ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 222

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 22. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 222/01

Lietas ierosināšana (Lieta COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio) ( 1 )

1

2007/C 222/02

Kuģu saraksts, kuriem no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 31. augustam bijusi liegta ienākšana Kopienas ostās saskaņā ar 7.b pantu Padomes Direktīvā 95/21/EK par ostas valsts kontroli kuģošanai

2

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 222/03

Euro maiņas kurss

3

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 222/04

Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam ( 1 )

4

2007/C 222/05

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem ( 1 )

8

 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 222/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4640 — BAE Systems/VT/JV) ( 1 )

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Komisija

22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/1


Lietas ierosināšana

(Lieta COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 222/01)

Komisija 2007. gada 18. septembrī nolēma ierosināt lietu par augstāk minēto koncentrāciju, tā kā Komisija ir konstatējusi, ka paziņotā koncentrācija rada pamatotas šaubas attiecībā uz atbilstību kopējam tirgum. Lietas ierosināšana uzsāk izmeklēšanas otro posmu attiecībā uz paziņoto koncentrāciju, un tā neskar galīgo lēmumu šajā lietā. Lēmums ir balstīts uz Padomes Regulas (EK) Nr.139/2004 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Komisija uzaicina ieinteresētās puses iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto koncentrāciju.

Lai nodrošinātu procedūras ievērošanu, novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 15 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4781 — Norddeutsche Affinerie/Cumerio uz šādu adresi:

Commission of the European Communities

Competition DG

Merger Network

Rue Joseph II/Jozef II-straat 70

B-1000 Brussels


22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/2


Kuģu saraksts, kuriem no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 31. augustam bijusi liegta ienākšana Kopienas ostās saskaņā ar 7.b pantu Padomes Direktīvā 95/21/EK par ostas valsts kontroli kuģošanai

(2007/C 222/02)

Saskaņā ar Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīvas 95/21/EK par ostas valsts kontroli kuģošanai (1)7.b panta 1. punktu kuģiem, kas aizturēti vairākkārt, ir liegta ienākšana dalībvalstu ostās (2).

Turpmāk tabulā ir sniegts to kuģu saraksts, kuriem no 2006. gada 1. oktobra līdz 2007. gada 31. augustam bijusi liegta ienākšana Kopienas ostās.

Kuģa nosaukums

SJO numurs

Kuģa tips

Karoga valsts:

HAJ YAMAK (3)

7312684

Sauskravu kuģis

Gruzija

KHALDOUN

7610270

Sauskravu kuģis

Sīrijas Arābu Republika

MALBORK

7725520

Sauskravu kuģis

Gruzija

TRINITY

7614965

Sauskravu kuģis

Kambodža


(1)  Jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/106/EK (OV L 19, 22.1.2002., 17. lpp.).

(2)  Direktīvas 7.b panta 1. pantā ir noteikts:

“Dalībvalsts nodrošina to, ka kuģim, kas pieder vienai no XI pielikuma A iedaļas kategorijām, aizliedz iebraukšanu savās ostās, izņemot situācijas, kuras aprakstītas 11. panta 6. punktā, ka kuģis

vai nu

kuģo ar tādas valsts karogu, kas iekļauta melnajā sarakstā, kurš publicēts Parīzes SM gada pārskatā, un

ir ticis aizturēts vairāk nekā divas reizes iepriekšējos 24 mēnešos valsts, kas parakstījusi Parīzes SM, ostā,

vai

kuģo ar tādas valsts karogu, ko apraksta kā “ļoti liela riska” vai “liela riska” melnajā sarakstā, kurš publicēts Parīzes SM gada pārskatā, un

ir ticis aizturēts vairāk nekā divas reizes iepriekšējos 36 mēnešos valsts, kas parakstījusi Parīzes SM, ostā.

Iebraukšanas aizliegums stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad kuģim ir atļauts atstāt ostu, kurā tas bijis aizturēts attiecīgi otro vai trešo reizi”.

(3)  Kuģi, attiecībā uz kuriem rīkojums par ienākšanas atteikumu vēlāk tika atcelts saskaņā ar Direktīvas 95/21/EK XI pielikuma B daļā izklāstītajām procedūrām.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

Komisija

22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/3


Euro maiņas kurss (1)

2007. gada 21. septembris

(2007/C 222/03)

1 euro=

 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4049

JPY

Japānas jēna

162,46

DKK

Dānijas krona

7,4532

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,69730

SEK

Zviedrijas krona

9,2060

CHF

Šveices franks

1,6517

ISK

Islandes krona

88,07

NOK

Norvēģijas krona

7,7865

BGN

Bulgārijas Ieva

1,9558

CYP

Kipras mārciņa

0,5842

CZK

Čehijas krona

27,523

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

249,94

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7059

MTL

Maltas lira

0,4293

PLN

Polijas zlots

3,7655

RON

Rumānijas leja

3,3993

SKK

Slovākijas krona

33,925

TRY

Turcijas lira

1,7294

AUD

Austrālijas dolārs

1,6324

CAD

Kanādas dolārs

1,4071

HKD

Hongkongas dolārs

10,9352

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8987

SGD

Singapūras dolārs

2,1167

KRW

Dienvidkorejas vons

1 294,33

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,8870

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

10,5418

HRK

Horvātijas kuna

7,3057

IDR

Indonēzijas rūpija

12 868,88

MYR

Malaizijas ringits

4,8392

PHP

Filipīnu peso

63,600

RUB

Krievijas rublis

35,2460

THB

Taizemes bats

44,554


(1)  

Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/4


Informācija, ko paziņojušas dalībvalstis par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 68/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu mācību atbalstam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 222/04)

Atbalsta Nr.

XT 77/07

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Vlaams Gewest

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA GE SECURITY EMEA te Zaventem (dossier 2007G00034)

Juridiskais pamats

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Budžets

Plānotie gada izdevumi: —; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 0,94451432 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

23.4.2007.

Atbalsta ilgums

22.4.2010.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Citi pakalpojumi

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Atbalsta Nr.

XT 78/07

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Vlaams Gewest

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ad hoc opleidingssteun aan de NV TUPPERWARE BELGIUM (dossier 2006G00200)

Juridiskais pamats

Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003)

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Budžets

Plānotie gada izdevumi: —; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 0,555934 milj

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2009.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Citas ražošanas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Agentschap Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Koning Albert II laan 35, bus 12

B-1030 Brussel


Atbalsta Nr.

XT 80/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Piemonte

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Direttiva relativa alla formazione continua — Legge 236/1993 — Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali. Periodo 2007/2008

Juridiskais pamats

Deliberazione della giunta regionale n. 44-6507 del 23 luglio 2007

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 4,58 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

31.8.2007.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt mācību atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Piemonte, Direzione regionale Formazione professionale — Lavoro Settore Attività formativa

via Magenta, 12

I-10128 Torino

Province piemontesi (TO, VC, NO, CN, AT, AL, BI, VCO)


Atbalsta Nr.

XT 81/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Friuli Venezia Giulia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Formazione a favore di lavoratori occupati (Legge 8 marzo 2000 n. 5, articolo 6, comma 4)

Juridiskais pamats

Legge 8 marzo 2000 n. 53, articolo 6, comma 4

Decreti interministeriali (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'Economia e delle finanze) del 17.12.2004 (GURI n. 25/2005) e del 26.5.2004 (GURI n. 135/2004)

Deliberazione della giunta regionale n. 1157 del 18 maggio 2007

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 0,22 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

30.7.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2008.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt mācību atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale Lavoro, formazione, università e ricerca

Via San Francesco, 37

I-34133 Trieste


Atbalsta Nr.

XT 82/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lombardia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Interventi regionali in materia di formazione

Juridiskais pamats

Legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»

Delibera di giunta regionale n. VIII/3910 del 27 dicembre 2006«Programma di sviluppo rurale 2007-2013 [Regolamento (CE) n. 1698/2005]»

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 2 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

1.10.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība, Zivsaimniecība un akvakultūra, Citi pakalpojumi

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Lombardia — Direzione generale Agricoltura

Via Pola, 12/14

I-20124 Milano


Atbalsta Nr.

XT 83/07

Dalībvalsts

Ungārija

Reģions

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország, azaz Magyarország egész területe

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Képzési célú támogatás a Regionális Fejlesztés Operatív Programokból

Juridiskais pamats

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: HUF 7 400 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

30.7.2007.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Vispārējās mācības; Speciālās mācības

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt mācību atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pozsonyi út 56.

H-1133 Budapest


Atbalsta Nr.

XT 85/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Cataluña

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Programa Forma't

Juridiskais pamats

Resolución TRE/2549/2007, de 1 de agosto, por la que se desarrolla el procedimiento de concesión de subvenciones de formación para trabajadores/as del programa «Forma't», y se abren las convocatorias para la presentación de solicitudes para la subvención de los costes generados en las empresas por la participación de sus trabajadores en estas acciones de 2007 y 2008 (DOGC núm. 4945 de 10.8.2007)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 19,5 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-7. punktu

Īstenošanas datums

11.8.2007.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Vispārējās mācības

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt mācību atbalstu

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Servicio de Ocupación de Cataluña

C/ Llull, 297-307

E-08019 Barcelona


22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/8


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 222/05)

Atbalsta Nr.

XS 129/07

Dalībvalsts

Austrija

Reģions

Wien

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Einzelbeihilfe zugunsten gemeinnütziger Verein Kuratorium zur Errichtung von Senioren-Wohnanlagen Fortuna, A-1120 Wien, Khleslplatz 6. Es ist ein Unternehmen im Sinn des Anhangs 1 der VO 70/2001

Juridiskais pamats

Beschluss Gemeinderat vom 29.3.2007

Pasākuma veids

Individuālais atbalsts

Budžets

Plānotā atbalsta kopsumma: Bezprocentu aizdevums EUR 1,7 miljonu apmērā

Atbalsta maksimālā intensitāte

Bruto: 5,49 % no veco ļaužu pansionāta celtniecības izmaksām (ieskaitot saistītos izdevumus, stiprinājumus/armatūru un zemi).

Neto: Tāda pati kā bruto intensitāte, jo saņēmējs ir bezpeļņas uzņēmums

Īstenošanas datums

2007.3

Atbalsta ilgums

Līdz 2027.3

Atbalsta mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi: Atbalsts bezpeļņas apvienībai, kas būvē mājokļus un aprūpes iestādes vecāka gadagājuma cilvēkiem. Īpaši atbalsts dos iespēju uzbūvēt veco ļaužu pansionātu (A-1030 Wien, Baumgasse 22-24), kas nodrošinās iespējami visplašāko pakalpojumu klāstu un vislabāko infrastruktūru vecāka gadagājuma cilvēkiem

Tautsaimniecības nozares

Citi pakalpojumi: mājokļu nodrošināšana vecāka gadagājuma cilvēkiem, īpašuma tirgum, īpaši vecāka gadagājuma cilvēku izmitināšanas tirgum

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 5

Ebendorferstraße 2

A-1082 Wien

Cita informācija

Saņēmējs ir bezpeļņas apvienība, un šajā statusā nav virzīta uz peļņas gūšanu; tas īsteno mērķus, kas noteikti vispārējās interesēs attiecībā uz sociālo mājokļu sistēmu un vecāka gadagājuma cilvēku, slimnieku un invalīdu aprūpi


Atbalsta Nr.

XS 140/07

Dalībvalsts

Nīderlande

Individuāla atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ambient Systems BV

Juridiskais pamats

Kaderwet EZ, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006, Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 Oost-Nederland, Programmadocument Werk maken van Kennis Oost-Nederland

Voor de bijdrage van de provincie Gelderland: Statennotitie „Gelderland kiest voor groei”, Subsidieregeling SEB (Sociaal Economisch Beleid), Algemene subsidieregeling Gelderland 1998

Bijdrage provincie Overijssel: Algemene Subsidieverordening provincie Overijssel

Uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopējā summa

Uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: EUR 128 404

No tās summa, ko piešķīra:

Ekonomikas ministrija: EUR 64 202

Gelderlandes province: EUR 32 101

Overeiselas province: EUR 32 101

Atbalsta maksimālā intensitāte

46,7 %

Īstenošanas datums

4.4.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Vienreizēja subsīdija

Atbalsta mērķis

Pētniecība, attīstība un jauninājumi

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministerie van Economische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC Den Haag, Nederland

Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, Nederland

Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle, Nederland

Cita informācija

Subsīdiju shēma “Omnibus” iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijai (N 56/07). Pašlaik tiek uzņemtas saistības, kas jāapstiprina Komisijai. Tomēr šim projektam nav vajadzīgs iepriekšējs apstiprinājums; tas atbilst kritērijiem, kas paredzēti regulā par atbrīvojumiem MVU. Tāpēc bija iespējams piešķirt subsīdiju, nesaņemot Komisijas iepriekšēju apstiprinājumu


Atbalsta Nr.

XS 141/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Veneto

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Veneto

Juridiskais pamats

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49, modificata con legge 5 marzo 2001 n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato (ora Ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2001, n. 3655

Decreto del dirigente regionale della direzione Industria 23 aprile 2002, n. 379

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

EUR 5 miljoni

Galvotais aizdevums

 

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopējais apjoms

 

Galvotais aizdevums

 

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar 4. panta noteikumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 atbalsta intensitāte atkarībā no uzņēmuma lieluma nedrīkst pārsniegt 7,5 % vai 15 %.

Ja ieguldījumus veic teritorijās, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu, atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt reģionālā ieguldījumu atbalsta maksimālo robežu, kas noteikta plānā, ko apstiprinājusi Komisija katrai dalībvalstij, vairāk nekā par to procentuālo apmēru, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 70/2001 4. panta 3. punktā.

Ieguldījumiem lauksaimniecības produktu apstrādē un tirdzniecībā maksimālā atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt:

50 % no attaisnotajiem ieguldījumiem reģionos, kas ir tiesīgi reģioni saskaņā ar EK Līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunktu;

40 % no attaisnotajiem izdevumiem citos reģionos

Īstenošanas datums

Šīs informācijas paziņošanas datums

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2008.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU, kas sadarbojas, īstenojot ieguldījumu projektus materiālos pamatlīdzekļos, kas tiks īstenoti pēc tam, kad tiks iesniegts finansēšanas pieprasījums.

Attaisnotie izdevumi (atskaitot PVN), kas saistīti ar zemes un ēku iegādi, celtniecības darbu veikšanu, kā arī ar mašīnu, iekārtu un ierīču iegādi, modernizēšanu un rekonstrukciju

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Veneto

Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali

Direzione Industria

Corso del Popolo, 14

I-30172 Venezia-Mestre

Tel. (39) 041 270 58 10

Fax (39) 041 279 58 08

E-mail: dir.industria@regione.veneto.it

Organo deliberante:

«Dirigente direzione Industria della Regione Veneto», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato l'8 marzo 2002 tra la Regione Veneto e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca nazionale del Lavoro SpA)

Cita informācija

Katra atsevišķā finansēšanas projekta maksimālā summa ir EUR 2 miljoni, ievērojot ierobežojumu 70 % no attaisnotajiem ieguldījumiem.

Piešķirtais atbalsts ir starpība starp kompensācijām, ko aprēķina tirgus cenās, un atmaksātajām subsīdijām, ko piemēro finansējumam


Atbalsta numurs

XS 144/07

Dalībvalsts

Čehijas Republika

Reģions

Česká republika mimo území hlavního města Prahy

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Juridiskais pamats

Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Program rozvoje venkova České republiky pro období 2007–2013

Saskaņā ar shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

EUR 20,43 miljoni

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar reģionālā atbalsta plānu (Komisijas 2006. gada 24. oktobra Lēmums Nr. N 510/06)

Īstenošanas datums

1.7.2007.

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Atbalsta mērķis

Atbalsts ir paredzēts, lai palīdzētu lauksaimniecības uzņēmumiem paplašināt savu darbību nozarēs, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, galvenokārt šādās NACE nozarēs: CB 14 (Citu derīgo izrakteņu ieguve), D (Ražošana), F (Būvniecība), G (Mehānisko transportlīdzekļu, motociklu, personīgai lietošanai paredzētu preču un mājsaimniecības preču, izņemot 51. pozīciju, labošana)(piemēram: būvgaldniecības darbi, namdaru darbi, smēdes darbi, podniecība, grozu pīšana, stikla izgatavošana, rokdarbi, mūrēšana, atslēdznieka darbi, polsterēšana, mašīnu un iekārtu labošana, mazumtirdzniecība utt.).

Atbalsts ir paredzēts arī decentralizētu iekārtu būvniecībai, lai ražotu un izmantotu atjaunojamos enerģijas avotus, lai tādējādi nodrošinātu lauku apvidu enerģētisko neatkarību un izpildītu Čehijas Republikas saistības attiecībā uz to, lai noteikta enerģijas daļa tiktu ražota no atjaunojamiem resursiem

Tautsaimniecības nozares

CB 14 (Citu derīgo izrakteņu ieguve)

D (Ražošana)

E 40 (Elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens piegāde)

F (Būvniecība)

G (Mehanizētu transportlīdzekļu, motociklu, personīgai lietošanai paredzētu preču un mājsaimniecības preču, izņemot 51. pozīciju,) labošana)

Atbildīgās iestādes nosaukums un adrese

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

CZ-117 05 Praha 1

Tel. (420) 221 81 30 05

info@mze.cz

Cita informācija

Atbalsta shēma ir publicēta šādā tīmekļa vietnē: www.mze.cz


Atbalsta Nr.

XS 146/07

Dalîbvalsts

Nīderlande

Reģions

Zuid-Limburg

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Stichting Ronald McDonald Kindervallei

Juridiskais pamats

Artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

EUR 495 000

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Jā. Atbalsta maksimālā intensitāte maziem uzņēmumiem ir 15 %. Šajā gadījumā atbalsta intensitāte ir 7,9 %. (Kopējais ieguldījums ir EUR 6,3 miljoni, atbalsts — EUR 495 000)

Īstenošanas datums

1.5.2007.

Atbalsta ilgums

Līdz 1.10.2007.

Atbalsta mērķis

Atbalsts Stichting Ronald McDonald Kindervallei

Veikt vajadzīgos ieguldījumus brīvdienu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai bērniem invalīdiem un viņu vecākiem

Tautsaimniecības nozares

Attiecina uz noteiktām nozarēm

Citi pakalpojumi

Jā, invalīdu aprūpe

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Provincie Limburg

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Lielas individuālā atbalsta subsīdijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta Nr.

XS 147/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Lazio

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Fondo di Rotazione per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione — Foncooper — in relazione alle iniziative nella Regione Lazio

Juridiskais pamats

1)

Titolo I della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modifiche

2)

Direttiva del ministero Industria, commercio e artigianato (ora ministero dello Sviluppo economico) del 9 maggio 2001 (G.U. 171 del 25.7.2001)

3)

Art. 19, decreto legislativo 31.3.1998 n. 112

4)

Art. 45, comma 2, della legge regionale 6.8.1999, n. 14

5)

Deliberazione di giunta regionale n. 1911 del 14 dicembre 2001

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

EUR 6 miljoni  (1)

Garantētie aizdevumi

 

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

 

Garantētie aizdevumi

 

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar 4. pantu Regulā (EK) Nr. 70/2001 atbalsta intensitāte nepārsniedz 7,5 % vai 15 % atkarībā no uzņēmuma lieluma. Ja ieguldījumus izdara reģionos, kas var pretendēt uz reģionālo atbalstu, tad reģionālo ieguldījumu atbalsta augšējo robežu, kas noteikta Komisijas apstiprinātā kartē katrai dalībvalstij, atbalsta intensitāte pārsniedz ne vairāk kā procentus, kas norādīti 4. panta 3. punktā Regulā (EK) Nr. 70/2001

Īstenošanas datums

16.5.2007.

Atbalsta ilgums

Neierobežots; tomēr atbalsta shēma ir atbrīvota no paziņošanas pienākuma, kas noteikts EK līguma 88. panta 3. punktā, līdz 2008. gada 30. jūnijam, kad zaudē spēku Regula (EK) Nr. 70/2001 ar grozījumiem, ja vien regulas termiņš netiek pagarināts

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU ieguldījumu projektiem materiālos pamatlīdzekļos, kuru īsteno pēc tam, kad iesniegts finansējuma pieprasījums.

Attaisnotie izdevumi (bez PVN), kas saistīti ar zemes un ēku iegādi, celtniecības darbu veikšanu un mašīnu, iekārtu un ierīču iegādi, modernizēšanu un rekonstrukciju

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās var piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Lazio

Assessorato Piccola e media impresa, commercio e artigianato

Direzione regionale Attività produttive

Area Risorse per le attività produttive

Via Rosa Raimondi Garibaldi

I-700147 Roma

Organo deliberante:

«Comitato di Gestione Foncooper — Regione Lazio», ai sensi della Convenzione stipulata il 26 giugno 2000 tra il Ministero Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA, Via Veneto, 119, I-00187 Roma) e dell'atto aggiuntivo stipulato in data 13 marzo 2002 tra la Regione Lazio e la predetta Coopercredito SpA (ora Banca Nazionale del Lavoro SpA)

Lielas individuālā atbalsta subsīdijas

Maksimālā summa katram atsevišķam finansējuma projektam: EUR 2 miljoni, bet ne vairāk kā 70 % no attaisnotajiem ieguldījumiem.

Piešķirtais atbalsts atspoguļo starpību starp atmaksājumiem, kas aprēķināti pēc tirgus likmes, un atmaksājumiem, kas aprēķināti pēc samazinātās finansējumam piemērotās likmes


Atbalsta atsauces numurs

XS 149/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Regione Calabria

Atbalsta shēmas nosaukums

Agevolazioni per gli investimenti in innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale, sicurezza sui luoghi di lavori e tutela ambientale

Juridiskais pamats

Legge 598/94 art.11

Delibera della giunta della regione Calabria n. 224 del 23.4.2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Kopējais apjoms gadā

EUR 20 miljoni

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Kopējais atbalsta apjoms

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbalsta intensitāte ir ierobežota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 70/2001 4. panta 2. punktu un nedrīkst pārsniegt:

7,5 % no attaisnoto izdevumu bruto dotāciju ekvivalenta ieguldījumiem vidējiem uzņēmumiem;

15 % no attaisnoto izdevumu bruto dotāciju ekvivalenta ieguldījumiem maziem uzņēmumiem;

atbalsta maksimālo intensitāti var palielināt par 15 % bruto procentu punktiem reģionos, uz ko attiecas 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts pēc atbalsta plāna 2007.-2013. gadam apstiprināšanas

Īstenošanas datums

1.5.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2008.

Atbalsta mērķis

Atbalsta shēmas mērķis ir, piešķirot procentu subsīdijas 100 % apmērā no standarta likmes, atvieglot ieguldījumus tehnoloģiskos, organizatoriskos un komerciālos jauninājumos, vides aizsardzībā un darbavietu drošībā.

Finansējuma apjoms var sasniegt 100 % no ieguldījumu plāna laikposmā līdz septiņiem gadiem, ieskaitot divu gadu labvēlības periodu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem atbalsta summa nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālā atbalsta intensitāti katram atsevišķam pieprasījumam

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās ir pieļaujams atbalsts MVU, izņemot tūrisma nozari

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Calabria

Dipartimento Attività produttive

Viale Cassiodoro

Palazzo Europa

I-88100 Santa Maria di Catanzaro (CZ)

Tīmekļa vietne

http://www.incentivi.mcc.it/calabria


Atbalsta Nr.

XS 153/07

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai

Juridiskais pamats

2007. gada 8. maija Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”. (http://www.mk.gov.lv)

Saskaņā ar shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

EUR 17,244 miljoni

Kopējais shēmas budžets

EUR 120,707 miljoni

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Atbalsta intensitāte 40 %

Īstenošanas datums

1.7.2007.

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.12.2013.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Attiecina uz noteiktām nozarēm

NACE 1.1-15(ja gala produkti nav minēti Eiropas Kopienas dibināšanas līguma I pielikumā); NACE 1.1-17; NACE 1.1-18;

 

NACE 1.1-19; NACE 1.1-20; NACE 1.1-21;

 

NACE 1.1-22; NACE 1.1-24, izņemot NACE 1.1-24.61;

 

NACE 1.1-25; NACE 1.1-26; NACE 1.1-28;

 

NACE 1.1-2, izņemot NACE 1.1-29.6;

 

NACE 1.1-30; NACE 1.1-31; NACE 1.1-32;

 

NACE 1.1-33; NACE 1.1-36; NACE 1.1-37.1;

 

NACE 1.1-40; NACE 1.1-41; NACE 1.1-52.7;

 

NACE 1.1-72, izņemot NACE 1.1-72.4 un NACE 1.1-72.6;

 

NACE 1.1-74, izņemot NACE 1.1-74.13, NACE 1.1-74.14, NACE 1.1-74.15, NACE 1.1-74.60, NACE 1.1-74.86, NACE 1.1-74.87;

 

NACE 1.1-85.2; NACE 1.1-90;

 

NACE 1.1-93, izņemot NACE 1.1-93.04 un NACE 1.1-93.05

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu


Atbalsta Nr.

