ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

8.2 Fotnotsordning

Nederst på sidan återfinns olika sorters noter: fotnoter, anmärkningar, källhänvisningar.

De ska sättas i samma ordning i alla språkversioner:

(*)
Kommissionens interimsbeslut.
(1)
Den tredje riktlinjen i förtroendepakten.
(2)
Den fjärde huvudprioriteringen innefattar även Agenda 2000.
Anm.:
Provisoriska siffror; uppgifterna kommer att kompletteras under året.
Källa:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling.
Anm.:
Således skiljs numrerade fotnoter och noter med asterisk från övriga noter med en blankrad.
Fotnoter avslutas alltid med punkt.

Om identiska fotnoter förekommer ska man, i andra publikationer än EUT, använda formuleringen ”se not x” eller ”se not x, s. 00”, hellre än ”idem” eller ”ibidem” som kan orsaka sammanblandning. Korrekturläsaren för in antingen hela noten eller den rätta numreringen på korrekturet. Eftersom fördelningen av noterna på de tryckta sidorna oftast inte är densamma som i manuset, finns annars risken att ”idem” eller ”ibidem” hamnar som första not på en vänstersida.

I EUT ska hela texten till identiska fotnoter skrivas ut vid varje hänvisning.

Senaste uppdatering: 23.1.2023
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida