ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.CA2009.130.dut

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 130A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

52e jaargang
9 juni 2009


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2009/C 130A/01

Oproep tot het indienen van sollicitaties — directeur (m/v) Protocol en bezoeken (rang AD 14 of AD 15)

1


OVERZICHT VAN DE IN DE C A-SERIE VAN HET PUBLICATIEBLAD GEPUBLICEERDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

Hierbij vindt u een lijst van C A-publicatiebladen „Vergelijkende onderzoeken” die in 2008 tot op heden gepubliceerd werden.

Deze publicaties verschenen — tenzij anders vermeld — in alle officiële talen.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105

 

106

 

107

(DE/EN/FR)

109

(ET)

114

 

115

(PL)

116

 

117

 

118

(EL)

119

 

121

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

124

(FI)

130

 

NL