Skaidrumas

Atbilstīgi Komisijas saistībām par labu caurskatāmībai ģenerāldirektori publicē informāciju par savām sanāksmēm ar organizācijām un pašnodarbinātām personām.

Informacija apie susitikimus generalinis direktorius Rudolf STROHMEIER