Publications Office of the EU (OP Portal)

Juridiske meddelelser

Oplysningerne på dette website er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret og regler om beskyttelse af personoplysninger.

Ansvarsfraskrivelse

Publikationskontoret vil med dette website give offentligheden bedre adgang til information om EU's lovgivning, publikationer og politik i almindelighed. Vi tilstræber at give opdaterede og korrekte oplysninger. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl.

Publikationskontoret påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningerne på dette website.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og ikke rettet til nogen bestemt enkeltperson eller enhed • er ikke nødvendigvis dækkende, fuldstændige, korrekte eller ajourførte
  • er undertiden knyttet til eksterne websites, som Publikationskontoret ikke har kontrol med, og som det ikke påtager sig noget ansvar for
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Bemærk venligst, at vi ikke kan garantere, at et dokument, som er tilgængeligt online, gengiver en officielt vedtaget tekst nøjagtigt. Kun Den Europæiske Unions Tidende (den trykte udgave eller fra og med den 1. juli 2013 den elektroniske udgave, der er tilgængelig på EUR-Lex websitet) er autentisk og har retsvirkning.

Det tilstræbes så vidt muligt at mindske forstyrrelser forårsaget af tekniske problemer. Dog kan visse data eller andre oplysninger på websitet være blevet struktureret i filer eller formater, som ikke er fejlfrie, og vi kan ikke garantere, at vores service ikke afbrydes eller i øvrigt ikke påvirkes af den slags problemer. Publikationskontoret påtager sig intet ansvar for sådanne ulemper, der måtte opstå som følge af brugen af dette website eller andre tilknyttede eksterne websites.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse Publikationskontorets ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan udelukkes ifølge national ret.