Dotacijos, finansavimas

Šiame neišsamiame sąraše išvardytos brošiūros ir knygos padeda susidaryti aiškesnę nuomonę apie tai, ką konkrečiai Europos Sąjunga daro savo piliečių labui ir kaip ji gali padėti gerinti kasdienį jų gyvenimą: apie ES finansavimą, stipendijas, mokymą ir kitus projektus. Be to, jose pateikiama naudingos informacijos apie tai, kas turi teisę į finansavimą ir kur dėl to kreiptis.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.

eu budget

ES biudžetas mano šalyje

Kas yra ES biudžetas? Iš kur gaunamos lėšos? Kam lėšos panaudojamos? Kas prižiūri, ar ES lėšos leidžiamos tinkamai? Kaip jis naudojamas mano šalyje?

Šioje knygelių serijoje aiškiai atsakoma į šiuos klausimus apie kiekvieną iš 28 valstybių narių.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.
The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.