XS 158/07

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Vlaanderen

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Juridiskais pamats

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Atbalsta shēma

Gada kopsumma

EUR 1 miljons

Garantētie aizdevumi

Individuālais atbalsts

Atbalsta kopsumma

EUR 200 000 līdz 300 000

Garantētie aizdevumi

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

No 1.1.2007. (2007. gadā vēl nav iesniegti pieteikumi.)

Atbalsta ilgums

Nav noteikts

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Tautsaimniecības nozares

Attiecina uz noteiktām nozarēm

Citi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Agentschap Economie

Ellipsgebouw

Koning Albert II-laan 35, bus 12

B-1030 Brussel

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. pantu

Pasākums neparedz atbalsta piešķiršanu vai paredz iepriekšēju Komisijas informēšanu par atbalsta piešķiršanu:

a)

ja kopējās kompensējamās izmaksas ir vismaz EUR 25 miljoni, un

bruto atbalsta intensitāte ir vismaz 50 %,

apgabalos, kas var pretendēt uz reģionālo atbalstu, neto atbalsta intensitāte ir vismaz 50 %; vai

b)

ja kopējā atbalsta summa ir vismaz EUR 15 miljoni


Atbalsta Nr.

XS 159/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Andalucía

Atbalsta shēmas nosaukums

Ayudas a las PYMES para las los costes asociados a la obtención y validación de patentes y otros derechos de propiedad industrial

Juridiskais pamats

Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 91 de 9 de mayo de 2007)

Plānotie gada izdevumi

Saskaņā ar shēmu piešķirtā kopsumma gadā: EUR 454 000

2007: EUR 454 000

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar 5. c pantu

Andalūzija ir viens no reģioniem, uz ko attiecas EK līguma 87. panta 3. punkta a) apakšpunkts.

Atbalsts paredzēts:

patentu iegūšanai, kas radušies fundamentālu pētījumu rezultātā: 100 %

patentu iegūšanai, kas radušies rūpnieciskās pētniecības rezultātā: 70 %

patentu iegūšanai, kas radušies pirmskonkurences attīstības rezultātā: 40 %

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Atbalsts ilgums

Līdz 31.12.2007.

Atbalsta mērķis

Atbalsts MVU

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tél. (34) 95 503 52 05

Javier.visus@juntadeandalucia.es

Cita informācija

Dirección:

http://andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/05/aj-bojaVerPagina-2007-05/0,23343,bi%253D698010421882,00.html

Lielas individuālā atbalsta dotācijas

Saskaņā ar regulas 6. a pantu


Atbalsta numurs

XS 160/07

Dalībvalsts

Austrija

Reģions

Niederösterreich NUTS II: AT 12

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Ecoplus Richtlinien für regionale betriebliche Investitionsprojekte in Niederösterreich

Juridiskais pamats

Gesellschaftsvertrag der ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH sowie Aufsichtsratsbeschluss vom 5.4.2007

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Gada budžets:

aptuveni EUR 30 miljoni gadā, no kuriem aptuveni 50 % (EUR 15 miljoni) ir paredzēti uzņēmējdarbībai.

Konsultāciju pakalpojumiem piešķirtā budžeta daļa ir aptuveni EUR 0,8 miljoni gadā, no kuriem aptuveni 25 % (EUR 0,2 miljoni) ir paredzēti uzņēmējdarbībai

Atbalsta maksimālā intensitāte

Līdz 50 % no attaisnotajām konsultāciju izmaksām.

Maksimāli pieļaujamā bruto atbalsta intensitāte:

50 % maziem uzņēmumiem;

50 % vidējiem uzņēmumiem

Īstenošanas datums

No 1.4.2007.

Shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 30.6.2008.

Atbalsta mērķis

Pamatmērķis ir atbalstīt MVU, kuri gatavojas īstenot investīciju projektus, galvenokārt finansējot konsultāciju pakalpojumus.

Shēma atbalsta individuālus pasākumus saistībā ar projektu izstrādi, sagatavošanu un īstenošanu, un daudzsološu investīciju nodrošināšanu

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ecoplus

Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Lugeck 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 513 78 50-0

Fax (43-1) 513 78 50-44

headoffice@ecoplus.at

www.ecoplus.at

Papildu informācija

Kontaktpersona: Helmut Heinisch


Atbalsta Nr.

XS 183/07

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Regione autonoma Valle d'Aosta

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane

Juridiskais pamats

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 5 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Atbalsta ilgums

30.6.2008.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas ražošanas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Regione Autonoma Valle d'Aosta — Assessorato Attività produttive e politiche del lavoro — Dipartimento Industria, artigianato ed energia

Piazza della Repubblica, 15

I-11100 Aosta


Atbalsta Nr.

XS 184/07

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Land Hessen

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Hessen Kapital für Gründung, Innovation und Wachstum

Hier: Investitionsbeteiligungen im Rahmen des Fonds „Hessen-Kapital I“

Zinsverbilligung von marktgerecht vergüteten darlehensähnlichen stillen Beteiligungen und Nachrangdarlehen, soweit zur Finanzierung von Investitionen verwendet

Juridiskais pamats

Operationelles EFRE-Programm „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 2007-2013 des Landes Hessen (vorbehaltlich Genehmigung durch die Europäische Kommission)

Haushaltsgesetze des Landes Hessen

Hessisches Mittelstandsförderprogramm

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 1,5 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

1.9.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares, kurās drīkst piešķirt atbalstu MVU

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Bewilligungsausschuss des Fonds „Hessen-Kapital“

BM H Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH

Schumannstraße 4-6

D-60325 Frankfurt am Main


Atbalsta Nr.

XS 185/07

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

País Vasco

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Gauzatu Industria

Juridiskais pamats

Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejera de Industria, Comercio, y Turismo, por la que se regulan el programa Gauzatu-Industria, de impulso a la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras (BOPV no 112 de 12 de junio de 2007)

Link: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070612&a=200703316.

Resolución de 21 de mayo de 2007 del Viceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2007 (BOPV no 113 de 13 de junio de 2007).

Link: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20070613&a=200703343

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Budžets

Plānotie gada izdevumi: EUR 26 milj; Kopējais plānotais atbalsta apjoms: —

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. panta 2.-6. punktu un 5. pantu

Īstenošanas datums

13.6.2007.

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Mērķis

Mazie un vidējie uzņēmumi

Tautsaimniecības nozares

Tērauda ražošana, Kuģu būve, Sintētisko šķiedru ražošana

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Sr. José Ignacio Telletxea Fernández

Viceconsejero de Tecnología y Desarrollo Industrial

Departamento de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia-San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria-Gasteiz


(1)  Gada izdevumi ietver izmaksas, kas paredzētas saskaņā ar atbalsta shēmu, kurai ir tas pats juridiskais pamats un kura paredzēta tiem MVU, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1857/2006.


V Atzinumi un paziņojumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Komisija

22.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/21


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4640 — BAE Systems/VT/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 222/06)

1.

Komisija 2007. gada 12. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), ar kuru uzņēmumi BAE Systems plc (“BAES”, Apvienotā Karaliste) un VT Group plc (“VT”, Apvienotā Karaliste) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār jaunizveidotu uzņēmumu, kas veido kopuzņēmumu (“JV”), nododot akcijas un aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums BAES: aizsardzības sistēmu un aviācijas sistēmu ražošana komerciāliem mērķiem, ieskaitot militāros lidaparātus, kuģus, zemūdenes, kaujas transportlīdzekļus, radarus, aviācijas elektroniku, sakaru līdzekļus, elektroniskas iekārtas un vadāmo ieroču sistēmas;

uzņēmums VT: atbalsta pakalpojumi un kuģubūve;

uzņēmums JV: virsūdens jūras kuģu kuģubūve un ar to saistīti pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4640 — BAE Systems/VT/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.