Pro studenty a učitele

Informace o stipendiích, mobilitě a výměnných programech určené pro učitele a studenty všech vzdělávacích stupňů. Je zde rovněž uveden přehled materiálů, které lze využít na základních, středních či vysokých školách při výuce problematiky EU a výchově k evropanství.

Le contenu de cet élément web ne peut pas être affiché pour le moment. Veuillez réessayer plus tard.

Podrobnosti o provedeném vyhledávání