωρεά θα ενσωματώνεται σε ένα τροποποιημένο προϋπολογισμό ο οποίος θα υποβάλλεται για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια θα δημοσιεύεται.

9.

Το Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη του την παρατήρηση του Συνεδρίου. Ένα δεύτερο περιστατικό συνέβη τον Ιανουάριο του 2004 όταν η πρώτη δόση της επιχορήγησης του Ιδρύματος για το 2004 δεν καταβλήθηκε έγκαιρα στο Ίδρυμα. Προκειμένου να αποφύγει μία επείγουσα οικονομική ανεπάρκεια το Ίδρυμα υποχρεώθηκε να βασιστεί ξανά σε μία προσωρινή άντληση και μεταφορά πόρων από τα κονδύλια του προγράμματος Tempus.

Με βάση την εμπειρία του προηγούμενου περιστατικού, το Ίδρυμα ενημέρωσε επίσημα την Επιτροπή και τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου μέσω επιστολής με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 2004. Έκτοτε, έχει συμφωνηθεί μία ρύθμιση με την Επιτροπή με σκοπό να μειωθεί ο κίνδυνος επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.

10.

Ο υπόλογος επικύρωσε τα συστήματα με σημείωμα τον Ιούνιο 2004.

11.

Από τον Απρίλιο 2004, οι αιτήσεις αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία έχει εγγραφεί η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι αξιολογούνται εν συνεχεία ανεξάρτητα από το κάθε μέλος της επιτροπής επιλογής, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Ο κλειστός κατάλογος των υποψηφίων που πρόκειται να κληθούν σε συνέντευξη καταρτίζεται σύμφωνα με τη μέση βαθμολογία των εν λόγω ανεξάρτητων αξιολογήσεων. Οι επιδόσεις των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη βαθμολογούνται εξάλλου ανεξάρτητα από το κάθε μέλος της επιτροπής επιλογής, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση όλων των σταδίων τηρείται σε αρχείο.


30.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 324/75


EΚΘΕΣΗ

για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2003 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος

(2004/C 324/11)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2-5

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6-12

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Πίνακες 1 έως 4

Απαντήσεις του Ιδρύματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (στο εξής το Ίδρυμα) ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου (1). Το Ίδρυμα πρέπει να συμβάλλει στο σχεδιασμό και στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσοντας και διαδίδοντας τις γνώσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες του Ιδρύματος, βάσει πληροφοριών που διαβίβασε το ίδιο.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 185, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2).

3.

Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε υπό την ευθύνη του διευθυντή του. Στο πλαίσιο αυτής της αρμοδιότητας εμπίπτει η κατάρτιση και η υποβολή των λογαριασμών (3), σύμφωνα με τις εσωτερικές δημοσιονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο. Δυνάμει του άρθρoυ 248 της συvθήκης για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, το Συvέδριo υποχρεούται να προβαίνει στην εξέταση αυτώv τωv λoγαριασμώv.

4.

Τo Συvέδριo διενήργησε τov έλεγχό τoυ σύμφωvα με τις μεθόδoυς και τα πρότυπα ελέγχoυ που εφαρμόζει. Αυτά αποτελούν προσαρμογή των γεvικώς παραδεκτών διεθvών ελεγκτικών προτύπων, έτσι ώστε vα αvτικατoπτρίζουν τov ειδικό χαρακτήρα τoυ κoιvoτικoύ πλαισίoυ. Το Συνέδριο εξέτασε τα λoγιστικά έγγραφα και εφάρμoσε τις ελεγκτικές διαδικασίες πoυ κρίθηκαv αvαγκαίες στο πλαίσιo αυτό.

5.

Κατ' αυτό τον τρόπο, τo Συvέδριo αποκόμισε τηv εύλoγη βεβαιότητα ότι oι ετήσιoι λoγαριασμoί για τo oικovoμικό έτoς πoυ έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίoυ 2003 είvαι αξιόπιστoι και ότι oι υπoκείμεvες πράξεις είvαι, στo σύvoλό τoυς, vόμιμες και καvovικές. Το περιεχόμενο των παρατηρήσεων που ακολουθούν δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την ελεγκτική γνώμη που διατύπωσε το Συνέδριο στην έκθεση αυτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.

Η εκτέλεση των πιστώσεων του οικονομικού έτους 2003 καθώς και των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται στον πίνακα 2. Ο λογαριασμός διαχείρισης και ο ισολογισμός του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2003 παρουσιάζονται συνοπτικά στους πίνακες 3 και 4.

