Due to a major maintenance operation, this website will be unavailable on 16/01/2019 between 6.30 and 7.30 p.m.
We apologise for this temporary interruption of the service.

Publikacje UE

 

Sprawozdania, analizy, broszury informacyjne, czasopisma i inne publikacje instytucji i innych organów UE

Prawo

EUR-Lex

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, orzecznictwo UE i inne zasoby z dziedziny prawa unijnego

Urzędowa organizacyjna baza danych Unii Europejskiej

EU Whoiswho

Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady, unijni komisarze, urzędnicy służby cywilnej UE i schematy organizacyjne

Badania i rozwój

CORDIS

Informacje na temat wyników projektów finansowanych przez UE

Otwarte dane

Portal otwartych danych UE

Katalog zbiorów danych instytucji i innych organów UE

Możliwości biznesowe

TED

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej i w innych krajach