ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.6 Kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar: officiella namn

SV
Version:
14.10.2022
Bokstavskoder (endast för internt bruk)
och sifferkoder (enbart för databruk)

Se även:
Länkar till generaldirektoratens webbplatser
Länk till en förteckning över kommissionärerna

Fullständigt namn
och presentationsordning
Kortform Vedertagen benämning eller förkortning Bokstavskod
(för internt bruk) (1)
Sifferkod
(osynlig) (2)
Område(n)
generalsekretariatet SG SG 31 generalsekretariatet
rättstjänsten SJ SJ 32 rättstjänsten
generaldirektoratet för kommunikation GD Kommunikation   COMM 61 kommunikation
IDEA – Inspirera, debattera, engagera och agera snabbt   IDEA 46 Inspirera, debattera, engagera och agera snabbt
generaldirektoratet för budget GD Budget   BUDG 19 budget
generaldirektoratet för personal och säkerhet GD Personal och säkerhet   HR 09 personal och säkerhet
generaldirektoratet för informationsteknik GD Informationsteknik   DIGIT 50 informationsteknik
tjänsten för internrevision   IAS 25 tjänsten för internrevision
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Olaf OLAF 57 Europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning
generaldirektoratet för ekonomi och finans GD Ekonomi och finans   ECFIN 02 ekonomi och finans
generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag   GROW 62 inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor GD Försvarsindustri och rymdfrågor   DEFIS 26 försvarsindustri och rymdfrågor
generaldirektoratet för konkurrens GD Konkurrens   COMP 04 konkurrens
generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering   EMPL 05 sysselsättning, socialpolitik och inkludering
generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling GD Jordbruk och landsbygds­utveckling   AGRI 06 jordbruk och landsbygds­utveckling
generaldirektoratet för transport och rörlighet GD Transport och rörlighet   MOVE 07 transport och rörlighet
generaldirektoratet för energi GD Energi   ENER 27 energi
generaldirektoratet för miljö GD Miljö   ENV 11 miljö
generaldirektoratet för klimatpolitik GD Klimatpolitik   CLIMA 87 klimatpolitik
generaldirektoratet för forskning och innovation GD Forskning och innovation   RTD 12 forskning och innovation
generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik Connect CNECT 13 kommunikationsnät, innehåll och teknik
gemensamma forskningscentrumet JRC (3) JRC 53 gemensamma forskningscentrumet
generaldirektoratet för havsfrågor och fiske GD Havsfrågor och fiske   MARE 14 havsfrågor och fiske
generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapital­marknadsunionen   FISMA 15 finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapital­marknadsunionen
generaldirektoratet för regional- och stadspolitik GD Regional- och stadspolitik   REGIO 16 regional- och stadspolitik
generaldirektoratet för stöd för strukturreformer GD Stöd för strukturreformer   REFORM 35 stöd för strukturreformer
generaldirektoratet för skatter och tullar GD Skatter och tullar   TAXUD 21 skatter och tullar
generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur   EAC 63 utbildning, ungdom, idrott och kultur
generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet GD Hälsa och livsmedelssäkerhet   SANTE 64 hälsa och livsmedelssäkerhet
Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser HERA 30
generaldirektoratet för migration och inrikes frågor GD Migration och inrikes frågor   HOME 65 migration och inrikes frågor
generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor   JUST 76 rättsliga frågor och konsumentfrågor
generaldirektoratet för handel GD Handel   TRADE 67 handel
generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar GD Grannskapspolitik och utvidgnings­förhandlingar   NEAR 69 grannskapspolitik och utvidgnings­förhandlingar
generaldirektoratet för internationella partnerskap GD Internationella partnerskap   INTPA 55 internationella partnerskap
generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) GD Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) Echo ECHO 51 europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
generaldirektoratet för tolkning GD Tolkning   SCIC 38 tolkning
generaldirektoratet för översättning GD Översättning DGT DGT 47 översättning
Europeiska unionens publikationsbyrå Publikationsbyrån OP OP 43 Publikationsbyrån
tjänsten för utrikespolitiska instrument   FPI 59 (4) tjänsten för utrikespolitiska instrument
byrån för löneadministration och individuella ersättningar   PMO 40  
infrastruktur- och logistikbyrån i Bryssel infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel   OIB 39  
infrastruktur- och logistikbyrån i Luxemburg infrastruktur- och logistikbyrån – Luxemburg   OIL 41  
Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal Europeiska rekryteringsbyrån (5) Epso EPSO 42  
Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag Eismea EISMEA 81  
Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur Eacea EACEA 82  
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö Cinea CINEA 84  
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet Ercea ERCEA 85  
Europeiska genomförandeorganet för forskning REA REA 86  
Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor Hadea HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kod avsedd enbart för internt bruk. I alla dokument som ska publiceras (på papper eller elektroniskt) ska vedertagna förkortningar eller benämningar användas.
(2)
I vissa informationssystem används koden 60 för kabinetten.
(3)
Använd inte GFC längre (JRC = enda förkortning för samtliga språkversioner).
(4)
I vissa informationssystem används koden 66 för FPI.
(5)
Allmän benämning (kortform). Den fullständiga benämningen används endast i rättstexter som handlar om Epsos stadgar.
(6)
Koden 89 används för Gemensamma resolutionsnämnden (se punkt 9.5.3, decentraliserade byråer).
Ändringar sedan pappersutgåvan 2011 (basversion)

