4.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 318/10


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1125/2010

av den 3 december 2010

om fastställande av interventionsorter för spannmål och om ändring av förordning (EG) nr 1173/2009

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1), särskilt artikel 41 jämförd med artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 428/2008 av den 8 maj 2008 om fastställande av interventionsorter för spannmål (2) anges interventionsorter för alla medlemsstater och för varje spannmålstyp, med undantag för durumvete.

(2)

I bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1173/2009 (3) anges interventionsorterna för durumvete och ris, i enlighet med artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 670/2009 (4).

(3)

I kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig intervention (5) fastställs de villkor som från och med regleringsåret 2010/11 ska gälla för utseende och ackreditering av interventionsorter för spannmål och deras lagringsutrymmen. Bland dessa villkor föreskrivs i artikel 3.1 a.i i den förordningen att den minsta lagringskapaciteten för varje interventionsort för spannmål ska vara 20 000 ton.

(4)

Från och med den 1 juli 2010 ersätts förordning (EG) nr 670/2009 av förordning (EU) nr 1272/2009 vad gäller spannmål.

(5)

Från och med den 1 juli 2010 bör interventionsorter för spannmål som utsetts i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 1234/2007 uppfylla de villkor som anges i artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 1272/2009. Förordning (EG) nr 428/2008 bör därför upphävas och förordning (EG) nr 1173/2009 bör ändras.

(6)

Medlemsstaterna har, i enlighet med artikel 55.1 i förordning (EU) nr 1272/2009, meddelat kommissionens tjänstegrenar förteckningen över interventionsorterna, för slutgiltigt godkännande av dessa, samt förteckningen över de lagringsutrymmen knutna till dessa orter som de godkänt mot bakgrund av de minimivillkor som föreskrivs i gemenskapslagstiftningen. Vissa medlemsstater har inte anmält några interventionsorter för spannmål, på grund av antingen deras låga produktionsnivå för spannmål eller att de inte har några områden med spannmålsöverskott och inte har utnyttjat intervention under en längre tidsrymd.

(7)

För att garantera en väl fungerande ordning för offentlig intervention bör kommissionen utse interventionsorterna på grundval av geografiskt läge och offentliggöra förteckningen över anknutna lagringsanläggningar tillsammans med all den information som är relevant för aktörer som berörs av offentlig intervention.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De interventionsorter för spannmål som avses i artikel 2 i förordning (EU) nr 1272/2009 anges i bilagan till denna förordning.

Adresserna till de lagringsutrymmen som hör till varje interventionsort, samt detaljerade uppgifter om dessa utrymmen och interventionsorter offentliggörs på Internet (6).

Artikel 2

Förordning (EG) nr 428/2008 ska upphöra att gälla.

Avsnitt A i bilagan till förordning (EG) nr 1173/2009 ska utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 december 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 129, 17.5.2008, s. 8.

(3)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 48.

(4)  EUT L 194, 25.7.2009, s. 22.

(5)  EUT L 349, 29.12.2009, s. 1.

(6)  Adresser till lagringsutrymmena i interventionsorterna finns på Europeiska kommissionens webbplats CIRCA (http://circa.europa.eu/Public/irc/agri/cereals/library?l=/publicsdomain/cereals/intervention_facilities&vm=detailed&sb=Title).


BILAGA

Interventionsorter för spannmål

BELGIEN

België/Belgique

BULGARIEN

Североизточен район

Северен централен район

Северозападен район

Югоизточен район

Южен район

TJECKIEN

Jihovýchod

Jihozápad

Severovýchod

Severozápad

Střední Čechy

Střední Morava - Moravskoslezsko

DANMARK

Aalborg

Århus

Fredericia

Kolding

Grenå

Åbenrå

Kalundborg

Korsør

Vordingborg

Odense

Svendborg

Nakskov

Rønne

TYSKLAND

Lübeck

Heiligenhafen

Bad Oldesloe

Kiel

Kappeln

Büdelsdorf

Nordhackstedt

Itzehoe

Hochdonn

Büsum

Hamburg

Brake

Hoya

Lüneburg

Hildesheim

Peine

Nienburg

Pollhagen

Rinteln

Salzhemmendorf

Rosdorf

Northeim

Bad Gandersheim

Holzminden

Bremen

Büren

Beverungen

Krefeld

Hanau

Andernach

Worms

Mannheim

Stuttgart

Augsburg

Regensburg

Würzburg

Drebkau

Ketzin

Gransee

Kyritz

Karstädt

Neubrandenburg

Malchin

Pasewalk

Rostock

Güstrow

Stralsund

Schwerin

Wismar

Trebsen

Eilenburg

Riesa

Torgau

Groitzsch

Ziegra-Knobelsdorf

Aschersleben

Querfurt

Dessau-Roßlau

Salzwedel

Halberstadt

Magdeburg

Bülstringen

Osterburg

Buttstädt

Ebeleben

Erfurt

ESTLAND

Tamsalu

Keila

Viljandi

Tartu

GREKLAND

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΟΛΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΙ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

SPANIEN

Cádiz

Córdoba-Málaga

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Cáceres

Navarra

FRANKRIKE

Aquitaine

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Haute-Normandie

Île-de-France

Lorraine

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Rhône-Alpes

LETTLAND

Daugavpils

Dobele

Rīga

Jēkabpils

LITAUEN

Šiaurės vakarų regionas

LUXEMBURG

MERSCH

UNGERN

Bács-Kiskun

Baranya

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád

Fejér

Győr-Moson-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Komárom-Esztergom

Nógrád

Pest

Somogy

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

ÖSTERRIKE

IZ-Ost

IZ-Süd

IZ-Mitte

POLEN

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

LUBELSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

PORTUGAL

Silo de Évora

Silo de Cuba

RUMÄNIEN

Oradea

Roman

Ianca

Brăila

Făurei

Dudești

Bărăganul

Ciocârlia

Casicea

N. Bălcescu

Palas

Cogealac

Negru Vodă

Băneasa

Traian

Babadag

Baia

Cataloi

Oltenița

Ciulnița

Chirnogi

Călărași

Movila

Fetești

Țăndărei

Căzănești

Bucu

Turnu Măgurele

Alexandria

Corabia

Satu Mare

Cărpiniș

Carani

SLOVENIEN

Slovenija

SLOVAKIEN

Bratislava

Trnava

Dunajská Streda

Nitra

Dvory nad Žitavou

Bánovce nad Bebravou

Martin

Veľký Krtíš

Rimavská Sobota

Košice

FINLAND

Hämeenlinna-Turenki

Iisalmi-Oulu

Kokemäki-Rauma

Koria-Kouvola

Loimaa-Naantali

Mustio-Perniö

Seinäjoki-Vaasa

SVERIGE

Södra Sverige,

som omfattar

alla Sveriges län förutom Gävleborgs,

Västernorrlands, Jämtlands,

Västerbottens och Norrbottenslän.

FÖRENADE KUNGARIKET

England

Scotland