Pravne obavijesti

Informacije na ovome web-mjestu podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Ured za publikacije ovim web-mjestom želi javnosti omogućiti što bolji pristup informacijama o zakonodavstvu, publikacijama i politikama Europske unije općenito. Naš je cilj osigurati pravodobnost i točnost tih informacija. Upozori li nas se na pogreške, pokušat ćemo ih otkloniti.

Međutim, Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Te informacije:

 • isključivo su opće i ne odnose se na konkretne okolnosti povezane s bilo kojim pojedincem ili subjektom,
 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane,
 • ponekad su povezane s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema nikakvu kontrolu i za koje Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost,
 • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne se savjete uvijek treba obratiti primjereno kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo kako nije moguće jamčiti da je dokument koji je dostupan elektroničkim putem u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili od 1. srpnja 2013. elektroničko izdanje dostupno na web-mjestu EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Cilj nam je smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama svesti na najnižu razinu. Međutim, postoji mogućnost da su neki podaci i informacije na našim stranicama izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka te stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće na koji drugi način utjecati na njih. Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji nastanu zbog uporabe ovih stranica ili bilo kojih povezanih vanjskih stranica.

Ovom se Izjavom ne namjerava ograničiti odgovornost Ureda za publikacije u slučaju kršenja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti izuzeti njegovu odgovornost u slučajevima u kojima se u skladu s nacionalnim pravom ne može izuzeti.

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 2018.

 1. Ponovna uporaba pravnih, administrativnih i sudskih dokumenata te podataka objavljenih na ovom web-mjestu u komercijalne i nekomercijalne svrhe odobrava se pod uvjetom navođenja izvora. Politika Europske komisije o ponovnoj uporabi dokumenata provodi se Odlukom od 12. prosinca 2011.
 2. Opće publikacije Europske komisije mogu se ponovno upotrebljavati pod uvjetom navođenja izvora u skladu s prethodno spomenutom Odlukom.
 3. Za opće publikacije ostalih institucija, tijela, ureda i agencija EU-a primjenjuju se sljedeća pravila:
  • preuzimanje i umnožavanje dokumenata dopušteno je uz navođenje izvora,
  • prijevod publikacija na jezike koji nisu službene jezične verzije objavljene na ovom web-mjestu podliježe sklapanju ugovora o besplatnoj licenciji,
  • ako je sadržaj publikacija EU-a uvršten u djela za prodaju (bez obzira na medij), fizička ili pravna osoba koja ih objavljuje mora kupce obavijestiti, prije nego što plate bilo kakvu pretplatu ili naknadu te svaki put kada pristupaju djelu, da se informacije preuzete iz publikacija EU-a mogu besplatno dobiti u elektroničkom obliku na ovom web-mjestu.

***

Ta opća načela mogu podlijegati uvjetima koji mogu biti navedeni u pojedinačnim obavijestima o autorskim pravima. Stoga se korisnicima savjetuje da pročitaju informacije o autorskim pravima za pojedinačne dokumente.

Uporabu elemenata (npr. teksta, fotografija, slika, grafikona itd.) koji podliježu pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba prethodno mora odobriti vlasnik autorskih prava.

Svi logotipovi i žigovi isključeni su iz prethodno navedenih općih dozvola.

Pitanja u vezi s ovom temom ili sva druga pitanja o autorskim pravima koja se odnose na ponovnu uporabu dokumenata EU-a možete u pisanom obliku uputiti na sljedeću adresu:

Ured za publikacije
Uprava za resurse i logistiku
Odjel za javne natječaje, ugovore i autorska prava
Jedinica za autorska prava i pravna pitanja
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Telefaks: (352) 2929-42672
Adresa e-pošte

Izjava o zaštiti privatnosti osobnih podataka

I. Uvod

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika. Politika zaštite pojedinaca pri obradi osobnih podataka u institucijama Zajednice temelji se na Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000.

II. Zašto prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo vaše podatke?

Vaši se podaci prikupljaju i obrađuju kako bi Ured za publikacije Europske unije (OP) mogao prikladno odgovoriti na vaše upite o pravu i publikacijama EU-a te vam osigurati pristup publikacijama kojima upravlja. Ako ste se pretplatili na bilten ili ispunili obrazac za primanje kataloga, vaši se podaci prikupljaju kako bismo vam poslali zatražene publikacije.

Kako biste se mogli koristiti naprednim uslugama (spremanje publikacija, spremanje i uređivanje upita itd.), možete se registrirati za jednu od dvije vrste računa:

 • „potpuni račun” za koji ispunjavate obrazac izravno na web-mjestu Pravo i publikacije EU-a te izrađujete korisničko ime / lozinku posebno za to web-mjesto; u tom se slučaju svi potrebni podaci pohranjuju u baze podataka web-mjesta Pravo i publikacije EU-a u kojima su lozinke šifrirane ili
 • račun s jedinstvenom prijavom” u okviru kojega se prijavljujete s postojećega osobnog računa na vanjskim mrežnim servisima kao što su Facebook, Twitter ili ECAS; u tom se slučaju u baze podataka web-mjesta Pravo i publikacije EU-a pohranjuju samo ograničeni podaci (u naše se baze podataka ne pohranjuju lozinke).

S prikupljenim osobnim podacima postupa se u skladu s politikom koja je opisana u prethodno navedenoj Uredbi. Podaci će se upotrebljavati isključivo u tu svrhu.

Prikupljanje podataka temelji se na vašemu dobrovoljnom pristanku.

Zadaće i aktivnosti Ureda za publikacije utvrđeni su u Odluci 2009/496/EZ. Zakonitost obrade temelji se na članku 5. točki (a) Uredbe (EZ) br. 45/2001 u kojem je utvrđeno da se osobni podaci mogu obrađivati samo ako je „obrada potrebna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu na temelju Ugovora o osnivanju Europskih zajednica ili drugih pravnih akata usvojenih na temelju istih ili u okviru zakonite primjene javne ovlasti dane instituciji ili tijelu Zajednice ili trećoj strani, kojima se podaci priopćavaju”.

III. Tko je odgovoran za obradu vaših podataka? (Voditelj obrade)

Voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka je načelnik odjela Zajedničkog portala i Portala otvorenih podataka (adresa e-pošte: info@publications.europa.eu).

IV. Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo sljedeće obvezne podatke:

- za „potpuni račun”: prezime, ime, adresu e-pošte,

- za „račun s jedinstvenom prijavom” (podaci se preuzimaju s vanjskog servisa): korisničko ime, adresu e-pošte (ne za Twitter), ime, prezime.

Neobvezni podaci koje možete unijeti ako se želite koristiti dodatnim uslugama: naslov, telefonski broj, čitatelji, tema koja vas zanima, odabrana uloga, naziv adrese, adresa, grad, država, dodatna adresa e-pošte, poštanski broj, telefonski broj na adresi, pravni oblik osobe, organizacija, odjel i dužnost.

Potpuni računi

Računi s jedinstvenom prijavom

Obvezni podaci

Neobvezni podaci

Obvezni podaci / Podaci koji se preuzimaju s vanjskog servisa

Neobvezni podaci

Ime

Naslov

Korisničko ime

Naslov

Prezime

Telefonski broj

Adresa e-pošte (ne za Twitter)

Telefonski broj

Adresa e-pošte

Čitatelji

Ime

Čitatelji

Lozinka (šifrirana)

Tema koja vas zanima

Prezime

Tema koja vas zanima

 

Odabrana uloga

 

Odabrana uloga

 

Title

 

Title

 

Naziv adrese

 

Naziv adrese

 

Adresa

 

Adresa

 

Vrsta adrese

 

Vrsta adrese

 

Grad

 

Grad

 

Država

 

Država

 

Adresa e-pošte (može se razlikovati od obvezne adrese e-pošte)

 

Adresa e-pošte (može se razlikovati od obvezne adrese e-pošte)

 

Poštanski broj

 

Poštanski broj

 

Telefonski broj na adresi

 

Telefonski broj na adresi

 

Pravni oblik osobe

 

Pravni oblik osobe

 

Organizacija

 

Organizacija

 

Odjel

 

Odjel

 

Dužnost

 

Dužnost

 

Trenutačnim se funkcijama web-mjesta možete koristiti i bez unosa neobveznih podataka.

Neki neobvezni podaci bit će potrebni samo za buduće funkcije (npr. naručivanje publikacija).

 

Podaci za račune s jedinstvenom prijavom koji se preuzimaju s vanjskog servisa
Vanjski servis Preuzeti podaci pohranjeni u evidenciju lokalnog računa
ECAS korisničko ime
adresa e-pošte
ime
prezime
Facebook korisničko ime – identifikacijska oznaka korisnika Facebooka
ime
prezime
adresa e-pošte
Twitter korisničko ime
ime
prezime
LinkedIn korisničko ime
ime
prezime
adresa e-pošte
Google+ korisničko ime
ime
prezime
adresa e-pošte
LiveId    korisničko ime
ime
prezime
adresa e-pošte

V. Tko ima pristup vašim podacima?Vaši se prikupljeni podaci smatraju povjerljivima, a njima će se koristiti samo službe Ureda za publikacije odgovorne za primanje i obradu svih upita zaprimljenih elektroničkom poštom te odgovaranje na njih.

Vaši se prikupljeni podaci smatraju povjerljivima, a njima će se koristiti samo službe Ureda za publikacije odgovorne za primanje i obradu svih upita zaprimljenih elektroničkom poštom te odgovaranje na njih.

Pristup vašim podacima imaju samo osoblje i službenici koji obrađuju vaš upit te obavljaju poslove povezane s biltenom, skladištenjem, otpremom publikacija i srodnim tehničkim zaduženjima.

Osobni se podaci ne prosljeđuju subjektima koji nisu primatelji i koji nisu obuhvaćeni navedenim pravnim okvirom, ne dovodeći u pitanje njihovo prosljeđivanje tijelima nadležnima za praćenje i nadzor u skladu sa zakonodavstvom EU-a, npr. OLAF-u ili istražnom sucu. Ured za publikacije neće prosljeđivati osobne podatke trećim osobama radi izravnog marketinga.

VI. Koliko se čuvaju podaci?

Vaši se podaci automatski brišu nakon 36 mjeseci neaktivnosti. Prije brisanja podataka bit ćete obaviješteni.

U bilo kojem trenutku možete zatražiti uklanjanje iz bilo kojeg popisa adresa e-pošte koji održava Ured za publikacije. Zahtjev za uklanjanje možete poslati na adresu e-pošte info@publications.europa.eu.

VII. Kako pristupiti svojim podacima, provjeriti njihovu točnost te ih prema potrebi ispraviti?

U bilo kojem trenutku možete provjeriti, izmijeniti ili obrisati svoj račun uz uvjet da ste u njega prijavljeni kao osobni korisnik čiji su podaci za pristup pohranjeni na našem web-mjestu.

Isto tako imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti ispis svojih osobnih podataka kako biste provjerili točnost pohranjenih informacija i/ili te informacije ispravili ili ažurirali.

Možete zatražiti i da se vaši osobni podaci u potpunosti izbrišu uz uvjet da su riješena sva otvorena pitanja u pogledu našeg odnosa. To znači da raskidate i sve usluge te prava pristupa koji mogu biti povezani s tim podacima.

Radi zaštite vaše privatnosti i sigurnosti poduzet ćemo razumne mjere kako bismo provjerili vaš identitet prije odobravanja pristupa ili unošenja izmjena.

Vaš zahtjev za uklanjanje podataka koji je poslan e-poštom bit će obrađen u roku od pet radnih dana.

Obratite nam se na adresu e-pošte: info@publications.europa.eu.

VIII. Kako se štitimo od zlouporabe i neovlaštenog pristupa?

Ured za publikacije uspostavio je te redovito ispituje i ažurira odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke za zaštitu od neovlaštenog pristupa i njegovo sprečavanje te za održavanje sigurnosti podataka i pravilnu uporabu podataka prikupljenih u svrhu obrade narudžbi publikacija.

Vaš se upit pohranjuje na poslužitelju našeg podizvođača i obrađuje, a može se e-poštom poslati stručnjaku zaduženom za odgovaranje na upite.

Vanjski su podizvođači s Uredom za publikacije potpisali ugovor kojim ih se zakonski obvezuje na poštovanje mjerodavnih propisa o zaštiti osobnih podataka i njihovoj obradi, osobito Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Zaposlenici Ureda za publikacije koji imaju pristup podacima na temelju kojih se može utvrditi identitet korisnika obvezni su štititi te podatke u skladu s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti tako što, primjerice, neće upotrebljavati podatke u svrhe koje nisu u okviru njihove nadležnosti.

Ovlašteni službenici Ureda za publikacije mogu pristupiti podacima koristeći se identifikacijskom oznakom korisnika i osobnom lozinkom. Samo ti ovlašteni službenici imaju pristup podacima (u okviru posebnog sustava).

IX. Komu se obratiti za pitanja i pritužbe?

Ako želite pristupiti svojim osobnim podacima ili ih izmijeniti, obratite nam se e-poštom. Voditelj obrade odgovoran za obradu tih podataka je načelnik odjela Zajedničkog portala i Portala otvorenih podataka (adresa e-pošte: info@publications.europa.eu).

X. Pravna zaštita

U slučaju nesuglasica, pritužbe možete uputiti Komisijinu službeniku za zaštitu podataka ili Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Poštanska adresa za kontakt:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758