31.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 110/55


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2015

(2015/C 110/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

Avdelning 2 – Totalt

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

3 0

EKONOMISKT BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4 0

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

289 149

271 340,22

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

289 149

271 340,22

 

TOTALSUMMA

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

114 000

45 000

73 067,25

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

270 000

439 161,23

1 4

KOSTNADER FÖR JURIDISK HJÄLP, LÄKARVÅRD OCH UTBILDNING

378 000

368 000

324 113,62

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIAL OMSORG

675 000

592 000

526 978,32

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

3 000

3 945,11

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

244 000,—

 

Avdelning 1 – Totalt

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

ADB

774 000

819 000

812 620,96

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

39 000

42 000

15 834,11

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

169 000

157 000

129 432,42

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

9 000

26 000

21 146,99

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

30 000

30 000

77 550,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 2 – Totalt

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DRIFTSKOSTNADER

3 2

FRIHETER

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

JÄMLIKHET

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

RÄTTSSKIPNING

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

BYRÅNS ENHETER OCH SAMRÅDSMEKANISMER

490 000

475 000

448 172,58

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

139 150

105 000

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

TOTALSUMMA

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Totalt A

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Totalt AST

27

28

28

Totalsumma

73

75

78

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda s

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Totalt

29

29

Utsända nationella experter

9

9

Totalt

38

38