ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 222

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
22 september 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 222/01

Inledning av förfarande (Fall COMP/M.4781 – Norddeutsche Affinerie/Cumerio) ( 1 )

1

2007/C 222/02

Förteckning över fartyg som vägrades tillträde till gemenskapshamnar mellan den 1 oktober 2006 och den 31 augusti 2007 i enlighet med artikel 7b i rådets direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg

2

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 222/03

Eurons växelkurs

3

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 222/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning ( 1 )

4

2007/C 222/05

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

8

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 222/06

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4640 – BAE Systems/VT/JV) ( 1 )

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/1


Inledning av förfarande

(Fall COMP/M.4781 – Norddeutsche Affinerie/Cumerio)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 222/01)

Den 18 september 2007 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i detta ärende efter att ha konstaterat att den anmälda koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma marknaden. Inledandet av förfarandet öppnar en undersökning i andra fasen avseende den anmälda koncentrationen och påverkar inte det slutliga beslutet i ärendet. Beslutet baseras på artikel 6.1.c i rådets förordning (EG) nr 139/2004.

Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

För att kunna beaktas i sin helhet, måste synpunkterna nå kommissionen senast 15 dagar efter offentliggörandet. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per telefax ((32-2) 296 43 01 – 296 72 44) eller per post med referensnummer COMP/M.4781 – Norddeutsche Affinerie/Cumerio, till:

Europeiska gemenskapernas kommission

GD Konkurrens

Merger Registry

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Bruxelles/Brussel


22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/2


Förteckning över fartyg som vägrades tillträde till gemenskapshamnar mellan den 1 oktober 2006 och den 31 augusti 2007 i enlighet med artikel 7b i rådets direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll av fartyg

(2007/C 222/02)

Enligt artikel 7b.1 i rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om hamnstatskontroll av fartyg (1) skall fartyg som vid ett flertal tillfällen kvarhållits vägras tillträde till hamnar i medlemsstaterna (2).

I nedanstående tabell visas vilka fartyg som vägrades tillträde till gemenskapens hamnar mellan den 1 oktober 2006 och den 31 augusti 2007.

Fartygets namn

IMO-nummer

Fartygstyp

Flagga

HAJ YAMAK (3)

7312684

Bulkfartyg

Georgien

KHALDOUN

7610270

Bulkfartyg

Arabrepubliken Syrien

MALBORK

7725520

Bulkfartyg

Georgien

TRINITY

7614965

Bulkfartyg

Kambodja


(1)  Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/106/EG (EGT L 19, 22.1.2002, s. 17).

(2)  Artikel 7b.1 lyder enligt följande:

”En medlemsstat skall se till att ett fartyg som tillhör en kategori i avsnitt A i bilaga XI vägras tillträde till dess hamnar, utom i de situationer som beskrivs i artikel 11.6, om fartyget

antingen

är flaggat i en stat som står upptagen i den svarta lista som publiceras i den årliga MOU-rapporten, och

har kvarhållits mer än två gånger under de senaste 24 månaderna i en hamn i en stat som undertecknat MOU,

eller

är flaggat i en stat med omdömet mycket hög risk eller hög risk i den svarta lista som publiceras i den årliga MOU-rapporten, och

har kvarhållits mer än en gång under de senaste 36 månaderna i en hamn i en stat som undertecknat MOU.

Förbudet mot tillträde skall börja gälla så snart fartyget har getts tillstånd att lämna den hamn där det kvarhölls för andra eller, om så är fallet, tredje gången.”

(3)  Fartyg som fått tillträdesförbudet hävt i enlighet med det förfarande som föreskrivs i del B i bilaga XI till direktiv 95/21/EG.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/3


Eurons växelkurs (1)

21 september 2007

(2007/C 222/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4049

JPY

japansk yen

162,46

DKK

dansk krona

7,4532

GBP

pund sterling

0,69730

SEK

svensk krona

9,2060

CHF

schweizisk franc

1,6517

ISK

isländsk krona

88,07

NOK

norsk krona

7,7865

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5842

CZK

tjeckisk koruna

27,523

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

249,94

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7059

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,7655

RON

rumänsk leu

3,3993

SKK

slovakisk koruna

33,925

TRY

turkisk lira

1,7294

AUD

australisk dollar

1,6324

CAD

kanadensisk dollar

1,4071

HKD

Hongkongdollar

10,9352

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8987

SGD

singaporiansk dollar

2,1167

KRW

sydkoreansk won

1 294,33

ZAR

sydafrikansk rand

9,8870

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,5418

HRK

kroatisk kuna

7,3057

IDR

indonesisk rupiah

12 868,88

MYR

malaysisk ringgit

4,8392

PHP

filippinsk peso

63,600

RUB

rysk rubel

35,2460

THB

thailändsk baht

44,554


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/4


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 222/04)

Stöd nr

XT 77/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaams Gewest

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA GE SECURITY EMEA te Zaventem (dossier 2007G00034)

Rättslig grund

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): –; Totalt planerat stödbelopp: 0,94451432 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

23.4.2007

Varaktighet

22.4.2010

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Andra tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Stöd nr

XT 78/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaams Gewest

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ad hoc opleidingssteun aan de NV TUPPERWARE BELGIUM (dossier 2006G00200)

Rättslig grund

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): –; Totalt planerat stödbelopp: 0,555934 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

1.1.2007

Varaktighet

31.12.2009

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Annan tillverkning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Stöd nr

XT 80/07

Medlemsstat

Italien

Region

Piemonte

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/1993 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali. Periodo 2007/2008

Rättslig grund

Deliberazione della giunta regionale n. 44-6507 del 23 luglio 2007

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 4,58 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

31.8.2007

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Piemonte, Direzione regionale Formazione professionale — Lavoro Settore Attività formativa

via Magenta, 12

I-10128 Torino

Province piemontesi (TO, VC, NO, CN, AT, AL, BI, VCO)


Stöd nr

XT 81/07

Medlemsstat

Italien

Region

Friuli Venezia Giulia

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Formazione a favore di lavoratori occupati (Legge 8 marzo 2000 n. 5, articolo 6, comma 4)

Rättslig grund

Legge 8 marzo 2000 n. 53, articolo 6, comma 4

Decreti interministeriali (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'Economia e delle finanze) del 17.12.2004 (GURI n. 25/2005) e del 26.5.2004 (GURI n. 135/2004)

Deliberazione della giunta regionale n. 1157 del 18 maggio 2007

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 0,22 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

30.7.2007

Varaktighet

31.12.2008

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale Lavoro, formazione, università e ricerca

Via San Francesco, 37

I-34133 Trieste


Stöd nr

XT 82/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardia

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Interventi regionali in materia di formazione

Rättslig grund

Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

Delibera di giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006«Programma di sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 2 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

1.10.2007

Varaktighet

31.12.2013

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Jordbruk, Fiske och vattenbruk, Andra tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano


Stöd nr

XT 83/07

Medlemsstat

Ungern

Region

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország, azaz Magyarország egész területe

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Képzési célú támogatás a Regionális Fejlesztés Operatív Programokból

Rättslig grund

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 7 400 miljoner HUF; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

30.7.2007

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Allmän utbildning; Särskild utbildning

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest


Stöd nr

XT 85/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Programa Forma't

Rättslig grund

Resolución TRE/2549/2007, de 1 de agosto, por la que se desarrolla el procedimiento de concesión de subvenciones de formación para trabajadores/as del programa «Forma't», y se abren las convocatorias para la presentación de solicitudes para la subvención de los costes generados en las empresas por la participación de sus trabajadores en estas acciones de 2007 y 2008 (DOGC núm. 4945 de 10.8.2007)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 19,5 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Datum för genomförande

11.8.2007

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Allmän utbildning

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Servicio de Ocupación de Cataluña

C/ Llull, 297-307

E-08019 Barcelona


22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/8


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 222/05)

Stöd nummer

XS 129/07

Medlemsstat

Österrike

Region

Wien

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Einzelbeihilfe zugunsten gemeinnütziger Verein Kuratorium zur Errichtung von Senioren-Wohnanlagen Fortuna, A-1120 Wien, Khleslplatz 6. Es ist ein Unternehmen im Sinn des Anhangs 1 der VO 70/2001

Rättslig grund

Beschluss Gemeinderat vom 29.3.2007

Typ av stöd

Engångsstöd

Budget

Räntefritt lån på 1,7 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Brutto: 5,49 % av byggkostnaderna för seniorbostäderna (inkl. bikostnader, inredning och grundarbete);

Netto: samma som stödnivån brutto, eftersom det stödmottagande företaget inte strävar efter någon vinst.