24.9.2021

C(2021) 6712 final

Ny tjänsteavdelning: Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser

12.4.2021

EUT L 120, 8.4.2021, s. 19 (rättelse)

Tidigare benämning Aktuell benämning
Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag Genomförandeorganet för Europeiska innovationsrådet samt för små och medelstora företag

1.4.2021

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173

Tidigare benämning Aktuell benämning
Genomförandeorganet för små och medelstora företag (EASME) Europeiska innovationsrådet och genomförandeorganet för små och medelstora företag (Eismea)
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea)
Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA) Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea)
Genomförandeorganet för forskning (REA) Europeiska genomförandeorganet för forskning (REA)

31.3.2021

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173

Nedlagt: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea)

28.2.2021

PV(2020) 2363 final

Nedlagd: arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket (UKTF)

16.2.2021

kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/173

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor

16.1.2021

PV(2020) 2352 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling generaldirektoratet för internationella partnerskap
GD Internationellt samarbete och utveckling GD Internationella partnerskap
DEVCO INTPA

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

nytt generaldirektorat: generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor

nytt generaldirektorat: generaldirektoratet för stöd för strukturreformer

9.12.2019

PV(2019) 2317 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
Europeiska centrumet för politisk strategi IDEA – Inspirera, debattera, engagera och agera snabbt
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
arbetsgruppen för förhandlingarna med Förenade kungariket enligt artikel 50 i EU-fördraget arbetsgruppen för förbindelser med Förenade kungariket
arbetsgruppen för artikel 50 arbetsgruppen för Förenade kungariket
TF50 UKTF

9.10.2019

 

generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik, vedertagen benämning eller förkortning: Connect

24.2.2017


Tidigare benämning Aktuell benämning
arbetsgruppen för förberedelse och genomförande av förhandlingarna med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget arbetsgruppen för förhandlingarna med Förenade kungariket enligt artikel 50 i EU-fördraget

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
generaldirektoratet för utbildning och kultur generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur
GD Utbildning och kultur GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

Ny tjänsteavdelning: arbetsgruppen för förhandlingarna med Förenade kungariket enligt artikel 50 i EU-fördraget

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)
GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) GD Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Tidigare benämning Aktuell benämning
generaldirektoratet för näringsliv generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
GD Näringsliv GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
ENTR GROW
   
generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen
GD Inre marknaden och tjänster GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen
MARKT FISMA
   
generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet
GD Hälso- och konsumentfrågor GD Hälsa och livsmedelssäkerhet
SANCO SANTE
   
generaldirektoratet för inrikes frågor generaldirektoratet för migration och inrikes frågor
GD Inrikes frågor GD Migration och inrikes frågor
HOME HOME
   
generaldirektoratet för rättsliga frågor generaldirektoratet för rättsliga frågor och konsumentfrågor
GD Rättsliga frågor GD Rättsliga frågor och konsumentfrågor
JUST JUST
   
generaldirektoratet för utvidgning generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar
GD Utvidgning GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar
ELARG NEAR
   
generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid generaldirektoratet för internationellt samarbete och utveckling
GD Utveckling och samarbete – EuropeAid GD Internationellt samarbete och utveckling
DEVCO DEVCO
   

17. 12. 2014

kommissionens genomförandebeslut 2014/927/EU

Tidigare benämning Aktuell benämning
Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

1. 11. 2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Tidigare benämning Aktuell benämning
Rådgivarbyrån för Europapolitik Europeiska centrumet för politisk strategi
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

kommissionens genomförandebeslut 2013/770/EU, 2013/771/EU och 2013/801/EU

Tidigare benämning Aktuell benämning
Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI) Genomförandeorganet för små och medelstora företag (EASME)
Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea)
Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T EA) Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Tidigare benämning Aktuell benämning
GD Regionalpolitik GD Regional- och stadspolitik

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Tidigare benämning Aktuell benämning
generaldirektoratet för informationssamhället och medier generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik
GD Informationssamhället och medier GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik
INFSO CNECT

För tidigare ändringar, se arkiv.
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida