23.4.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 104/10


Förteckning över rådets utnämningar

Januari, februari och mars 2010 (sociala området)

2010/C 104/04

Kommitté

Slut på mandatperioden

Offentliggjord i EUT

Ersatt person

Avgång/ utnämning

Ordinarie ledamot/Suppleant

Kategori

Land

Utnämnd person

Tillhörighet

Datum för rådets beslut

Rådgivande kommittén för migrerande arbetares sociala trygghet

29.3.2011

C 83, 7.4.2009

Chryso ORPHANOU

Avgång

Suppleant

Regering

Cypern

Sylia KYRMITSI

Ministry of Labour and Social Insurance

18.1.2010

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Michal GAWRYSZCZAK

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Polen

Magdalena KOSTULSKA

Confédération Polonaise d'Employeurs

16.2.2010

Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft

24.9.2010

C 253, 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Avgång

Ordinarie

Regering

Spanien

Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Nathalie CHADEYRON

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Frankrike

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

Avgång

Ordinarie

Regering

Spanien

María de MINGO CORRAL

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Portugal

Antonio VERGUEIRO

CIP — Confederation of Portuguese Industry

16.2.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Lazar LAZAROV

Avgång

Ordinarie

Regering

Bulgarien

Hristina MITREVA

Ministry of Labour and Social Policy

22.2.2010

Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

30.11.2010

C 282, 24.11.2007

Malgorzata RUSEWICZ

Avgång

Ordinarie

Arbetsgivare

Polen

Piotr SARNECKI

Social Affairs Department, PKPP Llewiatan

8.3.2010

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

Avgång

Suppleant

Regering

Cypern

Anastassios YIANNAKI

Department of Labour Inspection

8.3.2010

Styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

7.11.2010

C 271, 14.11.2007

Elizabeth HODKINSON

Avgång

Ordinarie

Regering

Storbritannien

Clive FLEMING

Health and Safety Executive

22.3.2010

Styrelsen för Europeiska jämställdhetsinstitutet

31.5.2010

C 128, 9.6.2007

Frédérique FASTRE

Avgång

Suppleant

Regering

Belgien:

Annemie PERNOT

Belgiens ständiga representation vid EU

8.3.2010