Publications Office of the EU (OP Portal)

 

Vispārējie izplatīšanas un pārdošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem maksas produktiem (turpmāk – “publikācijas”) un pakalpojumiem (tādiem kā “Drukāšana pēc pieprasījuma”), kurus Eiropas Savienības Publikāciju birojs piedāvā savā tīmekļa vietnē “ES publikācijas”.

Pasūtījumi

Publikāciju birojs pieņems un apstrādās tikai tiešsaistē sagatavotus pasūtījumus.

Pirms apstiprināšanas pasūtījums iziet vairākus validācijas posmus. To var anulēt jebkurā brīdī pirms galīgās validācijas.

Kad pasūtījums ir apstiprināts, pierakstiet ekrānā redzamo pasūtījuma numuru. Ja 24 stundu laikā nesaņemat apstiprinājuma e-pastu, kurā norādītas ziņas par jūsu pasūtījumu, norādiet šo numuru palīdzības dienestam.

Ja publikācijas nav pieejamas vai pasūtījumu nevar izpildīt kāda cita iemesla dēļ, jūs informēs ar atsevišķu e-pastu.

Ja esat reģistrēts lietotājs, visa informācija par jūsu pasūtījumiem tiek automātiski saglabāta sadaļā “Mans portāls“. Ja neesat reģistrējies, iesakām saglabāt šīs informācijas kopiju.

Piedāvājam vienu katras pieejamās valodas versijas BEZMAKSAS eksemplāru. Publikāciju nosaukumu skaits katrā pasūtījumā nedrīkst pārsniegt 20. Ja jums vajadzīgs lielāks eksemplāru skaits, sazinieties ar ES informācijas punktu savā valstī.

Pieejamās publikācijas

Krājumā esošās publikācijas ir norādītas ar zilo pogu “Pasūtīt eksemplāru”, kas atrodas attiecīgajā detalizēto ziņu lapā.

Ja brīdī, kad saņemam un apstrādājam jūsu pasūtījumu, krājumi ir izbeigušies vai kāda publikācija pēkšņi nav pieejama, mēs e-pastā izskaidrosim, vai ir šī iespēja un pie attiecīgās publikācijas eksemplāra varat tikt, izmantojot pakalpojumu “Drukāšana pēc pieprasījuma”.

Ja pasūtītās publikācijas, par kurām esat samaksājis, nav pieejamas, samaksāto naudu jums atlīdzinās 30 dienu laikā.

Piegāde

Publikācijas tiks nogādātas uz pasta adresi, kas norādīta pasūtīšanas brīdī.

Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par nevēlamu publikāciju piegādi, kuras varētu būt pasūtījis (un/vai saņēmis) kāds lietotājs kādas citas personas (saņēmēja) vārdā.

Ja Publikāciju birojam rodas aizdomas, ka tiešsaistes pakalpojumu bezmaksas publikāciju pasūtīšanai izmanto nepareizi vai ļaunprātīgi, tas patur tiesības anulēt attiecīgos pasūtījumus.

Pakas, kas sver mazāk par 5 kg, parasti nosūta ar parasto pasta sūtījumu 7 dienu laikā no pasūtīšanas dienas.

Pakas, kas sver vairāk par 5 kg, parasti nosūta ar kurjera pārvadājumu sabiedrības starpniecību 10 dienu laikā no pasūtīšanas dienas.

Publikāciju birojs neuzņemas atbildību par sekām, ko varētu radīt novēlota piegāde.

Bojājumi vai pazuduši sūtījumi

Publikāciju birojs bez papildu maksas aizstās publikācijas, kas pazudušas vai bojātas pirms piegādes vai tās laikā, ar noteikumu, ka informēsiet mūs rakstiski vēstulē, ko papildina nepieciešamie pamatojuma dokumenti.

Bojātu publikāciju gadījumā sazinieties ar mums pēc iespējas nekavējoties tūlīt pēc piegādes.

Atpakaļnodošana un atlīdzināšana

Lai atdodu atpakaļ saņemtu publikāciju, 14 kalendāro dienu laikā pēc saņemšanas nosūtiet mums e-pastu un nosūtiet atpakaļ attiecīgo publikāciju 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad būsiet nosūtījis savu e-pastu. Jums nav jādara zināmi savi atpakaļ nosūtīšanas motīvi, ja vien ievērojat šo termiņu.

Samaksāto naudu atlīdzināsim, attiecīgo summu ieskaitot maksājuma kredītkartē vēlākais 14 kalendārajās dienās no e-pasta nosūtīšanas datuma. Tomēr mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši attiecīgo publikāciju vai būsiet sniedzis atpakaļatdošanas pierādījumu. Jums būs jāsedz tikai atpakaļnosūtīšanas izmaksas.

Publikācijas jānosūta atpakaļ uz šādu adresi:

Publications Office of the European Union
Directorate D – Print and Distribution (Returned publications)
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Cenu politika, maksājums, PVN un muitas nodokļi

Maksas publikācijām visas mūsu cenas attiecas uz vienu vienību un ir izteiktas eiro. Tās ir norādītas bez nodevām un pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Publikāciju biroja pārdevumi Eiropas Savienībā ir atbrīvoti no PVN saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 13. pantu.

Tomēr par pārdevumiem un sūtījumiem ārpus ES teritorijas, iespējams, ir jāmaksā muitas nodokļi, PVN vai citi nodokļi. Šie nodokļi un nodevas ir jāsamaksā klientam, kurš uzņemas pilnu atbildību par deklarēšanu un maksājumiem, kas veicami attiecīgās valsts kompetentajās iestādēs.

Pasta un pēc pieprasījuma iespiesto izdevumu tarifi ir norādīti sadaļā “Piegādes izmaksas”. Tie atspoguļo izmaksas, kas Publikāciju birojam rodas, sniedzot pakalpojumus, un tiek regulāri pārskatīti.

Maksājums jāveic pasūtīšanas brīdī, un to var veikt, izmantojot Visa, MasterCard vai American Express karti.

Maksājumiem ar kredītkarti “ES publikācijas” izmanto pilnīgi drošu elektronisko sistēmu. Visi pārsūtītie dati tiek šifrēti. Ne Publikāciju birojs, ne kāda trešā persona nevar tiem piekļūt.

Personas datu aizsardzība

Skatiet ES tiesību un publikāciju portāla paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Domstarpības un piemērojamie tiesību akti

Mūsu mērķis ir izlīguma ceļā atrisināt visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos vispārējos izplatīšanas un pārdošanas noteikumus. Savus jautājumus vai varbūtējās sūdzības sūtiet uz Publikāciju biroju.

Uz šiem noteikumiem attiecas Luksemburgas Lielhercogistē spēkā esošie likumi.