21.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 118/23


2012 m. kovo 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Europos Komisija prieš Amerigo Liotti

(Byla T-167/09 P) (1)

(Apeliacinis skundas - Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimas - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Vertinimas už 2006 metus - Bendrosios įgyvendinimo nuostatos - Nuoseklus ir suderintas vertinimo kriterijų taikymas)

2012/C 118/37

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama B. Eggers ir K. Herrmann

Kita proceso šalis: Amerigo Liotti (Senningerberg, Liuksemburgas), atstovaujamas advokato F. Frabetti

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2009 m. vasario 17 d. Europos Sąjungos tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimo, priimto byloje Liotti prieš Komisiją (F-38/08, dar nepaskelbta Rinkinyje) panaikinimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Europos Komisija padengia savo ir Amerigo Liotti patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 167, 2009 7 18