Datum för genomförande

3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

3.2027

Stödets syfte

Små och medelstora företag: Att stöda en allmännyttig förening som ordnar med äldreboende och äldreomsorg. Ett särskilt syfte är att bygga ett seniorhus på adressen A-1030 Wien, Baumgasse 22-24, och därmed skapa ett så stort utbud och en så bra infrastruktur som möjligt för äldre människor

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Andra tjänster: tjänster i samband med tillhandahållande av seniorbostäder, fastighetsmarknaden, särskilt marknaden för bostäder avsedda för äldre människor

Den beviljande myndighetens namn och adress

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 5

Ebendorferstraße 2

A-1082 Wien

Övriga upplysningar

Det stödmottagande företaget är en allmännyttig förening som inte drivs i vinstsyfte utan strävar mot mål i det allmännas intresse på området för socialt boende och omsorg om äldre, sjuka eller rörelsehindrade


Stöd nummer

XS 140/07

Medlemsstat

Nederländerna

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ambient Systems BV

Rättslig grund

Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost-Nederland, Programmadocument Werk maken van Kennis Oost-Nederland

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie „Gelderland kiest voor groei”, Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsidieregeling Gelderland 1998

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Beviljat stöd totalt: 128 404 EUR

Givare:

Ekonomiministeriet: 64 202 EUR

Provinsen Gelderland: 32 101 EUR

Provinsen Overijssel: 32 101 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

46,7 %

Datum för genomförande

4.4.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Engångsstöd

Stödets syfte

Forskning, utveckling och innovation

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerie van Economische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Nederland

Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, Nederland

Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, Nederland

Övriga upplysningar

Stödordningen Omnibus har lagts fram för kommissionen för godkännande (N 56/07). Åtaganden håller på att göras med förbehåll för kommissionens godkännande. Detta projekt behöver dock inte godkännas på förhand, eftersom det uppfyller villkoren i gruppundantagsförordningen för små och medelstora företag. Därför kunde stödet beviljas utan kommissionens förhandsgodkännande


Stöd nummer

XS 141/07

Medlemsstat

Italien

Region

Veneto

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Veneto

Rättslig grund

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2001, n. 3655

Decreto del dirigente regionale della direzione Industria 23 aprile 2002, n. 379

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

5 miljoner EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

I enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 70/2001 får stödnivån brutto inte överskrida 7,5 % eller 15 % beroende på företagets storlek.

Om investeringen äger rum i områden som är berättigade till regionalstöd får stödnivån inte överstiga det tak för regionalt investeringsstöd som fastställts i den karta som kommissionen har godkänt för varje medlemsstat med mer än med de procentenheter som anges i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 70/2001.

När det gäller bearbetning eller marknadsföring av jordbruksprodukter får stödnivån inte överstiga

50 % av de stödberättigande investeringarna i områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget,

40 % av de stödberättigande kostnaderna i andra regioner

Datum för genomförande

Dagen för översändandet av detta informationsdokument

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till kooperativa små och medelstora företag för investeringar i materiella anläggningstillgångar. Investeringsprojekten får endast genomföras efter det att en ansökan om finansiering lämnats in.

Stödberättigande utgifter (exklusive moms) i samband med förvärv av mark och byggnader, utförande av murningsarbeten, förvärv, modernisering och omstrukturering av maskiner, utrustning och anläggningar

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Veneto

Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali

Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I-30172 Venezia-Mestre

Tel. (39) 041 270 58 10

Fax (39) 041 279 58 08

E-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Organo deliberante:

«Dirigente direzione Industria della Regione Veneto», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato l'8 marzo 2002 tra la Regione Veneto e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca nazionale del Lavoro SpA)

Övriga uppgifter

Maximibelopp för varje enskild investering: 2 miljoner EUR, upp till 70 % av de stödberättigande investeringarna.

