ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

9.4 Citat ur andra verk och hänvisningar till EUT

Citat ur andra verk

Vid citat ur andra verk ska litteraturhänvisningar ske på samma sätt och i samma ordning i alla språkversioner. Se närmare regler för detta vid punkt 5.9.4.

Hänvisningar till EUT

Se punkt 3.1.

I de av domstolens publikationer som inte offentliggörs i EUT, används även följande typ av hänvisning:

Till och med den 31 januari 2003:
EGT L 256, s. 1.
EGT 1987, L 256, s. 1.
Från och med den 1 februari 2003:
EUT L 31, s. 1.
EUT 2003, L 31, s. 1.
Senaste uppdatering: 13.9.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida