29.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 60/12


Nacionalinių teisėjų mokymas taikyti ES konkurencijos teisės aktus ir bendradarbiauti teisminiais klausimais

2012/C 60/07

Naujas kvietimas pateikti paraiškas nacionalinių teisėjų mokymas taikyti ES konkurencijos teisės aktus ir bendradarbiauti teisminiais klausimais, buvo paskelbtas nurodytame tinklapyje:

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2012 m. balandžio 17 d.