Deontais agus maoiniú

Tugann an liosta bróisiúr agus leabhair neamh-uileghabhálach seo pictiúr soóiléir faoin méid a dhéanann an tAontas Eorpach go nithiúil do shaoránaigh agus conas is féidir feabhas a chur ar a saol laethúil:. Maoiniú AE, scoláireachtaí, oiliúint agus tionscadail eile. Tugann sé eolas fónta ar chritéir incháilitheachta agus oifigí teagmhála freisin.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.

eu budget

Buiséad AE de réir tíre

Cad é féin buiséad an AE? Cad as a dtagann an t-airgead? Cá dtéann an t-airgead? Cé atá ag faire ar chaiteachas an AE? Conas a bhaintear úsáid as i mo thír?

Sna leabhráin seo tabharfar freagraí soiléire do gach ceann den 28 Ballstát.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.
The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.