31.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 110/55


Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2015. finanšu gadu

(2015/C 110/11)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2015. finanšu gads

2014. finanšu gads

2013. finanšu gads

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

 

2. sadaļa – Kopā

21 229 000

21 229 000

21 348 510,—

3

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

3 0

UZŅĒMĒJAS DALĪBVALSTS FINANSIĀLIE IEGULDĪJUMI

p.m.

p.m.

0,—

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

4

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

4 0

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

p.m.

p.m.

0,—

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

0,—

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

289 149

271 340,22

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

289 149

271 340,22

 

KOPSUMMA

21 229 000

21 518 149

21 619 850,22

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2015. gada apropriācijas

2014. gada apropriācijas

Izpilde 2013. gadā

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

10 217 000

10 557 000

9 338 902,48

1 2

AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

114 000

45 000

73 067,25

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

200 000

270 000

439 161,23

1 4

JURIDISKIE, MEDICĪNAS UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

378 000

368 000

324 113,62

1 5

MOBILITĀTE, CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

372 000

350 000

335 900,92

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

675 000

592 000

526 978,32

1 7

REPREZENTĀCIJA

5 000

3 000

3 945,11

1 9

1. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

p.m.

244 000,—

 

1. sadaļa – Kopā

11 961 000

12 185 000

11 286 068,93

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 130 000

1 340 000

1 032 188,77

2 1

INFORMĀTIKA

774 000

819 000

812 620,96

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

39 000

42 000

15 834,11

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

67 000

74 000

55 206,43

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

169 000

157 000

129 432,42

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

9 000

26 000

21 146,99

2 6

PĒTĪJUMI, APSEKOJUMI UN KONSULTĀCIJAS

30 000

30 000

77 550,—

2 9

2. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

p.m.

p.m.

0,—

 

2. sadaļa – Kopā

2 218 000

2 488 000

2 143 979,68

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 2

BRĪVĪBAS

1 420 000

470 000

2 112 721,31

3 3

VIENLĪDZĪBA

2 981 000

3 715 000

2 663 522,68

3 6

TIESISKUMS

744 850

400 000

1 026 013,86

3 7

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

1 275 000

1 670 000

1 797 926,44

3 8

AĢENTŪRAS STRUKTŪRVIENĪBAS UN KONSULTĀCIJU MEHĀNISMI

490 000

475 000

448 172,58

3 9

3. SADAĻAI PAREDZĒTĀS REZERVES

139 150

105 000

0,—

 

3. sadaļa – Kopā

7 050 000

6 835 000

8 048 356,87

 

KOPSUMMA

21 229 000

21 508 000

21 478 405,48

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2015

2014

2013

2015

2014

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

AD 13

2

3

3

AD 12

10

9

11

AD 11

AD 10

14

15

15

AD 9

11

11

11

AD 8

1

1

1

AD 7

4

5

5

AD 6

2

2

3

AD 5

Kopā A*

46

47

50

AST 11

AST 10

1

1

1

AST 9

3

AST 8

3

3

3

AST 7

7

8

9

AST 6

12

6

4

AST 5

1

1

AST 4

1

9

9

AST 3

AST 2

1

AST 1

Kopā AST

27

28

28

Kopā

73

75

78

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati

2015

2014

FG IV

18

18

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

Kopā

29

29

Valstu norīkotie eksperti

9

9

Kopā

38

38