Generaldirektoratet for Kommunikation

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation sørger for information om EU og dets politikker til den brede offentlighed, unge og lærere gennem alle former for medier. Informationerne spænder fra EU's historie til aktuelle politiske emner, herunder den almindelige beretning om EU's virksomhed.

Særligt er publikationerne herunder udarbejdet af kontoret for oplysninger til borgerne.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.