ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.4.3 Författarens förbehåll

Författaren kan utöver att ange mångfaldiganderätt och eventuella inskränkningar av den lägga till författarens förbehåll.

I fall av vidareutnyttjande

Enligt beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 kan till principen om vidareutnyttjande en författare till Europeiska kommissionens publikationer lägga till en eller flera av följande tre villkor:

1.
Skyldigheten för vidareutnyttjaren att uppge källan till handlingarna (Publikationsbyrån rekommenderar att denna skyldighet regelmässigt läggs till):
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
2.
Skyldigheten att inte förvanska handlingarnas ursprungliga mening eller budskap:
Förvanskning av detta dokuments ursprungliga mening eller budskap är inte tillåtet.
3.
Förutsättningen att kommissionen inte kan hållas ansvarig för eventuella följder av vidareutnyttjandet:
Europeiska kommissionen är inte ansvarig för eventuella följder av vidareutnyttjandet av denna publikation.

I fall av mångfaldigande/kopiering

Följande standardfras används (exemplet gäller kommissionens publikationer som inte är föremål för principen om vidareutnyttjande, men kan förstås anpassas när upphovsmannen är en annan institution eller ett annat organ):

Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Det finns även andra standardfraser för verk av annat ursprung eller som riktar sig till en annan publik (och som också anpassas efter upphovsmannen):

Detta dokument utgör inte ett officiellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.
Europeiska kommissionen ansvarar inte för innehållet i denna rapport.
Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens hållning.
De åsikter som uttrycks i denna publikation är upphovsmannens (upphovsmännens) egna och utgör inte ett officiellt ställningstagande från Europeiska kommissionens sida.
Senaste uppdatering: 12.4.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida