ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.9.4 Litteraturhänvisningar

Hänvisning till en publikation

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Författarens namn och förnamn (ev. förnamnsinitialer), följt av kommatecken.
2.
Publikationens titel med kursiv stil samt i förekommande fall upplagans nummer.
3.
Förlag, utgivningsort, tryckår, sidantal osv.
Dupont, Dominique, Ett finansiellt samarbetsområde, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 2010, 201 s.
Anm.:
Till och med den 30 juni 2009 ska det stå ”Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer”. Uppgiften ska inte ändras retroaktivt.

Hänvisning till en artikel eller uppsats i en publikation

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Författarens namn och förnamn (ev. förnamnsinitialer), följt av kommatecken.
2.
Artikelns eller uppsatsens titel (inom citattecken).
3.
Verkets titel (med kursiv stil) samt i förekommande fall upplagans nummer.
4.
Förlag, utgivningsort, tryckår, de sidor som avses m.m.
Eklundh, Claes, ”Rättsspråket – var mans egendom eller bara för jurister”, Informasjonskløftene og demokratiet, Universitetsforlaget, Oslo, 1988, s. 104–114.

Hänvisning till en artikel i en tidskrift eller en serie

Följande uppgifter anges i denna ordning:

1.
Artikelns titel, (inom citattecken) i förekommande fall.
2.
Tidskriftens eller seriens titel (med kursiv stil).
3.
Nummer, datum eller periodicitet.
4.
Utgivare, utgivningsort, utgivningsår, de sidor som avses m.m.
”Den flerspråkiga dimensionen inom EG. Flerspråkigheten vid normgivning i EG. EG-domstolens tolkning av icke likalydande språkversioner.” Juridisk tidskrift, 1990/91, s. 750–765.
Allmänt

För enkelhetens skull används gängse förkortningar som s., vol., m.fl. (se bilaga A3).

Titlar på publikationer som inte föreligger i svensk översättning ska inte översättas. Förklarande information såsom utgivningsfrekvens, utgivningsort osv. ska dock alltid ges på svenska.

”Les enjeux sectoriels du marché intérieur”, Revue d’économie industrielle, nr 45, månatlig, Bryssel, 1988.
Senaste uppdatering: 15.6.2015
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida