Glavna uprava za komunikaciju

Glavna uprava za komunikaciju Europske komisije pruža putem svih medija javnosti, mladima i nastavnicima informacije o EU-u i njegovim politikama. Mogu se pronaći različite informacije, od povijesti EU-a do aktualnih političkih pitanja, uključujući opće izvješće o aktivnostima EU-a. Navedena izdanja pripremio je Odjel za informiranje građana.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.