Women and children walking in a disorganised column in a desert landscape

Prieglobstis ir imigracija

Eiropas Savienība saskaras ar vēl nebijuša mēroga bēgļu krīzi un migrācijas plūsmu. Šajās publikācijās ir sniegti un analizēti dati un raksturota politika par šo jautājumu.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.