ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

6.4 Mellanrum vid skiljetecken

De detaljerade reglerna i nedanstående tabell är resultat av en interinstitutionell överenskom­melse. Angående vissa tecken förekommer olika nationella typografiska regler. För enkelhetens skull och p.g.a. vår mångspråkiga omgivning har vissa val gjorts för att uppnå en gemensam överenskommelse.

  Tecken Tecken med
ordbehandlare
(Word m.fl.)
Alfanumerisk kod Typografiskt utseende
(tryckerier och
desktop publishing)
  a) Skiljetecken och andra tecken
  , xx, xx   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  — xx Alt 0151 —■xx
  xx – xx Alt 0150 xx■–■xx
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) ” ” xx x xx Alt 0148 xx Alt 0148 xx■xx■xx
(a) ’ ’ xx xx xx Alt 0146 xx Alt 0146 xx■xx■xx
(a) ´ ´ xx ´xx´ xx Alt 0180 xx Alt 0180 xx■´xx´■xx (akut accent)
  % 00•%   00□%
(b) + +•00   +□00
  –•00 Alt 0150 –□00
  ± ±•00 Alt 241 ±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx   xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 eller Ctrl-Alt-punkt (.) xx■…■xx
  b) Hänvisningar till fotnoter och noter
(c) xx (1) xx•(1)
(använd upphöjd skrift)
  xx□(1)
(a)
Se även punkterna 4.2.3 (citat inom citat, inskrivning) och 5.10 (skiljetecken och citat).
(b)
Undantag: i telefonnummer (se punkt 9.3) föregås landsnumret med ett ”+”-tecken utan mellanrum (+32 2202020).
(c)
När man använder den automatiska fotnotsfunktionen vid textbehandling, står fotnotssiffran utan parentes. I slutliga dokument bör man införa parentesen. I dokument som ska publiceras är tryckeriet ansvarigt för detta.
Anm.:
■ =
 normalt mellanrum.
□ =
 halvt fast mellanrum.
• =
 fast mellanrum (använd fast mellanrum endast i ovannämnda fall, i samtliga övriga fall ska normalt mellanrum användas).
Senaste uppdatering: 11.1.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida