Transparentnost

U cilju transparentnosti Komisije glavni direktori objavljuju informacije o vanjskim sastancima koje održe s organizacijama i samozaposlenim osobama.

Informacije o sastancima koje je održal glavni direktor Rudolf STROHMEIER