Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει πληροφορίες στο ευρύ κοινό, τους νέους και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ΕΕ και τις πολιτικές της, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που παρέχει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την ιστορία της ΕΕ μέχρι επίκαιρα θέματα πολιτικής, καθώς και τη γενική έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι παρακάτω εκδόσεις προέρχονται από τη Μονάδα «Ενημέρωση των Πολιτών».

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.