ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

7.3.3 Regler för att uttrycka valutaenheter

När skrivs namnet ut?

I löpande text skrivs i regel hela namnet på valutan ut:

ett belopp i euro
en summa i brittiska pund
en miljard euro
10 000 svenska kronor

Då en valuta nämns flera gånger i en text, skrivs det fullständiga namnet på valutan ut vid första omnämnandet och därefter utan adjektiv, förutsatt att ingen risk för förväxling kan uppstå:

En summa av 300 brittiska pund erhölls och 250 pund spenderades.

När används ISO-koden?

I rådets rättsakter är det obligatoriskt att vid användande av belopp med siffror använda ISO-koden EUR:

Det erfordrade beloppet är 12 miljoner EUR.
En skillnad på 1 550 EUR har noterats.

I en text där flera valutor upprepas och riskerar att förväxlas kan ISO-koden skrivas inom parentes efter första omnämnandet och därefter enbart ISO-koden.

Rättsakter – EUT

I rådets rättsakter skrivs beloppet med siffror eller bokstäver följt av fast mellanslag och ISO-koden ”EUR”:

10 000 EUR
en miljon EUR

Vid övriga valutor och i övriga texter på svenska i EUT skrivs namnet på valutan ut:

15 000 danska kronor
100 000 euro

Tabeller

När enheten för hela tabellen anges står ”euro” samt eventuell multiplikator i parentes ovanför tabellen, placerad till höger. Här används kursiv stil:

(tusen euro)
(miljoner svenska kronor)

För tabellhuvuden se ”Med miljoner och miljarder”.

När används eurosymbolen (€)?

Eurosymbolen kan undantagsvis användas i grafiska presentationer om utrymmet är mycket begränsat, och i pressmeddelanden.

Vid textbehandling skriver man eurosymbolen med tangentkombinationerna Alt Gr e eller Alt 0128. De tekniska specifikationerna för eurosymbolen kan laddas ned från kommissionens webbplats för euron (https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/euro/history-euro/design-euro_en#constructing-the-euro-symbol-for-professionals).

Anm.:
Vad gäller texter i HTML-format måste man ta hänsyn till den slutliga presentationen och konfigurationen. För närvarande orsakar texter skapade med Unicode inga problem. I äldre texter däremot skapade med ISO 8859 kan problem uppstå eftersom t.ex. HTML-koden ”€” syns som ”€” på skärmen, men kan försvinna vid utskrift på papper. (För att undvika problem, kan eurosymbolen föras in som en bild [gif eller jpg].) När det gäller texter i en produktionskedja som automatiskt överförs till intranätet eller internet, bör man undvika eurosymbolen (använd hellre ”euro” eller ISO-koden EUR).

Placering av ISO-kod (EUR) i förhållande till belopp

Koden EUR placeras efter beloppet, avskild med ett mellanslag:

en summa på 30 EUR
Anm:
På engelska, irländska och maltesiska skrivs koden EUR först, följt av ett mellanslag:
an amount of EUR 30

Placering av eurosymbol (€) i förhållande till belopp

Symbolen € placeras efter beloppet, avskild med ett mellanslag:

en summa på 30 €
Anm:
På engelska, irländska, maltesiska och nederländska skrivs symbolen först:
an amount of €30 (inget mellanslag mellan symbolen € och beloppet)

Med miljoner och miljarder

Följande former används när man hänvisar till miljoner och miljarder:

med siffror:
10 000 000 EUR (i rådets rättsakter)
med orden miljon eller miljard:
10 miljoner euro
en miljon EUR (i rådets rättsakter)
15 miljarder euro
15 miljarder EUR (i rådets rättsakter)
i tabellhuvuden (vanligtvis inom parentes):
miljoner euro
miljarder GBP
mn EUR, md GBP
10 miljoner euro, 10 miljarder GBP
10 mn euro, 10 md GBP
Anm.:
Förkortningarna mn och md ska endast användas om det inte finns tillräcklig plats att skriva ut hela orden.
Budgetuppgifter: miljon eller miljard

För att underlätta läsbarheten och jämförelsen av budgetsiffrorna, rekommenderas följande:

Upp till tre decimaler efter kommatecknet ska den högre enheten användas:
1,326 miljarder (inte: 1 326 miljoner)
Vid fler än tre decimaler ska den lägre enheten användas:
1 326,1 miljoner (inte: 1,3261 miljarder)
Senaste uppdatering: 22.8.2018
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida