Voinko uudelleenkäyttää tämän sivuston aineistoa?

Euroopan komission yleisen asiakirjojen uudelleenkäyttöperiaatteen mukaan kansalaiset ja yritykset voivat käyttää komission materiaalia ilmaiseksi myös kaupallisiin tarkoituksiin ja ilman, että siihen tarvitsee pyytää lupaa. Asiakirjoja saa jäljentää, mukauttaa, kääntää jne.

Käytölle voidaan kuitenkin asettaa tiettyjä ehtoja, kuten velvollisuus ilmoittaa lähde, olla vääristämättä asiakirjojen alkuperäistä tarkoitusta tai mainita Euroopan komission vastuuvapaus uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.

Yleiseen uudelleenkäyttöperiaatteeseen on myös joitakin poikkeuksia (esim. logot ja ohjelmistot). On myös huomattava, että komissio ei ole kaiken tästä portaalista saatavan aineiston tekijänoikeuksien haltija. Tämän vuoksi on tärkeää tarkistaa niiden julkaisujen tai tietojen tekijänoikeusilmoitus, joita aikoo käyttää.

Joissakin tapauksissa esimerkiksi tiettyjen kuvien tai musiikin tekijänoikeudet kuuluvat komission ulkopuoliselle taholle eikä niitä voi käyttää ilman erityistä lupaa.

EU:n lainsäädännön katsotaan olevan julkista. Siihen ei sovelleta tekijänoikeuksia ja sitä voi käyttää uudelleen rajoituksetta, kunhan lähde mainitaan (samanlaisia ehtoja sovelletaan TED-tietokantaan). Uudelleenkäyttöpolitiikka on määritelty komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä annetussa komission päätöksessä 2011/833/EU. Tavoitteena on tukea uutta taloudellista toimintaa, edistää EU-tiedon laajempaa käyttöä ja levittämistä, lisätä EU-toimielinten avoimuutta ja välttää tarpeetonta byrokratiaa. Uudelleenkäytöllä edistetään työpaikkojen luomista, ja se on kaiken kaikkiaan hyväksi Euroopan taloudelle. Uudelleenkäyttöön perustuen voidaan esimerkiksi suunnitella innovatiivisia verkkopalveluita, jotka perustuvat avoimeen dataan ja julkaisuihin.

Lisätietoa EU-aineiston uudelleenkäytöstä on Tekijänoikeudet-osiossa.