Publications Office of the EU (OP Portal)

Avviżi legali

L-informazzjoni f’dan il-websajt hi suġġetta għal dikjarazzjoni ta' caħda ta' responsabbiltà, avviż dwar id-drittijiet tal-awtur u regoli relatati mal-protezzjoni tad-dejta personali.

Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għandu dan il-websajt biex itejjeb l-aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni dwar il-liġi, il-pubblikazzjonijiet u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. L-għan tagħna huwa li nżommu din l-informazzjoni aġġornata u preċiża. Jekk jiġu indikati żbalji, nippruvaw nikkoreġuhom.

Madankollu, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward tal-informazzjoni fuq dan is-sit.

Din l-informazzjoni:

  • hi ta' natura ġenerali biss u mhix intenzjonata biex tindirizza ċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' xi individwu jew entità partikolari;
  • mhix neċessarjament komprensiva, preċiża jew aġġornata;
  • xi kultant hi llinkjata ma' siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet m'għandhom ebda kontroll u li għalihom l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà;
  • mhix parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, dejjem għandek tikkonsulta professjonist bi kwalifiki xierqa).

Jekk jogħġbok innota li ma tistax tingħata garanzija li dokument disponibbli onlajn jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biss (l-edizzjoni stampata tiegħu, jew mill-1 ta' Lulju 2013 l-edizzjoni elettronika tiegħu disponibbli fil-websajt ta' EUR-Lex) hu awtentiku u għandu effetti legali.

Huwa l-għan tagħna li nnaqqsu t-tfixkil ikkawżat mill-iżbalji tekniċi. Madankollu xi dejta jew informazzjoni fis-sit tagħna jista' jkun li nħolqot jew ġiet strutturata f'fajls jew formati li mhumiex mingħajr żbalji u ma nistgħux nagħtu garanzija li s-servizz tagħna ma jkunx interrot jew effettwat b'xi mod minn dawn il-problemi. L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet ma jaċċetta ebda responsabbiltà fir-rigward ta' problemi bħal dawn li jiġu mill-użu ta' dan is-sit jew marbuta ma' siti esterni.

Din id-dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà mhix intiża biex tillimita r-responsabbiltà tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet bi ksur ta' xi ħtiġijiet stabbiliti fil-liġi nazzjonali applikabbli u lanqas ma teskludi r-responsabbiltà tiegħu għal kwistjonijiet li jistgħu ma jkunux esklużi skont dik il-liġi.