Det beviljade stödet består av skillnaden mellan återbetalningar till marknadsränta och återbetalningar till den lägre räntesats som gäller för finansieringen


Stöd nummer

XS 144/07

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Česká republika mimo území hlavního města Prahy

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Rättslig grund

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

20,43 milj. EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Stödnivån har fastställts i enlighet med regionalstödskartan (kommissionens beslut nr N 510/06 av den 24.10.2006)

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.7.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2013

Stödets syfte

Stödet avser att diversifiera jordbruksföretags verksamhet mot annan verksamhet än jordbruk, främst inom följande NACE-områden: CB 14 (Annan industri för mineralutvinning), D (Tillverkning), F (Byggindustri), G (Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar, med undantag för grupp 51) (t.ex. finsnickeri, snickeri, smide, keramiktillverkning, korgflätning, glastillverkning, hantverk och annat byggnadsarbete, låssmide, tapetseriarbete, reparationer av maskiner och apparater, detaljhandel m.m.).

Vidare är stödet inriktat på bygge av decentraliserade lokaler för bearbetning och användning av förnyelsebara energikällor i syfte att skapa energisjälvförsörjning på landbygden samt att uppfylla Tjeckiens åtagande att uppnå en viss energiandel från förnybara källor

Sektor(er) av ekonomin som berörs

CB 14 (Annan industri för mineralutvinning)

D (Tillverkning)

E 40 (El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning)

F (Byggindustri)

G (Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar, med undantag för grupp 51)

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Tel. (420) 221 81 30 05

info@mze.cz

Övrigt

Internetadress där stödordningen offentliggjorts: www.mze.cz


Stöd nummer

XS 146/07

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Zuid-Limburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stichting Ronald McDonald Kindervallei

Rättslig grund

Artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

495 000 EUR

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja, den högsta tillåtna stödnivån för små företag är 15 %. I det här fallet är stödnivån 7,9 % (total investering 6,3 miljoner EUR, varav stöd 495 000 EUR

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 1.10.2007

Stödets syfte

Stöd till stiftelsen Ronald McDonald Kindervallei

Syftet med stödet är att täcka de nödvändiga investeringarna för att bygga en semesteranläggning för funktionshindrade barn och deras föräldrar

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster

Ja, vård av funktionshindrade

Den beviljande myndighetens namn och adress

Provincie Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 147/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lazio

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

Rättslig grund

1)

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modifiche

2)

Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. 171 del 25.7.2001)

3)

Art. 19, decreto legislativo 31.3.1998 n. 112

4)

Art. 45, comma 2, della legge regionale 6.8.1999, n. 14

5)

Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

6 milj. EUR (1)

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 70/2001 får inte stödnivån överstiga 7,5 % eller 15 % beroende på företagets storlek. När investeringen genomförts i en region som är berättigad till statligt stöd för regionala ändamål får inte stödnivån överstiga de tak för investeringsstöd för regionala ändamål som fastställts i den stödkarta som kommissionen godkänt för varje medlemsstat, utan ska följa de gränser som anges i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 70/2001

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 16.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Stödordningen har obegränsad varaktighet, men är i alla händelser undantagen från anmälningsskyldigheten enligt artikel 88.3 i EG-fördraget till och med den 30 juni 2008, då giltighetstiden för förordning (EG) nr 70/2001, med ändringar, löper ut, med undantag för eventuella förlängningar

Stödets syfte

Stöd till kooperativa små och medelstora företag för genomförande av investeringsprojekt i materiella anläggningstillgångar, som ska genomföras efter det att ansökan om finansiering lagts fram.

De stödberättigande kostnaderna (exklusive mervärdesskatt) avser förvärv av arealer och fastigheter, mureriarbeten, förvärv, modernisering och omstrukturering av maskiner, motorredskap och anordningar

Sektorer av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lazio

Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Area Risorse per le attività produttive

Via Rosa Raimondi Garibaldi

I-700147 Roma

Organo deliberante:

«Comitato di Gestione Foncooper — Regione Lazio», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13 marzo 2002 tra la Regione Lazio e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Beviljande av stora enskilda stöd

Det högsta stödbelopp som beviljas ett enskilt företag: 2 miljoner EUR, med ett tak på 70 % av de stödberättigande investeringarna.

Det beviljade stödet motsvarar skillnaden mellan återbetalningar till marknadsränta och återbetalningar till den lägre räntesats som gäller för lånet


Stöd nummer

XS 149/07

Medlemsstat

Italien

Region

Regione Calabria

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Agevolazioni per gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza sui luoghi di lavori e tutela ambientale

Rättslig grund

Legge 598/94 art.11

Delibera della giunta della regione Calabria n. 224 del 23.4.2007

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

20 milj. EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Stödordningen omfattas av de stödnivåer som anges i artikel 4.2 och 4.3 i förordning (EG) nr 70/2001 och får därför inte överskrida:

7,5 % BBE av de stödberättigande utgifterna för investeringar i medelstora företag.

