23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 104/10


Pārskats par Padomes ieceltajām personām

2010. gada janvāris, februāris un marts (sociālā joma)

2010/C 104/04

Komiteja

Pilnvaru termiņa beigas

Publicēts OV

Aizstātā persona

Atkāpšanās no amata/iecelšana

Loceklis/locekļa aizstājējs

Kategorija

Valsts

Amatā ieceltā persona

Piederība

Datums, kad pieņemts Padomes lēmums

Migrējošo darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma padomdevēja komiteja

29.3.2011.

C 83, 7.4.2009.

Chryso ORPHANOU kundze

Atkāpšanās no amata

Komitejas locekļa aizstājēja

Valdības pārstāvji

Kipra

Sylia KYRMITSI kundze

Darba un sociālās nodrošināšanas ministrija

18.1.2010.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevēja komiteja

24.9.2010.

C 253, 4.10.2008.

Michal GAWRYSZCZAK kungs

Atkāpšanās no amata

Komitejas loceklis

Darba devēji

Polija

Magdalena KOSTULSKA kundze

Confédération Polonaise d'Employeurs

16.2.2010.

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības padomdevēja komiteja

24.9.2010.

C 253, 4.10.2008.

Raul RODRIGUEZ PORRAS kungs

Atkāpšanās no amata

Komitejas loceklis

Valdības pārstāvji

Spānija

Paloma MARTINEZ GAMO kundze

Ministerio de Trabajo e Inmigración

8.3.2010.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde

30.11.2010.

C 282, 24.11.2007.

Nathalie CHADEYRON kundze

Atkāpšanās no amata

Valdes locekle

Darba devēji

Francija

Emmanuel JAHAN kungs

Air France

18.1.2010.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde

30.11.2010.

C 282, 24.11.2007.

Juan Pablo PARRA GUTIÉRREZ kungs

Atkāpšanās no amata

Valdes loceklis

Valdības pārstāvji

Spānija

María de MINGO CORRAL kundze

Ministerio de Trabajo e Inmigración

16.2.2010.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde

30.11.2010.

C 282, 24.11.2007.

Heitor SALGUEIRO kungs

Atkāpšanās no amata

Valdes loceklis

Darba devēji

Portugāle

Antonio VERGUEIRO kungs

CIP — Confederation of Portuguese Industry

16.2.2010.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde

30.11.2010.

C 282, 24.11.2007.

Lazar LAZAROV kungs

Atkāpšanās no amata

Valdes loceklis

Valdības pārstāvji

Bulgārija

Hristina MITREVA kundze

Darba un sociālās politikas ministrija

22.2.2010.

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valde

30.11.2010.

C 282, 24.11.2007.

Malgorzata RUSEWICZ kundze

Atkāpšanās no amata

Valdes locekle

Darba devēji

Polija

Piotr SARNECKI kungs

Sociālo lietu ministrija, PKPP Llewiatan

8.3.2010.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valde

7.11.2010.

C 271, 14.11.2007.

Marios KOURTELLIS kungs

Atkāpšanās no amata

Valdes locekļa aizstājējs

Valdības pārstāvji

Kipra

Anastasios YIANNAKI kungs

Department of Labour Inspection

8.3.2010.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valde

7.11.2010.

C 271, 14.11.2007.

Elizabeth HODKINSON kundze

Atkāpšanās no amata

Valdes locekle

Valdības pārstāvji

Apvienotā Karaliste

Clive FLEMING kungs

Health and Safety Executive

22.3.2010.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta valde

31.5.2010.

C 128, 9.6.2007.

Frédérique FASTRE kundze

Atkāpšanās no amata

Valdes locekļa aizstājēja

Valdības pārstāvji

Beļģija

Annemie PERNOT kundze

Représentation Permanente de la belgique auprès de l'UE

8.3.2010.