alertDue to a planned system maintenance today, May 14, 2019, certain functionalities of this website will be temporarily unavailable.
We apologise in advance for any inconvenience caused.

The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Foilseacháin AE

 

Tuarascálacha, staidéir, leabhráin eolais, irisleabhair, agus foilseacháin eile ó institiúidí agus ó chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Dlí

EUR-Lex

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, cásdlí AE agus acmhainní eile a bhaineann le dlí an Aontais Eorpaigh

Eolaire an Aontais Eorpaigh

EU Whoiswho

Feisirí Pharlaimint na hEorpa, Uachtarán na Comhairle, Coimisinéirí AE, státseirbhísigh AE agus cairteacha eagrúcháin

Taighde & Nuálaíocht

CORDIS

Eolas faoin toradh a bhí ar thionscadail a mhaoinigh an tAontas Eorpach

Sonraí Oscailte

Tairseach Sonraí Oscailte an AE

Catalóg de thacair sonraí ó institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Deiseanna gnó

TED

Fógraí soláthair phoiblí ón Aontas Eorpach agus ó áiteanna eile