15 % BBE av de stödberättigande utgifterna för investeringar i små företag.

Dessa tak kan höjas med 15 procentenheter (brutto) i de områden som omfattas av artikel 87.3 a i fördraget, efter det att stödkartan godkänts för perioden 2007–2013

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.5.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag i syfte att, genom räntesubventioner motsvarande 100 % av referensräntan, underlätta investeringar i tekniska, organisatoriska och kommersiella innovationer samt säkerhet och miljöskydd på arbetsplatser.

Finansieringsbeloppet kan uppgå till 100 % av investeringsplanen under en period på högst sju år, inklusive en amorteringsfri period på två år.

Stödbeloppet till varje enskilt företag får under inga omständigheter överstiga de högsta gränser för stödnivåer som fastställts i EU:s lagstiftning

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag, med undantag för turistsektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Calabria

Dipartimento Attività produttive

Viale Cassiodoro

Palazzo Europa

I-88100 Santa Maria di Catanzaro (CZ)

Webbplats

http://www.incentivi.mcc.it/calabria


Stöd nummer

XS 153/07

Medlemsstat

Lettland

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Rättslig grund

2007. gada 8. maija Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. (http://www.mk.gov.lv)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

17,244 milj. EUR

Totalt budget

120,707 milj. EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Stödnivå 40 %

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.7.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30.12.2013

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

NACE 1.1-15 (om slutprodukterna inte upptas i i bilaga I till EG-fördraget); NACE 1.1-17; NACE 1.1-18;

 

NACE 1.1-19; NACE 1.1-20; NACE 1.1-21;

 

NACE 1.1-22; NACE 1.1-24, bortsett från NACE 1.1-24.61;

 

NACE 1.1-25; NACE 1.1-26; NACE 1.1-28;

 

NACE 1.1-2, bortsett från NACE 1.1-29.6;

 

NACE 1.1-30; NACE 1.1-31; NACE 1.1-32;

 

NACE 1.1-33; NACE 1.1-36; NACE 1.1-37.1;

 

NACE 1.1-40; NACE 1.1-41; NACE 1.1-52.7;

 

NACE 1.1-72, bortsett från NACE 1.1-72.4 och NACE 1.1-72.6.NACE 1.1-74, bortsett från NACE 1.1-74.13, NACE

 

1.1-74.14, NACE 1.1-74.15, NACE 1.1-74.60, NACE 1.1-74.86, NACE 1.1-74.87;

 

NACE 1.1-85.2; NACE 1.1-90;

 

NACE 1.1-93, bortsett från NACE 1.1-93.04 och NACE 1.1-93.05

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 158/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Rättslig grund

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

1 milj. EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

200 000–300 000 EUR

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.1.2007 (ännu inga ärenden år 2007)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Obestämt

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Alla tjänster

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agentschap Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35, bus 12

B-1030 Brussel

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Åtgärden utesluter beviljande av stöd eller föreskriver förhandsanmälan hos kommissionen:

a)

om de stödberättigande kostnaderna uppgår till minst 25 milj. EUR och

bruttostödnivån minst är 50 %,

nettostödnivån minst är 50 % inom områden som kan få regionalt stöd, eller

b)

om det totala bruttostödbeloppet är minst 15 milj. EUR

Nej


Stöd nummer

XS 159/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Andalucía

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ayudas a las PYMES para las los costes asociados a la obtención y validación de patentes y otros derechos de propiedad industrial

Rättslig grund

Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 91 de 9 de mayo de 2007)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Årligt totalbelopp för stödordningen: 454 000 EUR

2007: 454 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel artikel 5c i förordningen

Andalusien är ett område som omfattas av artikel 87.3 a i EG-fördraget.