7.

Το Ίδρυμα συνήψε σύμβαση με την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Phare. Στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, το Ίδρυμα έλαβε χορήγηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, από τα οποία 639 000 ευρώ εισπράχθηκαν το 2003. Η διαχείριση αυτών των κεφαλαίων ασκήθηκε εκτός προϋπολογισμού. Έπρεπε να είχε καταρτιστεί διορθωτικός προϋπολογισμός.

8.

Ο λογαριασμός διαχείρισης εμφανίζει ζημία η οποία σωρεύεται από πολλά οικονομικά έτη, σχετικά με την οποία το Ίδρυμα ζήτησε από την Επιτροπή να αποζημιωθεί. Η Επιτροπή θεώρησε την αντίστοιχη καταβολή ότι αποτελεί μέρος της επιχορήγησης του οικονομικού έτους 2003, γεγονός που αντιστοιχεί σε μη εκκαθάριση της ζημίας. Κατ' εφαρμογή των νέων διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος, το αρνητικό αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ενός έτους πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διορθωτικού προϋπολογισμού (4) το επόμενο έτος.

9.

Το διοικητικό συμβούλιο θέσπισε, στις 28 Μαρτίου 2003, το νέο δημοσιονομικό κανονισμό του Ιδρύματος και τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του. Αυτή η κανονιστική ρύθμιση (5) προβλέπει τη θέση σε εφαρμογή νέου συστήματος εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού διαχειριστικο-οικονομικού ελέγχου), το οποίο οριστικοποιήθηκε μόλις στις αρχές του 2004.

10.

Το άρθρο 43, παράγραφος 1, στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος ορίζει ότι ο υπόλογος επικυρώνει τα συστήματα που καθορίζει ο διατάκτης, τα οποία προορίζονται για την παροχή ή την αιτιολόγηση των λογιστικών στοιχείων. Η επικύρωση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

11.

Βασικό στόχο του Ιδρύματος, σύμφωνα με το βασικό κανονισμό του που καταρτίστηκε το 1975, αποτελεί η συμβολή στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας με την ανάπτυξη και τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, οφείλει να αναλύει τις συνθήκες εργασίας του ανθρώπου, την οργάνωση της εργασίας, τα ειδικά προβλήματα για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, τις μακροπρόθεσμες προοπτικές βελτίωσης του περιβάλλοντος, καθώς και την κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο και στο χρόνο. Στην πράξη, ορισμένες πλευρές αυτών των θεμάτων τις χειρίζονται άλλοι οργανισμοί που δημιουργήθηκαν έκτοτε (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία). Αντ' αυτού, το Ίδρυμα ανέπτυξε την ανάλυση ειδικότερων πλευρών, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εργασιακές σχέσεις.

12.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος πλαισιώνονται από τετραετή προγράμματα, το τελευταίο των οποίων καλύπτει την περίοδο 2001-2004. Ενώ η βασική αρχή που διέπει το τελευταίο αυτό πρόγραμμα αποσκοπούσε στη μεγαλύτερη αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε ορισμένους βασικούς τομείς, το Ίδρυμα, το 2002, προσέθεσε έναν νέο τομέα στους τρείς που είχαν ήδη επιλεγεί. Πρέπει να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός του προγράμματος εργασίας του Ιδρύματος, σε συνεννόηση με τους λοιπούς οργανισμούς που χειρίζονται πλευρές που άπτονται του τομέα της αρμοδιότητάς του, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι βασικές προτεραιότητες όντως καλύπτονται, να αναπτύσσονται οι δυνατές συνέργιες και να αποφεύγονται οι διπλοχρησίες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της αναθεώρησης του βασικού κανονισμού του Ιδρύματος, που προτείνει η Επιτροπή.

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο κατά τη συνεδρίασή του της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2004.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Juan Manuel FABRA VALLÉS

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 139 της 30.5.1975, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος, οι οριστικοί λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2003 καταρτίστηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2004 και διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο περιήλθαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2004. Στoυς πίvακες πoυ επισυvάπτovται στηv παρoύσα έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά oι εν λόγω λογαριασμοί.

(4)  Άρθρο 16 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού.

(5)  Άρθρο 38 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού του Ιδρύματος.


Πίνακας 1

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Δουβλίνο)

Τομείς κοινοτικών αρμοδιοτήτων βάσει της συνθήκης

Αρμοδιότητες του Ιδρύματος [κανονισμό (EΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου

Διακυβέρνηση