ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.4 Kolon

Kolon används före förklaringar, uppräkningar, exempel, specificeringar och sammanfatt­ningar. I dessa fall används gemen efter kolon:

Det samlade programplaneringsdokumentet tar fasta på följande prioriteringar: företagande, produktion och utveckling.

När kolon följs av en fullständig mening skrivs ibland versal begynnelsebokstav:

Genom Maastrichtfördraget fick rätten utökade arbetsuppgifter: Den ska avge en förklaring till rådet och Europaparlamentet.

Stor bokstav bör användas om det efter kolon följer ett flertal meningar som är relaterade till det som står före kolon.

Kolon används före direkt anföring, t.ex. citat, replik och tanke. I dessa fall används versal efter kolon:

Uttalande av J. Solana Madariaga: ”Herr ordförande, …”.

Kolon kan användas i vissa sifferuttryck:

skala 1:60 000, SFS 1995:12, pris 15:50 kr

Kolon används också före ändelser som läggs till en bokstav, siffra eller förkortning:

A:s skatteåterbäring, 2:a gången

Vid genitiv av versalförkortningar ska kolon normalt användas:

FN:s generalsekretariat

I fråga om kolon före punktade uppräkningar, se punkt 5.7.

Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida