• Štrukturálna zmena vo výskumnom priestore

 • Návod na štrukturálne zmeny na univerzitách a vo výskumných organizáciách
  Podrobný postup

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  SR Obrazovanje, obuka, mladi i sport

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Study on the impact of transnational volunteering through the European voluntary service

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Study on the impact of transnational volunteering through the European voluntary service
  Executive summary

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Study on the impact of transnational volunteering through the European voluntary service
  Annex 1, Case studies

 • Kultúra a audiovizuálna oblasť
  Oslava kultúrnej rozmanitosti Európy

  Latest edition.
 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Sophie und Paul entdecken Europa
  Zwei Brieffreunde unterwegs in der Europäischen Union

  Latest edition.
 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Europa kinderleicht

  8. korrigierte Auflage. Latest edition.
 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Kaleidoscope on the Internet of Toys
  Safety, security, privacy and societal insights

 • Cestovateľské tipy
  Pomoc pre spotrebiteľov v európe

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  MK Образование, обука, млади и спорт
  Образованието и обуката – клучот за вашата иднина

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  SR Obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport
  Obrazovanje i osposobljavanje : ključ za vašu budućnost

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN E-Books
  Evolving markets and new challenges : briefing

 • Chudoba a zamestnanosť
  Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ : prieskum zameraný na Rómov : kľúčové údaje

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Winter 2016

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Research for Cult Committee
  Europe for citizens : new programme implementation, first experiences

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  CS Sophie a Pavel objevují Evropu
  Dva kamarádi spolu cestují po Evropské unii

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  ES Informe anual 1999

 • Zoberte si svoj digitálny obsah na cesty po EÚ
  Vytvorenie jednotného digitálneho trhu, odstránenie prekážok vo využívaní online príležitostí

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Evaluation of the European Commission - Council of Europe youth partnership agreements 2007-2011/12
  Final report

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Sophie und Paul entdecken Europa
  Zwei Brieffreunde unterwegs in der Europäischen Union

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Empowering children and adults for a safe and responsible use of ICT

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  FR Happy Onlife!
  Projets et activités visant à sensibiliser et à responsabiliser les enfants, les enseignants et les parents pour une vie numérique agréable, équilibrée et sûre

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  IT Laboratorio Happy Onlife rapporto post-evento
  EU Code Week 2015 con Coderdojo e Digital Champions : Project 572 E-CIT

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Der kleine Stern in Europa
  Malbuch

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Autumn 2015

 • Zaručená kvalita EÚ
  Kvalita, ktorá chutí! : spoľahnite sa na pravosť výrobkov vďaka zemepisným označeniam

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Evaluation of the European Commission-European Youth Forum operating grant agreements 2007-2011/12
  Annexes to the final report

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Evaluierung der Vereinbarungen über die Betriebskostenzuschüsse zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Jugendforum 2007-2011/12
  Zusammenfassung

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Evaluation of the European Commission - Council of Europe youth partnership agreements 2007-2011/12
  Annexes to the final report

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Evaluation of the European Commission-European Youth Forum operating grant agreements 2007-2011/12
  Final report

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Evaluation of the European Commission - Council of Europe youth partnership agreements 2007-2011/12
  Executive summary

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Spring 2014

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Spring 2015

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Summer 2014

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Times
  Winter 2014

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN European joint master’s programme (EJMP)

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  SQ Politika kulturore dhe audiovizuele
  Lartësimi i diversitetit kulturor të Evropës

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Erasmus+
  Building on experience, best practices in ICT for learning

 • Zdroje informácií o Európskej rade a Rade

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  PT A Europa dá as mãos

  Latest edition.
 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Essays in economics of education and elections

 • Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport
  Vzdelávanie a odborná príprava – kľúč k vašej budúcnosti

  Latest edition.
 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Supporting you and your project

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  DE Der kleine Stern in Europa
  Malbuch

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Working with young people
  The value of youth work in the European Union

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Working with young people
  The value of youth work in the European Union : executive summary

 • The publications is not available in your browsing language > Available languages

  EN Far from frozen
  Creative strategies of young people in disadvantaged circumstances

 • Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport
  Vzdelávanie a odborná príprava – kľúč k vašej budúcnosti