Stöd till

patent som grundas på grundläggande forskning: 100 %

patent som grundas på industriell forskning: 70 %

patent som grundas på utveckling före introduktion på marknaden: 40 %

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.1.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2007

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tél. (34) 95 503 52 05

Javier.visus@juntadeandalucia.es

Övriga upplysningar

Dirección:

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/05/aj-bojaVerPagina-2007-05/0,23343,bi%253D698010421882,00.html

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 160/07

Medlemsstat

Österrike

Region

Niederösterreich NUTS II: AT 12

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ecoplus Richtlinien für regionale betriebliche Investitionsprojekte in Niederösterreich

Rättslig grund

Gesellschaftsvertrag der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH sowie Aufsichtsratsbeschluss vom 5.4.2007

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Årlig budget:

Totalt ca 30 milj. EUR per år, varav ca 50 % (15 milj. EUR) för affärsprojekt:

Budgetandelen för rådgivning uppgår till ca 0,8 milj. EUR per år, varav ca 25 % (0,2 milj. EUR) för affärsprojekt

Högsta tillåtna stödnivå

Högst 50 % av de stödberättigade rådgivningskostnaderna

Högsta tillåtna stödnivå:

50 % för småföretag

50 % för medelstora företag

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.4.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30.6.2008

Stödets syfte

Huvudmålet är att understödja små och medelstora företag som förbereder att genomföra investeringsprojekt, särskilt genom att finansiera rådgivning.

Stöd lämnas till engångsåtgärder för att igångsätta, förbereda och genomföra samt säkra lovande investeringar

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ecoplus

Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Lugeck 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 513 78 50-0

Fax (43-1) 513 78 50-44

headoffice@ecoplus.at

www.ecoplus.at

Övrigt

Kontaktperson: Helmut Heinisch


Stöd nr

XS 183/07

Medlemsstat

Italien

Region

Regione autonoma Valle d'Aosta

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane

Rättslig grund

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år: 5 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

1.1.2007

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

All tillverkning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato Attività produttive e politiche del lavoro — Dipartimento Industria, artigianato ed energia

Piazza della Repubblica, 15

I-11100 Aosta


Stöd nr

XS 184/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Land Hessen

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Hessen Kapital für Gründung, Innovation und Wachstum

Hier: Investitionsbeteiligungen im Rahmen des Fonds „Hessen-Kapital I“

Zinsverbilligung von marktgerecht vergüteten darlehensähnlichen stillen Beteiligungen und Nachrangdarlehen, soweit zur Finanzierung von Investitionen verwendet

Rättslig grund

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-2013 des Landes Hessen (vorbehaltlich Genehmigung durch die Europäische Kommission)

Haushaltsgesetze des Landes Hessen

Hessisches Mittelstandsförderprogramm

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år: 1,5 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

1.9.2007

Varaktighet

31.12.2013

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bewilligungsausschuss des Fonds „Hessen-Kapital“

BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH

Schumannstraße 4-6

D-60325 Frankfurt am Main


Stöd nr

XS 185/07

Medlemsstat

Spanien

Region

País Vasco

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Gauzatu Industria

Rättslig grund

Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejera de Industria, Comercio, y Turismo, por la que se regulan el programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras (BOPV no 112 de 12 de junio de 2007)

Link: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070612&a=200703316.

Resolución de 21 de mayo de 2007 del Viceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2007 (BOPV no 113 de 13 de junio de 2007).

Link: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070613&a=200703343

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år: 26 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

13.6.2007

Varaktighet

31.12.2013

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Stål, Varvsindustri, Syntetfibrer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sr. José Ignacio Telletxea Fernández

Viceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz


(1)  Stödordningens beräknade utgifter per år omfattar även de beräknade årliga utgifterna för den stödordning med samma rättsliga grund som avser små och medelstora företag som omfattas av förordning (EG) nr 1857/2006.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

22.9.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 222/21


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4640 – BAE Systems/VT/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 222/06)

1.

Kommissionen mottog den 12 september 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen BAE Systems plc (”BAES”, Storbritannien) och VT Group plc (”VT”, Storbritannien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag (”JV”) genom överlåtelse av aktier och tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

BAES: Tillverkare av luft- och rymdsystem för både kommersiellt bruk och försvaret, inkluderande militära flygplan, ytfartyg, ubåtar, stridsfordon, radar, flygelektronik samt kommunikations-, elektronik- och vapensystem,

VT: Stödtjänster och fartygsbyggnad,

JV: Bygge av militära flottfartyg och tillhörande stödverksamhet.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4640 – BAE Systems/VT/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.