10.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 269/38


A Symvoulio tis Epikrateias által 2011. július 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou kontra 1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(C-373/11. sz. ügy)

2011/C 269/78

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Symvoulio tis Epikrateias

Az alapeljárás felei

Felperes: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou

Alperesek: 1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

„Az 1782/2003 rendelet 69. cikke, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy — a 41. cikkben említett nemzeti felső határ alkotóeleme 10 %-ának erejéig terjedő összeghatárig és a 69. cikk harmadik bekezdésében előírt feltételek mellett — eltérő visszatartási százalékértéket határozzanak meg a termelők kiegészítő támogatására, összeegyeztethető-e az EK-Szerződés 2., 32. és 34. cikkében foglalt rendelkezésekkel, valamint a termelők számára stabil jövedelem biztosításának és a mezőgazdasági területek fenntartásának célkitűzésével, amennyiben lehetővé teszi a visszatartási százalékértékek közötti ilyen megkülönböztetést?”