Publications Office of the EU (OP Portal)

Oikeudelliset huomautukset

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Julkaisutoimisto ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoja Euroopan unionin lainsäädännöstä, julkaisuista ja toimintapolitiikoista. Julkaisutoimisto pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. J

ulkaisutoimisto ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

  • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
  • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia
  • voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa
  • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Julkaisutoimisto pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat haitat. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä julkaisutoimisto voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun.

Julkaisutoimisto ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä. Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.