ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.4.2 Inskränkningar i upphovsrätten (rätt till mångfaldigande och/eller vidareutnyttjande)

För publikationer från Europeiska unionen, åtföljs rätten till mångfaldigande (se punkt 5.4.1) av en förklaring (specificering av upphovsrätten) som anger graden av skydd.

Anm.:
Om inga sådana inskränkningar finns hävdas alla rättigheter till verket, med de undantag som föreskrivs i nationell rätt och internationella konventioner:
© Europeiska unionen, [år]

Allmän inskränkning (mångfaldigande)

För publikationer från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (utom Europeiska kommissionen, som använder sig av en särskild formulering) lyder standardfrasen/standardformulering, som rekommenderas av Publikationsbyrån, som följer:

© Europeiska unionen, [år]
Kopiering tillåten med angivande av källan.

Om nödvändigt får standardfrasen åtföljas av ytterligare reservationer eller ansvarsfriskrivningar (se punkt 5.4.3).

Särskild inskränkning för Europeiska kommissionen (vidareutnyttjande)

Europeiska kommissionen har med beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 infört en policy för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

Bortsett från vissa undantag (se artikel 2 i nämnda beslut) används i regel för dokument från Europeiska kommissionen formuleringen om vidareutnyttjande. I enlighet med bestämmelserna i det beslutet, som gör det möjligt att införa ytterligare villkor (se punkt 5.4.3), rekommenderar Publikationsbyrån dessutom att skyldigheten för användarna att ange källan anges:

© Europeiska unionen, [år]
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).
Vid frågor, kontakta avdelningen för upphovsrätt på Publikationsbyrån (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Senaste uppdatering: 6.5.2019
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida