ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

10.4.2 Punkt

Punkt används som avslutningstecken efter påståenden och kan användas som skiljetecken vid tidsuppgifter (datum, klockslag) och efter siffror, såväl arabiska som romerska, när dessa står som indelningstecken framför olika led i en uppställning:

1. Solidaritet
2. Folkhälsa
3. Konsumentpolitik

När man i löpande text hänvisar till en sådan rubrik- eller avsnittssiffra, skrivs den dock utan punkt eller något annat tecken efter:

Fordon under 1 och 2 är motordrivna.

I publikationer där det förekommer olika numrerade nivåer på rubriker eller avsnitt sätts inte punkt ut efter den sista siffran i nivåns nummer:

avsnitt 2.4.3 och 2.4.4

Bildtexter, figurtexter, fotnoter, källhänvisningar och dylikt avslutas alltid med punkt.

Punkt används vidare i förkortningar av typen avbrytningar, där den ersätter utelämnade bokstäver och mellanrum:

bl.a., s.k.

Då en förkortningspunkt avslutar meningen sätts ingen extra punkt.

Punkt används inte efter rubriker, adresser, datum eller namnunderskrifter som står skilda från den övriga texten. Om en rubrik består av flera meningar utan radbyte vid ny mening, måste dock en punkt eller ett annat skiljetecken sättas ut mellan meningarna. Efter den sista meningen sätts emellertid punkt inte ut.

Punkt används varken som decimaltecken eller för att avdela stora tal:

3,14; 2 147
Senaste uppdatering: 22.12.2011
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida