ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A2 Logotyper

Logotyperna återges här enbart i informationssyfte, utan att de villkor varje institution, organ, interinstitutionell tjänsteavdelning eller övrig organisation fastställt för deras användning i reproduktionssyfte åsidosätts.

En del logotyper måste inkludera namnet på institutionen, organet eller byrån och i vissa fall varierar namnet med språket. För att förenkla presentationen har namn som varierar med språket utelämnats i dessa logotyper.

Se även punkt 9.5 (officiella benämningar och uppräkningsordning).

Institutioner och organ

Europeiska flaggan – färglogotyp Europeiska unionen Europeiska flaggan – svartvit logotyp
Parlamentet – färglogotyp parlamentet Parlamentet – svartvit logotyp
Europeiska rådet – färglogotyp Europeiska rådet Europeiska rådet – svartvit logotyp
Rådet – färglogotyp rådet Rådet – svartvit logotyp
kommissionen – färglogotyp kommissionen (*) kommissionen – svartvit logotyp
Domstolen och förstainstansrätten – färglogotyp domstolen Domstolen och förstainstansrätten – svartvit logotyp
Europeiska centralbanken – färglogotyp Europeiska centralbanken Europeiska centralbanken – svartvit logotyp
Revisionsrätten – färglogotyp revisionsrätten Revisionsrätten – svartvit logotyp
Europeiska utrikestjänsten – färglogotyp Europeiska utrikestjänsten Europeiska utrikestjänsten – svartvit logotyp
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – färglogotyp Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – svartvit logotyp
Regionkommittén – färglogotyp Europeiska
regionkommittén
Regionkommittén – svartvit logotyp
Europeiska investeringsbanken – färglogotyp Europeiska investeringsbanken Europeiska investeringsbanken – svartvit logotyp
Europeiska investeringsfonden – färglogotyp Europeiska investeringsfonden Europeiska investeringsfonden – svartvit logotyp
Ombudsmannen – färglogotyp ombudsmannen Ombudsmannen – svartvit logotyp
Europeiska flaggan – färglogotyp datatillsynsmannen Europeiska flaggan – svartvit logotyp

Interinstitutionella tjänsteavdelningar och byråer

Byrån för stöd till Berec — färglogotyp Byrån för stöd till Berec Byrån för stöd till Berec — svartvit logotyp
gemensamma företaget Fusion for Energy – färglogotyp det gemensamma företaget Fusion for Energy gemensamma företaget Fusion for Energy – svartvit logotyp
Euratoms försörjningsbyrå – färglogotyp Euratoms försörjningsbyrå Euratoms försörjningsbyrå – svartvit logotyp
Europeiska arbetsmiljöbyrån – färglogotyp Europeiska arbetsmiljöbyrån Europeiska arbetsmiljöbyrån – svartvit logotyp
Europeiska arbetsmyndigheten – färglogotyp Europeiska arbetsmyndigheten Europeiska arbetsmyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska bankmyndigheten – färglogotyp Europeiska bankmyndigheten  
ECDC – färglogotyp Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC – svartvit logotyp
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – färglogotyp Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk  
Cedefop – färglogotyp Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning Cedefop – svartvit logotyp
Europeiska fiskerikontrollbyrån – färglogotyp Europeiska fiskerikontrollbyrån Europeiska fiskerikontrollbyrån – svartvit logotyp
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – färglogotyp Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor  
 Europeiska försvarsbyrån – färglogotyp Europeiska försvarsbyrån  Europeiska försvarsbyrån – svartvit logotyp
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – färglogotyp Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska förvaltningsskolan – färglogotyp Europeiska förvaltningsskolan Europeiska förvaltningsskolan – svartvit logotyp
Frontex – färglogotyp Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
Europeiska jämställdhetsinstitutet – färglogotyp Europeiska jämställdhetsinstitutet Europeiska jämställdhetsinstitutet – svartvit logotyp
Europeiska kemikaliemyndigheten – färglogotyp Europeiska kemikaliemyndigheten Europeiska kemikaliemyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska läkemedelsmyndigheten – färglogotyp Europeiska läkemedelsmyndigheten Europeiska läkemedelsmyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska miljöbyrån – färglogotyp Europeiska miljöbyrån Europeiska miljöbyrån – svartvit logotyp
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – färglogotyp Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – svartvit logotyp
Epso – färglogotyp Europeiska rekryteringsbyrån Epso – svartvit logotyp
Europeiska sjösäkerhetsbyrån – färglogotyp Europeiska sjösäkerhetsbyrån Europeiska sjösäkerhetsbyrån – svartvit logotyp
Europeiska unionens asylbyrå – färglogotyp Europeiska unionens asylbyrå Europeiska unionens asylbyrå – svartvit logotyp
eu-LISA — färglogotyp Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa eu-LISA — svartvit logotyp
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – färglogotyp Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – svartvit logotyp
Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet – färglogotyp Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet  
Europol – färglogotyp Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning Europol – svartvit logotyp
Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter — färglogotyp Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter  
Eurojust – färglogotyp Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust – svartvit logotyp
Europeiska polisakademin – färglogotyp Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning Europeiska polisakademin – svartvit logotyp
Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå – färglogotyp Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå – svartvit logotyp
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – färglogotyp Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – svartvit logotyp
Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier – färglogotyp Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier – svartvit logotyp
Europeiska unionens järnvägsbyrå — färglogotyp Europeiska unionens järnvägsbyrå Europeiska unionens järnvägsbyrå — svartvit logotyp
Publikationsbyrån – färglogotyp Europeiska unionens publikationsbyrå Publikationsbyrån – svartvit logotyp
Europeiska unionens rymdprogrambyrå — färglogotyp Europeiska unionens rymdprogrambyrå Europeiska unionens rymdprogrambyrå — svartvit logotyp
Europeiska unionens satellitcentrum – färglogotyp Europeiska unionens satellitcentrum Europeiska unionens satellitcentrum – svartvit logotyp
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – färglogotyp Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – svartvit logotyp
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – färglogotyp Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – svartvit logotyp
Europeiska åklagarmyndigheten — färglogotyp Europeiska åklagarmyndigheten Europeiska åklagarmyndigheten — svartvit logotyp
Eurostat – färglogotyp Eurostat Eurostat – svartvit logotyp
Gemensamma resolutionsnämnden – färglogotyp Gemensamma resolutionsnämnden Gemensamma resolutionsnämnden – svartvit logotyp
Gemenskapens växtsortsmyndighet – färglogotyp Gemenskapens växtsortsmyndighet Gemenskapens växtsortsmyndighet – svartvit logotyp
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – färglogotyp Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (*) Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – svartvit logotyp
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – färglogotyp Översättningscentrum för Europeiska unionens organ Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – svartvit logotyp
(*)
Från och med februari 2012 måste Europeiska kommissionens logotyp också användas av genomförandeorganen (se punkt 9.5.4). Däremot behåller Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet sin egen logotyp.
Senaste uppdatering: 13.1.2023
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida