29.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 60/12


Siseriiklike kohtunike ELi konkurentsiõiguse alane koolitamine ja õigusalane koostöö kohtunike vahel

2012/C 60/07

Uus konkursikutse projektidele siseriiklike kohtunike ELi konkurentsiõiguse alane koolitamine ja õigusalane koostöö kohtunike vahel on avaldatud aadressil

http://ec.europa.eu/competition/calls/index.html

Avalduste esitamise tähtaeg: 17. aprill 2012.