ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

7.3 Valutor

7.3.1 Euron och centen

Andra källor till information om euron:

Euron

euro

I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Madrid i december 1995 ska den gemensamma valutan kallas euro (underenhet: cent; symbol: ; ISO-kod: EUR). Ordet ”euro” skrivs enligt följande regler:

Den nominativa singulära formen av den gemensamma valutan är ”euro”.
För alla andra grammatiska böjningar ska roten ”eur” bibehållas.
På svenska böjs ordet euro enligt följande:
euro, euron” (singular) och ”euro, eurona” (plural).
Euroområdet

Uttrycket ”euroområdet” betecknar den grupp medlemsländer som har infört euron som gemensam valuta. Andra former, t.ex. ”euroland” eller ”eurozonen” används ej.

Euro och ecu

Sedan den 1 januari 1999 har euron ersatt ecun till omräkningskursen ett mot ett (rådets förordning (EG) nr 1103/97 [EGT L 162, 19.6.1997, s. 1], se även rådets förordning (EG) nr 974/98 [EGT L 139, 11.5.1998, s. 1]). Tidigare hänvisningar till ecu (före 1999) görs fortfarande i ecu.

Centen

cent

I princip ska termen ”cent” användas i alla officiella EU-språk. Emellertid, definitionen av namnet ”cent” hindrar inte användning av varianter av denna beteckning som är i allmänt bruk i medlemsstaterna (i enlighet med skäl 2 i förordning (EG) nr 974/98).

På svenska böjs ordet cent enligt följande:
cent, centen” (singular) och ”cent, centen” (plural).
Se även punkt 7.3.3, ”Regler för att uttrycka valutaenheter”:
Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida