ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.6 Kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: officiella namn

Ändringshistorik (sedan 1.1.2004)

December 2011: ny basversion


16.4.2011

SEK(2011) 527

Tidigare benämning Aktuell benämning
FPIS FPI

8.4.2011

SEK(2011) 527

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Utveckling och samarbete EuropeAid GD Utveckling och samarbete – EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEK(2011) 527

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Forskning GD Forskning och innovation
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEK(2011) 527

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

1.7.2010

SEK(2010) 779

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Rättvisa, frihet och säkerhet (JLS, 65) GD Inrikes frågor (HOME, 65)
+ GD Rättsliga frågor (JUST, 76)
 
SEK(2010) 460 slutlig av den 20 april 2010

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Humanitärt bistånd (Echo) GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo)
 
SEK(2006) 810

Tidigare benämning Aktuell benämning
Generaldirektoratet för bistånd Generaldirektoratet för utveckling och förbindelser med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet
Kortform: ”GD Utveckling”.

4.3.2010

SEK(2008) 256
av den 4 mars 2010

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Klimatpolitik (CLIM) GD Klimatpolitik (CLIMA)

1.3.2010

SEK(2008) 167
av den 24 februari 2008

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Energi och transport (TREN) GD Transport och rörlighet (MOVE)
   
Nytt GD: Generaldirektoratet för energi (ENER)
   
Nytt GD: Generaldirektoratet för klimatpolitik (CLIM)

1.1.2010

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Personal och administration (ADMIN) GD Personal och säkerhet (HR)

1.7.2009

beslut 2009/496/EG, Euratom
av den 26 juni 2009
(rättelse: EUT L 209, 13.8.2009, s. 4)

Tidigare benämning Aktuell benämning
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (OPOCE) Europeiska unionens publikationsbyrå (OP)

11.12.2008
 
Tidigare benämning Aktuell benämning
Gemensamma forskningscentret Gemensamma forskningscentrumet

11.7.2008

beslut 2008/544/EG
av den 20 juni 2008

Tidigare benämning Aktuell benämning
Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

16.4.2008

SEK(2008) 426
av den 31 mars 2008

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Hälsa och konsumentskydd GD Hälso- och konsumentfrågor

29.3.2008

SEK(2008) 426
av den 31 mars 2008

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Fiske och havsfrågor (FISH) GD Havsfrågor och fiske (MARE)

11.2.2008
 
Nya tjänsteavdelningar: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet; Genomförandeorganet för forskning

27.7.2007
 
Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet
Bokstavskod (för internt bruk): TENEA
Sifferkod (osynlig): 84

7.6.2007
 
Tidigare benämning Aktuell benämning
Exekutiva byrån för intelligent energi Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation
   
Ny tjänsteavdelning: Genomförandeorgan för det transeuropeiska transportnätet

16.2.2006

SEK(2006) 164
av den 7 februari 2006

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Press och kommunikation (PRESS) GD Kommunikation (COMM)
 
SEK(2005) 1633
av den 12 december 2005

Ny tjänsteavdelning: Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet
 
SEK(2005) 1154
av den 16 september 2005

Nya tjänsteavdelningar: Exekutiva byrån för intelligent energi; Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

18.5.2005

SEK(2005) 39/4
av den 22 april 2005

Tidigare benämning Aktuell benämning
Gruppen av politiska rådgivare (GOPA) Rådgivarbyrån för europapolitik (BEPA)
4.5.2005  
Tidigare benämning Aktuell benämning
Internrevisionstjänsten Tjänsten för internrevision

11.2.2005

SEK(2005) 39ter
av den 11 februari 2005

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Informationssamhället GD Informationssamhället och medier

2.2.2005

SEK(2005) 39bis
av den 2 februari 2005

Tidigare benämning Aktuell benämning
Kontoret för humanitärt bistånd GD Humanitärt bistånd (ECHO)

22.12.2004

SEK(2005) 39 av den 13 januari 2005

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Sysselsättning och socialpolitik GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter
GD Jordbruk GD Jordbruk och landsbygdsutveckling
GD Fiske GD Fiske och havsfrågor
GD Inre marknaden GD Inre marknaden och tjänster
GD Rättsliga och inrikes frågor
(bokstavskod: JAI)
GD Rättvisa, frihet och säkerhet
(bokstavskod: JLS)

1.5.2004

Nytt GD: generaldirektoratet för informationsteknik (se SEK(2004) 523 av den 23 april 2004).

23.2.2004

Generaldirektoratet för tolkning: bokstavskoden för internt bruk INCO har ändrats till SCIC (SEK(2003) 1468 av den 16 december 2003).
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida