ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

5.4.2 Inskränkningar i upphovsrätten (rätt till mångfaldigande och/eller vidareutnyttjande)

För publikationer från Europeiska unionen, åtföljs rätten till mångfaldigande (se punkt 5.4.1) av en förklaring (specificering av upphovsrätten) som anger graden av skydd.

Anm.:
Om inga sådana inskränkningar finns hävdas alla rättigheter till verket, med de undantag som föreskrivs i nationell rätt och internationella konventioner:
© Europeiska unionen, [år]

Allmän inskränkning (mångfaldigande)

För publikationer från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (utom Europeiska kommissionen, som använder sig av en särskild formulering) lyder standardfrasen/standardformuleringen, som rekommenderas av Publikationsbyrån, som följer:

© Europeiska unionen, [år]
Kopiering tillåten med angivande av källan.

Om nödvändigt får standardfrasen åtföljas av ytterligare reservationer eller ansvarsfriskrivningar (se punkt 5.4.3).

Rådet och revisionsrätten godkände den 9 oktober 2017 respektive den 16 april 2019 beslut om vidareutnyttjande av deras dokument. Formuleringen ”vidareutnyttjande tillåtet” får därför användas, i likhet med publikationer från kommissionen (se nedan). För dessa institutioner ska de tre förbehåll som anges i punkt 5.4.3 alltid anges (lydelserna av formuleringarna beror på institution). Revisionsrätten kan även ge ut publikationer under Creative Commons CC BY 4.0-licens.

Särskild inskränkning för Europeiska kommissionen (vidareutnyttjande)

Europeiska kommissionen har med beslut 2011/833/EU infört en policy för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

Bortsett från vissa undantag (se artikel 2 i nämnda beslut) används i regel för dokument från Europeiska kommissionen formuleringen om vidareutnyttjande. I enlighet med bestämmelserna i det beslutet, som gör det möjligt att införa ytterligare villkor (se punkt 5.4.3), rekommenderar Publikationsbyrån dessutom att skyldigheten för användarna att ange källan anges:

© Europeiska unionen, [år]
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan.
Vidareutnyttjandet av Europeiska kommissionens handlingar regleras enligt kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39).

Kommissionen kan även ge ut publikationer under Creative Commons CC BY 4.0-licens.

Vid frågor, kontakta avdelningen för upphovsrätt på Publikationsbyrån (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida