23.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 104/10


Lista osób mianowanych przez Radę

Styczeń, luty i marzec 2010 r. (dziedzina społeczna)

2010/C 104/04

Komitet

Data końca kadencji

Publikacja w Dz.U.

Osoba zastąpiona

Rezygnacja/Mianowanie

Członek/Zastępca członka

Kategoria

Państwo

Osoba mianowana

Przynależność

Data decyzji Rady

Komitet Doradczy ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących

29.3.2011

C 83 z 7.4.2009

Chryso ORPHANOU

Rezygnacja

Zastępca członka

Rząd

Cypr

Sylia KYRMITSI

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

18.1.2010

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2010

C 253 z 4.10.2008

Michał GAWRYSZCZAK

Rezygnacja

Członek

Pracodawcy

Polska

Magdalena KOSTULSKA

Konfederacja Polskich Pracodawców

16.2.2010

Komitet Doradczy ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

24.9.2010

C 253 z 4.10.2008

Raúl RODRIGUEZ PORRAS

Rezygnacja

Członek

Rząd

Hiszpania

Paloma MARTINEZ GAMO

Ministerstwo Pracy i Imigracji

8.3.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Nathalie CHADEYRON

Rezygnacja

Członek

Pracodawcy

Francja

Emmanuel JAHAN

Air France

18.1.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ

Rezygnacja

Członek

Rząd

Hiszpania

María de MINGO CORRAL

Ministerstwo Pracy i Imigracji

16.2.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Heitor SALGUEIRO

Rezygnacja

Członek

Pracodawcy

Portugalia

Antonio VERGUEIRO

CIP – Konfederacja przemysłu portugalskiego

16.2.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Łazar ŁAZAROW

Rezygnacja

Członek

Rząd

Bułgaria

Christina MITREWA

Ministerstwo Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

22.2.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

30.11.2010

C 282 z 24.11.2007

Małgorzata RUSEWICZ

Rezygnacja

Członek

Pracodawcy

Polska

Piotr SARNECKI

Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – PKPP Lewiatan

8.3.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

7.11.2010

C 271 z 14.11.2007

Marios KOURTELLIS

Rezygnacja

Zastępca członka

Rząd

Cypr

Anastassios YIANNAKI

Departament Inspekcji Pracy

8.3.2010

Rada Zarządzająca Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

7.11.2010

C 271 z 14.11.2007

Elizabeth HODKINSON

Rezygnacja

Członek

Rząd

Wielka Brytania

Clive FLEMING

Rada Zarządzająca ds. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

22.3.2010

Zarząd Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

31.5.2010

C 128 z 9.6.2007

Frédérique FASTRE

Rezygnacja

Zastępca członka

Rząd

Belgia

Annemie PERNOT

Stałe przedstawicielstwo Belgii przy UE

8.3.2010